به گزارش تارک خودرو: سیستم های انژکتوری مختلف که شما در طی این بخش ملاحظه خواهید نمود:

این سیستم به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای آلودگی به مدت طولانی نشد.

سیستم الکترونیکی تزریق سوخت، از اطلاعات دریافتی از منابع فوق می تواند موارد زیر را تنظیم نماید:

 • تزریق بنزین
 • زمان جرقه
 • سطح آلودگی موتور

 

و همچنین در برخی خودروهای معین، سیستم الکترونیکی تزریق سوخت در عملکرد برخی سیستم ها شرکت می کند. (نظیر، سیستم تهویه مطبوع یا کولر و سیستم ایموبلایزر)

جانمایی قطعات

۱- کامپیوتر الکترونیکی ECU

۲- سنسور سرعت و دور موتور

۳- سنسور فشار هوای منیفولد

۴- ریل سوخت و انژکتورها

۵- دریچه گاز و پتانسیومتر

۶- محرک دور آرام

۷- کویل های جرقه

۸- سنسور دمای هوای ورودی

۹- سنسور دمای مایع سیستم خنک کننده

۱۰- اکسیژن سنسور

۱۱- پمپ برقی و رگولاتور فشار سوخت

۱۲- سنسور ضربه موتور

۱۳- مخزن کنیستر

۱۴- شید برقی EGR

کامپیوتر

در خصوص سیستم نگهداری و عیب یابی، اپراتور با کمک دستگاه عیب یاب می تواند چند فعالیت مشخص را انجام دهد:

 • تعیین وجود یک ایراد ذخیره شده
 • شرایط مشاوره و پارامترها
 • کنترل عملکردهای معین
 • برنامه ریزی مجدد کامپیوتر

در شرایطی که تعویض کامپیوتر ضروری است، بررسی قوانین معین زیر، مهم می باشد:

در خودروهای مجهز به سیستم ایموبلازر، کامپیوتر بطور اتوماتیک خود را با خودرو از طریق ذخیره نمودن دائمی کد ارسالی از ایموبلازر، تنظیم می کند.

 • کامپیوترهای جدیدی که به عنوان قطعه نو از واحد قطعات یدکی تامین می شوند، باید برای خودرو معرفی و شناسانده شوند. به عنوان مثال در یک مورد خاص ضروری است که به کامپیوتر معرفی شود که خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک می باشد.
 • در برخی موارد یک برنامه ریزی کامل (نرم افزار و کالبراسیون) برای نصب کامپیوتر، ضروری است.

اطلاعات پایه

برای تنظیم جرقه و تزریق سوخت، کامپیوتر از دو نوع اطلاعات پایه، استفاده می کند:

 • موقعیت و سرعت میل لنگ
 • فشار منیفولد یا جریان هوای ورودی به موتور

سنسور موقعیت و سرعت میل لنگ (سنسور فلایویل)

هدف از این سنسور، تعیین موارد زیر برای کامپیوتر است:

 • سرعت دورانی میل لنگ
 • موقعیت موتور

اطلاعات سرعت و موقعیت میل لنگ توسط یک سنسور مغناطیسی ثابت به صورت تصویر الکتریکی به کامپیوتر منتقل می شود. این سنسور یا تصویر الکتریکی از دنده تایم (هدف) که توسط میل لنگ چرخانده می شود را، ایجاد می کند.

این سنسور از نوع القایی (مولد جریان) می باشد.

چرخ دنده تایم، دارای دندانه های پهن برای مشخص نمودن موقعیت و دندانه های باریک برای اندازه گیری سرعت دورانی، می باشد.

تصویر الکتریکی دنده تایم که از روبروی سنسور عبور می کند.

تصویر الکتریکی توسط سنسور موقعیت و سرعت میل لنگ به واحد کنترل الکتریکی موتور ارسال می شود.

در برخی موارد، سنسور مغناطیسی با سنسور اثر هال جایگزین شده است. (موتور مدل V4Y)

توجه: این اطلاعات برای تصحیح عملکرد موتور، ضروری است (وضعیت بدون نقص)

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی دسته سیم
 • مقاومت سنسور
 • عایق بندی
 • ولتاژ در لحظه استارت
 • وضعیت دنده تایم

سنسور فشار منیفولد (فشار – سرعت پاشش)

وظیفه این سنسور، تعیین فشار هوای ورودی برای کامپیوتر می باشد.

این سنسور تا حد ممکن در نزدیک منیفولد ورودی نصب می شود. لذا زمان پاسخ سیستم انژکتور، کاهش می یابد. این سنسور از نوع مقاومت پیزوالکتریک می باشد.

این سنسور یکی از پارامترهای اصلی محاسبه زمان جرقه و پاشش سوخت می باشد.

تفاوت بین فشار مطلق و فشار نسبی چیست؟

فشار نسبی بر مبنای فشار اتمسفر می باشد.

به عنوان مثال:

در یک سیستم پنوماتیک، فشار سنج، ۲bar فشار را نشان می دهد.

اما یک فشارسنج معمولی، فشار نسبی فشار اتمسفر را نشان می دهد.

اگر ما بتوانیم فشار مطلق را ایجاد نماییم، مقدار آن برای فشار اتمسفر ۱bar، عدد ۳bar خواهد بود.

برای اینکار ما می توانیم محاسبه زیر را انجام دهیم:

فشار اتمسفر + فشار نسبی = فشار مطلق

توجه: اگر چه در محاوره روزمره از واحد بار و میلی بار، استفاده می کنیم، واحد صحیح فشار پاسکال می باشد. یک بار معادل ۱۰۰۰۰ پاسکال می باشد.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی دسته سیم
 • ولتاژ تغذیه
 • ولتاژ خروجی متغیر بر طبق فشار
 • ارتباط پنیوماتیک (فشار هوا)
 • سازگاری مقدار خوانده توسط دستگاه عیب یاب و یک پمپ خلاء

برنامه تصحیح فشار هوا

(به حافظه سپردن فشار اتمسفر)

در مکان هایی با ارتفاع زیاد از سطح دریا، فشار هوای ورودی، کاهش می یابد، در نتیجه جرم هوای ورودی به سیلندر کاهش می یابد. در حالت تصحیح فشار هوا ضروری است.

کامپیوتر فشار اتمسفر را دوباره در زمان های زیر می خواند:

 • هر زمان که سویچ اصلی روشن می شود.
 • در هر زمان تمام بار موتور (بجز حالت توربوشارژ)
 • هر زمان که فشار منیفولد بیشتر از فشار اتمسفر باشد (به جز حالت توربوشارژ)

برای کامپیوترهای معینی، یک کد ایراد وجود دارد که قادر می سازد سنسور فشار معیوب، نادیده گرفته شود.

در این حالت، کامپیوتر فشار منیفولد را دوباره با استفاده از اطلاعات بار موتور (که توسط پتانسیومتر بار یا دریچه گاز ارسال می شود.) و دور موتور، محاسبه و ایجاد می کند.

 

تذکر: در برخی موارد مقدار ایجاد شده مجدد، توسط دستگاه عیب یاب قابل رویت است.

 

اندازه گیری جرم هوا با فیلم یا لایه داغ (سرعت تزریق سوخت)

وظیفه اندازه گیری جرم هوا، تعیین جرم هوای ورودی به موتور می باشد.

این قطعه بین فیلتر هوا و دریچه گاز قرار گرفته است و مقدار جرم هوای دریافتی و مقدار جرم هوای دریافتی توسط موتور را اندازه گیری می کند.

 

اطلاعات سنسور جریان هوای عبوری با فیلم داغ، در محاسبه بار موتور وارد می شود. ضریب جرم هوای عبوری با اندازه گیری انرژی مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن دمای المنت گرمایی (فیلم) که در معرض جریان هوای اندازه گیری شده است، معین می شود.

توجهاگر سنسور اندازه گیری جرم جریان هوای ورودی دچار مشکل شود، کامپیوتر از سنسور پتانسیومتر دریچه گاز برای ایجاد دوباره اطلاعات نادرست، استفاده می کند.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • منبع تغذیه
 • پیوستگی و عدم قطعی دسته سیم
 • ولتاژ خروجی

حالت استارت زدن موتور

کامپیوتر برای اطمینان از عملکرد جرقه به دانستن پارامترهای معین و عملگرهای محرک معینی احتیاج دارد.

سنسور دمای مایع سیستم خنک کننده

سنسور دمای مایع سیستم خنک کننده، دمای موتور را محاسبه می کند. دمای مایع سیستم خنک کننده موتور بر مصرف سوخت اثر مهمی دارد.

 

سنسور دما در مدار سیستم خنک کننده قرار گرفته است و دمای موتور را اندازه گیری می کند و به صورت سیگنال الکتریکی به کامپیوتر منتقل می کند.

کامپیوتر از مقدار مقاومت سنسور که بر طبق دما تغییر می کند، استفاده می نماید. سپس کامپیوتر برنامه های معینی را تغییر می دهد.

غلظت مخلوط هوا و سوخت را در حالت استارت سرد زیاد می کند.

توجهدر کامپیوتر سیستم انژکتور، این سنسور به سیستم های زیر اجازه فعالیت می دهد:

سیستم فن الکتریکی (در دور آرام یا تند)، عقربه نشان دهنده ی دمای موتور، لامپ اخطار دما در صفحه نشان دهنده ها

سنسور دمای هوا

در این سنسور، از تکنولوژی مشابه سنسور دمای سیستم خنک کننده استفاده شده است. (ترمیستور)دانیسته یا جرم حجمی هوای ورودی به دما وابسته است. برای جبران این موضوع یک سنسور دما در مسیر هوای ورودی نصب شده است و دمای هوای ورودی را به کامپیوتر منتقل می کند.

توجهچندین برنامه مد ایراد، متناسب با کامپیوتر مورد بحث (نوع خودرو) و مد عملکرد (برای شروع) وجود دارد.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • مقدار
 • منبع تغذیه
 • مقاومت و ولتاژ متغیر متناسب با دما

سنسور موقعیت سیلندر (میل بادامک)

۱- سنسور

۲- دنده هدف (تایم)

وظیفه سنسور موقعیت میل بادامک عبارتست از:

 • موقعیت سیلندرها را برای تنظیم تزریق ترتیبی سوخت، توسط کامپیوتر مشخص می کند.
 • موقعیت میل بادامک ها را در موتورهای مجهز به سیستم تغییر زاویه میل بادامک بررسی می کند.

برای رعایت استانداردهای آلودگی ضروری است که سوخت در مرحله مکش سیلندر تزریق شود.

بنابراین تزریق برای هر سیلندر یکبار انجام می شود. وقتی که موتور در TDC (نقطه مرگ بالا) قرار دارد، یک سیلندر در انتهای مرحله تراکم قرار دارد و سیلندر دیگر در انتهای مرحله مکش است.

سنسور سرعت و موقعیت میل لنگ موتور، کامپیوتر را قادر می سازد تا مشخص نماید کدام سیلندرها در TDC (مثال سیلندرهای ۱-۴ یا ۲-۳) قرار دارند و سنسور موقعیت سیلندر (یا سنسور میل بادامک) کامپیوتر را قادر می سازد تا مشخص نماید کدامیک از سیلندرها در TDC فاز مکش قرار دارد کامپیوتر می تواند انژکتورها را به روش ترتیبی مطابق مراحل موتور فعال کند.

توجهنوع دیگری از سیستم انژکتوری ترتیبی وجود دارد که فاقد سنسور میل بادامک می باشد. کامپیوتر موقعیت سیلندر شماره یک را به طور نرم افزاری معین می کند. (قسمت EOBD را ملاحظه کنید)

چندین برنامه و مدهای ایراد متناسب با مدل و نوع سیستم انژکتور وجود دارد.

 • زمانی که سنسور موقعیت میل بادامک وجود ندارد، فعال می باشند. در سیستم شناخته و تنظیم شده (کامپیوتر موقعیت میل بادامک را می داند)، تا زمان خاموش شدن سویچ اصلی، به طور نرمال عمل می کند.
 • وقتی موتور بدون سیگنال استارت می شود:

۱- موتور در حالت های شناخته شده یا شرایط دیگر استارت می شود.

۲- موتور استارت نمی شود.

۳- موتورهای مجهز به سیستم تزریق مستقیم، استارت نمی شود.

 

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی دسته سیم
 • تغذیه
 • ولتاژ خروجی

 

ولتاژ باتری

ولتاژ باتری، ولتاژ مورد نیاز مدارات الکتریکی سیستم کامپیوتر را تامین می کند.

ولتاژ نرمال باتری ۱۲ ولت است، بر طبق شرایط عملکرد، این ولتاژ نمی تواند از ۸ تا ۱۶ ولت متغیر باشد. این تغییر ولتاژ می تواند در عملکرد مکانیکی انژکتورها و در نتیجه مقدار پاشش سوخت موثر باشد.

زمان باز بودن سوزن انژکتورها با کاهش ولتاژ باتری کاهش می یابد. برای جلوگیری از این اتفاق و حفظ زمان باز بودن مکانیکی انژکتورها زمان واقعی باز بودن انژکتورها مطابق ولتاژ باتری تصحیح می شود.

در صورت نیاز برای افزایش ولتاژ باتری، از این سیگنال ولتاژ برای افزایش دور آرام موتور استفاده می شود.

رله ها

رله پمپ بنزین

رله پمپ بنزین، برق مورد نیاز پمپ بنزین را تامین می کند و در برخی موارد قطعات مختلفی نظیر انژکتورها و شیر برقی کنیستر را نیز تامین می کند. سنسور ضربه، تغذیه برق رله را در تصادفات قطع می کند.

تذکربرای اطمینان از عملکرد برنامه های معینی، رله به مدت ۳ ثانیه در شرایط سویچ باز فعال می شود.

توجهسنسور ضربه را می توان با سیگنال ارسالی از کامپیوتر کیسه ایمنی هوا (ایربگ) جایگزین نمود.

رله اصلی (رله تغذیه)

رله اصلی برق مورد نیاز کامپیوتر و در برخی موارد سایر قطعات الکتریکی را تامین می کند.

این رله توسط تغذیه بعد از سویچ و یا کنترل اتصال بدنه توسط کامپیوتر، فرمان می گیرد.

در برخی موارد و عملکردها، برق این رله از داخل آن تهیه می شود. (مانند سیستم انژکتوری بوش تک نقطه ای)

 

رله سیستم ضد نشتی / فن

وظیفه رله سیستم ضد نشتی/فن، تامین برق مورد نیاز عملگر ضد نشتی می باشد.

سیستم ضد نشتی عبارتست از خنک نمودن قطعات موتور وقتی که دمای مایع سیستم خنک کننده موتور در زمان سویچ بسته، بیشتر از حد مجاز باشد.

 • راه اندازی واتر پمپ مجزا (مدل F7R Clio)
 • شروع به کار سیستم فن در دور تند

سیستم ضد نشتی توسط موارد زیر کنترل می شود:

 • توسط یک رله زمان دار (از طریق یک سنسور دمای مایع سیستم خنک کننده)
 • یا توسط کامپیوتر از طریق سنسور دما، رله کنترل می شود.

برای اطمینان از عملکرد، کامپیوتر نیز سیستم خنک کننده موتور کنترل می شود. (مدیریت متمرکز دمای مایع سیستم خنک کننده)

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • منبع تغذیه و پیوستگی و عایق بندی
 • مقاومت کویل، دیود در صورت نیاز
 • مقاومت مدار قدرت
 • مد فرمان در صورت امکان

تذکر: در زمان تست واحدهای خارج از کامپیوتر، مواظب کنترل نمودن مطابقت دیود رله ها (دیود تک و دیود دوبل) باشد، مخصوصا از نظر خرابی کامپیوتر دیود رله معیوب می تواند باعث خرابی کامپیوتر شود، زیرا آن نمی تواند قوانین حفاظتی مورد نظر را تامین کند.

عملکرد مدیریت دور آرام موتور

کمک به تنظیم دور آرام موتور فراهم نمودن دور موتور معین توسط کنترل جریان هوای عبوری می باشد.

تنظیم دور آرام موتور فقط زمانی انجام می شود که کامپیوتر سیگنال بار موتور را دریافت نکند.

دور موتور معین بر طبق موارد زیر انجام می شود:

– دمای مایع سیستم خنک کننده موتور

– عملکرد سیستم کولر یا توان جذب شده

– فشار مدار هیدرولیک فرمان

– شارژ باتری

جریان هوا به روش های زیر کنترل می شود:

– توسط روش غیر مستقیم (شیر برقی / مغناطیسی و موتور مرحله ای)

– توسط موقعیت دریچه گاز

پتانسیومتر دریچه گاز

این قطعه موقعیت دریچه گاز را به صورت الکترونیکی به کامپیوتر سیستم جرقه منتقل می کند، بنابراین برنامه های مشخص زیر می توانند اجرا شوند:

 • اطلاعات بار موتور
 • برنامه های جرقه و پاشش
 • بدون بار: کنترل دور آرام و قطع پاشش سوخت در زمان کاهش شتاب
 • بار کامل: اختصاص توان به درستی، فعال نمودن تنظیم غلظت مخلوط و محاسبه مجدد فشار اتمسفر
 • برنامه سیستم EGR
 • قابلیت و توانایی سنسور فشار مطلق در عملکرد مد ایراد (برای اطمینان کامپیوترها)
 • قابلیت و توانایی سنسور اندازه گیر جرم جریان هوای عبوری در عملکرد مد ایراد

سنسور موقعیت موتور الکتریکی دریچه گاز

در اینجا دو عدد پتانسیومتر دوبل با جریان معکوس که با یکدیگر عمل می کنند بر روی موتور الکتریکی دریچه گاز قرار گرفته اند.

این دو، موقعیت دریچه گاز را به کامپیوتر اعلام می کنند.

توجه: دوبل بودن اطلاعات موقعیت پدال گاز و موقعیت دریچه گاز برای اطمینان و امنیت بیشتر است.

اطلاعات باند ۱ پتانسیومتر دریچه گاز به عنوان اطلاعات مبنا عملکرد موتور  دریچه گاز برای کامپیوتر سیستم انژکتور می باشد.

اطلاعات باند ۲ کنترل برای صحت صحت و درستی اطلاعات باند ۱ استفاده می شود.

 

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعیت
 • منبع تغذیه
 • ولتاژ خروجی متغیر بر طبق موقعیت دریچه گاز
 • اتصال بدنه تامین شده توسط کامپیوتر
 • مقاومت و عایق کاری باندها

 

سنسور فشار پمپ هیدرولیک فرمان

کامپیوتر اطلاعاتی را از سویچ فشار پمپ هیدرولیک فرمان دریافت می کند. قدرت فرمان بستگی به فشار مدار هیدرولیک دارد. هر چه فشار بیشتر باشد پمپ هیدرولیک انرژی بیشتری را جذب می کند. برای جبرن جذب این انرژی، کامپیوتر دور آرام موتور را افزایش می دهد.

شیر الکترومغناطیسی با یک کویل

فرمان این شیر برقی ها، از طریق تامین اتصال به بدنه با یک ترتیب خاص انجام می شود.

مقدار هوای عبوری اولیه یا مبنا از شیربرقی، توسط کامپیوتر از طریق ایجاد بالانس بین سیم پیچ الکترومغناطیسی و فنر برگرداننده، تامین می شود.

در این سوپاپ ها (شیر برقی ها) فقط ضریب باز بودن مدار (OCR) کنترل می شود.

در دور آرام ضریب باز بودن مدار شیر برقی مطابق جریان هوای مجاز برای حفظ دور آرام موتور، توسط کامپیوتر تامین می شود.

 

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی مدار
 • عایق بندی مدار تغذیه
 • مقاومت سیم پیچ

شیر الکترومغناطیسی با کویل دوبل

مقدار هوایی که قادر است از شیر تنظیم شده توسط کامپیوتر عبور کند به واسطه بالانس بین سیم پیچ های الکترومغناطیسی داخل شیربرقی، تعیین می شود.

کامپیوتر سیکل باز شدن دریچه ها را توسط یک سیم پیچ و سیکل بسته نمودن را توسط سیم پیچ دیگر کنترل می کند.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی مدار
 • عایق بندی مدار تغذیه
 • مقاومت سیم پیچ
 • گیر کردن (عدم حرکت) مکانیکی
 • عدم وجود سیگنال بار

استپر موتور (موتور پله ای)

کامپیوتر موتور را از طریق اتصال بدنه ای که تغییرات را در موقعیت یک شیلنگی که جریان هوا را کنترل می کند، ایجاد می کند، کنترل می کند.

برای حفظ کنترل موقعیت این عملگر، برنامه های قابل تنظیم مجدد، مورد نیاز است.

مثال یک برنامه

A سویچ جرقه خاموش

B تغذیه قطع

C سویچ جرقه روشن

D عملیات استارت

E سیکل باز بودن مدار در موتور سرد

 

مثال یک دستور

کامپیوتر به موتور برای تامین دور آرام صحیح فرمان می دهد. ضریب مطابقت در این مثال بین ۲۸ و ۳۵ درصد است. در محدوده خارج از این مقادیر فرمان، دور آرام موتور تایید نمی شود.

دریچه گاز الکتریکی

موتور الکتریکی دریچه گاز، حرکت دریچه گاز را در پاسخ به درخواست کامپیوتر سیستم جرقه کنترل می کند. این نوع سیستم انژکتور، بهترین کنترل گشتاور موتور را تامین می کند.

دریچه گاز را می توان بطور الکتریکی توسط قطعات زیر کنترل نمود:

 • روتور متشکل از دو قطب مغناطیسی
 • یک موتور الکتریکی DC

روتور متشکل از دو قطب مغناطیسی

۱- سیم پیچ

۲- آهنربا

۳- دریچه گاز

۴- کامپیوتر سیستم جرقه

دریچه گاز (۳) توسط روتور (۲) که شامل دو قطب مغناطیسی است، عمل می کند.

برای حفظ وضعیت تعادل، کامپیوتر به طور مداوم و پیوسته قطب های مغناطیسی سیم پیچ را معکوس می کند.

برای باز و بسته نمودن دریچه گاز، کامپیوتر پالس های جریان الکتریکی را تامین می کند. این پالس ها ترکیبی از پلاریته معکوس هستند.

یک پتانسیومتر دوبل با ضریب معکوس موقعیت دریچه گاز را به کامپیوتر سیستم جرقه، اطلاع می دهد.

موتور جریان مستقیم DC

کامپیوتر یک موتور الکتریکی جریان مستقیم را برای باز نمودن دریچه گاز، کنترل می کند. حرکت از موتور الکتریکی توسط چرخ دنده به محور دریچه گاز منتقل می شود.

موتور توسط جریان پالسی مدوله شده متغیر کنترل می شود.

کامپیوتر با معکوس نمودن پلاریته جریان، حرکت دوران موتور را معکوس می کند و سپس دریچه گاز باز و بسته می شود.

یک پتانسیومتر دوبل با ضریب معکوس، موقعیت دریچه گاز را به کامپیوتر سیستم جرقه انتقال می دهد.

 

نکات مخصوص در مدیریت آرام موتور

مدار ورودی هوا، مسیری که بطور طبیعی دچار گرفتگی می شود. کامپیوتر باید بطور تصاعدی و دائم شیر تنظیم هوا را به منظور حفظ دور موتور باز کند. اگر شیر تنظیم از تنظیم نمودن مقادیر صحیح ارسالی کامپیوتر، تخطی کند. دور آرام موتور نمی تواند بیش از یک حدی ثابت بماند.

این ایراد می تواند به روش های زیر برطرف شود:

 • تمیز نمودن مدار هوا
 • ایجاد یک مسیر هوای اضافی
 • تصحیح این خطا و انحراف توسط یک مکانیزم الکترونیکی.

به علاوه، عملگر کاهش شتاب، فرآیند زیر را کنترل می کند.

وقتی از وضعیت بدون بار خارج می شویم، کامپیوتر عملگر کاهش شتاب را متناسب با دور موتور، باز می کند. این کمک در بازگشت به افزایش دور آرام موتور (فرآیند کاهش ضربه موتور) برای پوشش دادن به استانداردهای آلودگی موثر می باشد.

تنظیم دور آرام موتور توسط دوران دریچه گاز

در صورتیکه نیروی الکتریکی به موتور اعمال نشود، فنر برگرداننده، دریچه گاز را به آرامی با وضعیت باز مطابقت می دهد. کامپیوتر برای تنظیم دور آرام موتور به مقدار نیاز به دریچه گاز فرمان می دهد.

در صورت بروز ایراد در دریچه گاز الکتریکی، کامپیوتر مدهای خطای متغیری را انتخاب می کند:

 • دور آرام بالاتر
 • باز نمودن محدود
 • سرعت متناسب با نسبت دنده گیربکس

توجهتعریف نقاط ابتدایی و انتهایی (نقاط قوت) دریچه گاز در طول زمان کارکد صحیح این قطعه، فقط یکبار انجام می شود.

تعریف دریچه گاز پس از نصب یک قطعه جدید، وقتی که برای اولین بار سویچ اصلی باز می شود، انجام می شود. بطور اتوماتیک کامپیوتر این مقادیر را حفظ می کند.

تاثیر متقابل سایر سیستم ها

سیستم کولر

کامپیوتر مدیریت موتور (EMC) با سیستم کولر به دلایل زیر در ارتباط است:

 • اجازه عملکردن کمپرسور کولر
 • افزایش دور آرام موتور
 • به کار انداختن فن های رادیاتور

سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

کامپیوتر مدیریت موتور (EMC) با سیستم کولر به دلایل زیر در ارتباط است:

 • افزایش دور آرام موتور، در صورتیکه یک دنده درگیر یا انتخاب شده باشد.
 • کنترل کاستن گشتاور موتور هنگام تعویض دنده.

تابع توان و گشتاور

سنسور موقعیت پدال گاز

سنسور موقعیت پدال گاز، یک پتانسیومتر دوبل می باشد. این سنسور موقعیت پدال گاز را که تحت کنترل راننده می باشد، به کامپیوتر اطلاع می دهد. کامپیوتر فرمان معینی را به دریچه گاز الکترونیکی ارسال می کند.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی مدار
 • سیگنال خروجی

توجه: پتانسیومتر نمی تواند از پدال گاز جدا شود. در مدل های مجهز به سیستم های کروز کنترل و انتقال قدرت اتوماتیک، سنسور دارای نقطه Kickdown در انتهای کورس حرکتی خود می باشد.

سیگنال سرعت خودرو

این سیگنال برای مطلع نمودن کامپیوتر از سرعت خودرو بکار می رود. یک سنسور یا سیگنال با فرکانس بالا از کامپیوتر سیستم ABS، سرعت خودرو را به کامپیوتر سیستم جرقه اطلاع رسانی می کند.

وظیفه اصلی این سیگنال اجازه دادن به کامپیوتر برای تزریق سوخت در حالت معمولی و یا قطع پاشش سوخت در حالت کاهش شتاب می باشد.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی مدار
 • سیگنال خروجی سنسور یا کامپیوتر سیستم ABS

سیستم تغییر زاویه میل بادامک

تایمینگ سوپاپ ها می تواند وابسته به نوع موتور و مقدار آوانس جرقه، در باز شدن یا بسته شدن سوپاپ ها، تغییر ایجاد کند. وظیفه سیستم تغییر زاویه میل بادامک، بهینه نمودن عملکرد موتور توسط تقویت نمودن گشتاور موتور در دور آرام و قدرت موتور در دور بالا می باشد. این کار با ایجاد تغییر لحظه ای در وضعیت قطعات وقتی که سوپاپ های هوا باز هستند، انجام می شود. برای ایجاد بیشترین قدرت موتور، تا حد ممکن باید سوپاپ های هوا زودتر باز شوند و دیرتر بسته شوند.

در دورهای بالای موتور، پر شدن سیلندر توسط نیروی وزن جریان هوای ورودی علیرغم بالا آمدن پیستون، ادامه می یابد. در دورهای پایین، بیش از حد دیر بسته شدن سوپاپ هوای ورودی باعث ایجاد جریان معکوس در هوای ورودی می شود. این عمل باعث کاهش گشتاور موتور می شود.

سیستم تغییر زاویه میل بادامک، در دورهای پایین و متوسط موتور تاخیر در بسته شدن سوپاپ هوا را کاهش می دهد. (زودتر باز شدن سوپاپ هوا را افزایش می دهد.)

کنترل سیستم تغییر زاویه میل بادامک در حالت های زیر انجام می شود:

 • در تمام حالات فعال یا غیرفعال باشد.
 • بطور پیوسته فعال باشد.

تغییر زاویه دهنده با دنده حلزونی

حداکثر تاخیر در بسته شدن سوپاپ ورودی

وقتی شیر برقی بسته شود، فشار روغن صفر می شود. فنر (۲) کشویی (۱) را در سمت چپ قرار می دهد.

در این حالت میل بادامک در وضعیت بیشترین تاخیر بسته شدن در دور بالای موتور است.

۱- پینیون کشویی

۲- فنر

۳- میل بادامک

کمترین تاخیر در بسته شدن سوپاپ ورودی

وقتی که شیر برقی باز است، روغن با فشار از درون میل بادامک به محفظه عقبی نفوذ می کند. پینیون کشویی (۱) به سمت راست حرکت می کند و به میل بادامک یک زاویه خارج از مرکز نسبت به پینیون محرک، ایجاد می کند. در این حالت، میل بادامک در کمترین تاخیر بسته شدن قرار دارد. موتور دارای بیشترین گشتاور در دورهای پایین می باشد.

تغییر زاویه دهنده پره ای

۱- چرخ پره ای

۲- اهرم کنترل

۳- میل بادامک

۴- سیلندر حفره دار

۵- پولی میل بادامک

۶- پیستون قفل کننده

۷- اوریفیس (مجرای) بالا برنده پیستون

پولی از دو جز تشکیل شده است:

 • یک چرخ (۱) با پره (۲) که به میل بادامک (۳) متصل شده است.
 • یک سیلندر با سوراخ های (۴) که به پولی میل بادامک (۵) متصل شده است.

کمترین تاخیر در بسته شدن سوپاپ ورودی

وقتی شرایط رضایت بخش باشد، کامپیوتر شیر برقی را کنترل می کند. در این حالت روغن موتور با فشار از مرکز میل بادامک، عبور می کند. سپس روغن تحت فشار از مرکز چرخ پره دار (۱) و مجرای بالا برنده پیستون (۷) عبور می کند، در نتیجه پیستون (۶) توسط روغن تحت فشار بالا می رود و پره (۱) آزاد می شود. روغن تحت فشار پره ها را حرکت می دهد و بنابراین تغییر زاویه میل بادامک، در جهت حداقل تاخیر در بسته شدن سوپاپ ورودی حرکت می کند.

وقتی که شیربرقی به مدت کوتاهی، فعال نباشد، دوران موتور پره ها را به وضعیت اولیه برمی گرداند و پیستون (۶) مجموعه را در وضعیت بیشترین تاخیر در بسته شدن سوپاپ ورودی قفل می کند.

تغییر زاویه دهنده پره دار با تغییر دائم و پیوسته:

برای پر نمودن سیلندر در تمام دورهای موتور، برخی موتورها دارای تغییر زاویه دهنده با تغییر دائم و پیوسته هستند.

در دور بالای موتور، بیشتر باز بودن سوپاپ هوای ورودی اجازه می دهد تا مخلوط هوا و سوخت بیشتری وارد موتور شود.

در مقابل در دورهای پایین، جرم هوای ورودی کم است. بنابراین ترجیح داده می شود که سوپاپ هوای ورودی زودتر بسته شود تا از پر شدن ضعیف سیلندر و کاهش گشتاور موتور در اثر گازهای سرد، جلوگیری شود.

با افزایش دور موتور، زودتر بسته شدن سوپاپ هوای ورودی باید به تاخیر بیفتد.

مثال: در موتور نوع K4M این تاخیر پیوسته بین ۰ تا ۴۵ درجه از دوران میل لنگ رخ می دهد.

تغذیه هیدرولیک و برنامه ها

روغن کاری تغییر زاویه دهنده میل بادامک توسط یک شیر برقی که سرسیلندر قرار گرفته است انجام می شود. فعال یا غیرفعال یا پیوسته فعال بودن تغییر زاویه دهنده میل بادامک، اجازه می دهد تا روغن از میان مکانیزم توزیع شود و زاویه جابجایی تنظیم شود.

از انجام این فعالیت در صورت خرابی سنسور میل بادامک، جلوگیری می شود.

مثالی از برنامه

برای دور موتور ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ دور در دقیقه کامپیوتر شیربرقی را فعال می کند تا سیستم تغییر زاویه میل بادامک بطور پیوسته متناسب با تاخیر مورد نیاز، عمل می کند.

در دور موتور بالای ۴۵۰۰ دور در دقیقه، شیر برقی بیشتر از این مقدار، تغذیه نمی شود. موقعیت مکانیزم پر شدن سیلندر را در دور بالای موتور بیشتر می کند.

در این وضعیت پیستون قفل کننده مکانیزم را قفل می کند.

توجه: تا دور موتور ۱۵۰۰ دور در دقیقه، شیر برقی عمل نمی کند. مکانیزم توسط پیستون قفل شده است. به محض فعال شدن شیر برقی، (دور موتور بیشتر از ۱۵۰۰ دور در دقیقه) فشار روغن پیستون قفل کننده را به عقب بر می گرداند و مکانیزم آزاد می شود.

تست های ممکن:

– برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.

– پیوستگی و عدم قطعی مدار

– کنترل شیربرقی توسط اسیلوسکوپ

– کنترل شیربرقی توسط دستگاه عیب یاب

– تنظیم تایمینگ سوپاپ ها

شیر برقی توربوشارژ

در موتورهای مجهز به توربوشارژ، توربوشارژ توسط کامپیوتر از طریق یک شیر برقی، کنترل می شود. این شیر برقی ارتباط هوای محیط با مدار پنوماتیک کاهش توربوشارژر برقرار می کند.

برای تنظیم فشار توربوشارژر، کامپیوتر فشار را از طریق مدار پنیوماتیک توسط تغییر عملکرد شیر برقی، تنظیم می کند. مدار آب بندی شده (فعالیت پیوسته سیستم تغییر زاویه میل بادامک برابر ۰ درصد باشد) = حداقل فشار توربوشارژر توسط مسیر کاهش توربوشارژر، ایجاد شود.

مدار با فشار محیط (فعالیت پیوسته سیستم تغییر زاویه میل بادامک برابر صد درصد باشد.) = فشار توربوشارژ نامحدود.

فشار توربوشارژ توسط سنسور فشار منی فولد، اندازه گیری می شود.

توجهبرخی موتورها به منظور امنیت و جلوگیری از فشار بیش از حد توربوشارژ، دارای سویچ ایمنی فشار هستند.

این سویچ سیستم انژکتور را در فشار معینی، قطع می کند.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • مطابقت مجموعه پنیوماتیک
 • کالیبراسیون استاتیکی کاهش توربوشارژ
 • تست سویچ فشار
 • تست فشار دینامیکی توربوشارژ
 • مقاومت الکتریکی شیر برقی تنظیم هوا
 • پیوستگی و عدم قطعی مدار
 • کنترل شیر برقی توسط دستگاه عیب یاب
 • کنترل سیگنال توسط اسیلوسکوپ

 

دیدگاهتان را بنویسید