به گزارش تارک خودرو: بیشتر برخوردها هنگام پارک خودرو به دلیل زیر می باشد:

 • عدم تشخیص صحیح فاصله موانع با خودرو
 • راننده موانع را نمی بیند.

به این دلیل، خودروهای رنو مجهز به سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب و سنسورهای مربوط می باشند. این سیستم وجود موانع مختلف نزدیک به خودرو را (جدول کنار خیابان – صندوق پست – سایر خودروها و غیره) تشخیص می دهد.

 

۱- کنترل یونیت

۲- هشدار صوتی

۳- سنسورها

A- منطقه هشدار اول

B- منطقه هشدار دوم

 

دقت در پارک کردن

در خودروهای مجهز به این سیستم، احتمال بروز برخورد از عقب با موانع هنگام پارک دنده عقب تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.

این سیستم وجود موانع در خارج از میدان دید راننده را تشخیص داده و به او اخطار می دهد. البته این سیستم به جای راننده ترمز نمی کند.

تعداد اخطارهای صوتی در ثانیه بر حسب فاصله اشیاء با خودرو تغییر کرده و با کاهش فاصله، تعداد اخطارها بیشتر می شود.  در صورتیکه فاصله خودرو و مانع از ۳۰ سانتی متر کمتر شود، بوق ممتد شنیده خواهد شد. این سیستم امکان پارک دقیق تر را به خودرو می دهد.

 

۱- سنسور

۲- کنترل یونیت

۳- اخطار دهنده صوتی

توجهدر صورت بروز اشکال در سیستم مذکور، به مدت ۵ ثانیه اخطارهای صوتی متفاوت با حالت عادی شنیده می شود.

نحوه عملکرد

این سیستم با قرار گرفتن گیربکس در حالت دنده عقب فعال شده و بوق تایید به مدت نیم ثانیه شنیده می شود.

قسمت های تشکیل دهنده سیستم عبارتند از:

 • چهار عدد سنسور ماوراء صوت نصب شده روی سپر عقب
 • یک کنترل یونیت
 • یک اخطار دهنده صوتی
 • یک کلید غیرفعال کننده

 

دیاگرام

۱- کنترل یونیت

۲- سنسور ماوراء صوت

۳- اخطار دهنده صوتی

۴- کلید غیر فعال کننده

سنسورها

سنسور ماوراء صوت از یک فرستنده و یک گیرنده و یک مدار الکترونیکی تشکیل شده است.

 

۱- کنترل یونیت

۲- سنسور

فلش زرد: ارسال سیگنال

فلش آبی: دریافت سیگنال برگشتی (ارتباطی)

خط زرد: خط حاوی سیگنال

سنسورها براساس فاصله زمانی بین ارسال و دریافت امواج ماوراء صوت فاصله اشیاء را تشخیص می دهند. سپس آن را بصورت کد به کنترل یونیت می فرستند.

هر سنسور، سیگنال مستقل از سایر سنسورها را برای کنترل یونیت ارسال می کند. این سیگنال قابل بررسی در خدمات پس از فروش نمی باشد.

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • بررسی عدم قطعی مدار

کنترل یونیت

کنترل یونیت توسط برق مثبت (۱۲ ولت) بعد از سویچ تغذیه می شود.

کنترل یونیت برق تغذیه چهار سنسور را بطور مشترک و از یک مسیر تامین می کند.

عیب یابی آن توسط سیم عیب یابی K (مثل رنو Scenic ll، Vel Satis) و یا توسط عملیات خود عیب یابی سیستم (مثل رنو Avantime) انجام می گردد.

در وضعیت درگیری دنده عقب، کنترل یونیت یک ولتاژ ۱۲+ ولت را دریافت می کند.

کنترل یونیت، در این حالت بطور پیوسته سیگنال های دریافتی از سنسورها را بررسی می کند تا فاصله خودرو و مانع مشخص شود.

 

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

 

اخطار صوتی

براساس تعداد بوق های تولید شده توسط سیستم راننده متوجه نزدیک شدن خودرو به مانع می شود. در صورتیکه فاصله کم شود، بوق ممتد شنیده می شود.

کنترل یونیت، برق تغذیه ۱۲+ ولت اخطار دهنده صوتی را تامین می کند.

فرمان فعال شدن اخطار دهنده صوتی بوسیله تغییر در زمان ارسال ولتاژ توسط یک سیم دیگر از طرف کنترل یونیت برای اخطار دهنده صوتی صورت می گیرد.

 

فاصله خودرو با مانع در حدود ۱/۵ متر (بوق متناوب)

 

فاصله خودرو با مانع در حدود ۲۰ سانتی متر (بوق ممتد)

 

قطع کردن سیستم

در صورت اتصال کاروان یا باربند دوچرخه به عقب خودرو، این سیستم باید غیرفعال گردد.

کلید غیرفعال کننده برای غیرفعال کردن موقت یا دائمی سیستم بکار می رود.

نوع غیرفعال شدن، به مدت زمان اتصال بدنه شدن برق مثبت در کلید توسط کنترل یونیت بستگی دارد.

 

غیر فعال کردن موقت

با فشردن کلید غیر فعال کننده به مدت حداکثر ۳ ثانیه، سیستم غیرفعال شده و چراغ قرمز رنگ روی کلید روشن می شود.

برای فعال کردن مجدد سیستم دو روش وجود دارد:

 • فشردن دوباره دکمه (در این حالت چراغ قرمز خاموش می شود)
 • باز و بسته کردن سویچ اصلی خودرو

 

غیر فعال کردن دائم سیستم

غیر فعال کردن دائم سیستم، کافی است کلید مربوط حداقل ۳ ثانیه فشرده نگه داشته دارید. برای فعال شدن مجدد باید کلید مذکور را دوباره برای مدت زمانی فشرده نگه داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید