لوگو تارک خودرو
سیستم های نگهدارنده خودرو

سیستم های نگهدارنده خودرو

سیستم های حفاظتی رنو (RPS)

به گزارش تارک خودرو: سیستم حفاظتی رنو یک سیستم کامل است که ترکیبی از پیش کشنده کمربند ایمنی، محدود کننده های نیرو و ایربگ های جلو می باشد. این اجزاء طوری طراحی شده اند که برحسب شدت برخورد بصورت جداگانه یا دسته جمعی فعال شوند.

۱- نسل اول سیستم حفاظتی رنو متشکل از:

 • پیش کشنده های قفل کمربند ایمنی جلو
 • محدود کننده های نیرو تا ۶۰۰ daN
 • ایربگ های جلویی برای حفاظت سر

۲- نسل دوم سیستم حفاظتی رنو متشکل از:

 • پیش کشنده های قفل کمربند ایمنی جلو
 • محدود کننده های نیرو تا ۴۰۰ daN
 • ایربگ های نگهدارنده که علاوه بر کمربند ایمنی با عملکردهای وسیع تر به نگهداری سر و سینه کمک می کند.

ایربگ مورد استفاده در این حالت که تقریبا جدید می باشد دارای مجراهای (سوراخ های ریز) قابل کنترل می باشد که در پشت آن قرار گرفته و از شدت برخورد به سرنشین می کاهد.

 

۳- نسل سوم سیستم حفاظتی رنو، که خود را با شدت برخورد تطبیق می دهد، متشکل است از:

 • پیش کشنده های دوتایی (هم قسمت پایینی کمربند و هم قسمت بالایی)
 • محدود کننده های نیرو در ۴۰۰ daN
 • ایربگ های سازگار دو حجمی

نمودار روابط اجزاء سیستم حفاظتی رنو

یش کشنده های گوناگون

پیش کشنده قسمت پایین کمربند ایمنی

این پیش کشنده کارآیی کمربند ایمنی را افزایش داده و علاوه بر این امکان سرخوردن از زیر کمربند را نیز کاهش می دهد.

آن به سمت چپ صندلی راننده و به سمت راست صندلی مسافر جلو وصل می شود.

شروع عمل کردن آن ارتباطی با پیش کشنده بالایی کمربند ندارد.

پیش کشنده های عقب

پیش کشنده های عقب در قرقره های کمربند ایمنی جاسازی شده اند، که بنام “قرقره های اینرسی پیروتکنیکی” شناخته شده اند.

۱- مولد گاز پیروتکنیک

۲- لوله پرتاب

۳- محفظه بازیابی

۴- چرخ پیش کشنده

 

۱- مولد گاز پیروتکنیکی

۲- لوله پرتاب

انفجار مولد گاز پیروتکنیک(۱) ساچمه های واقع در لوله پرتاپ(۲) را بیرون می راند و آنها چرخ پیش کشنده(۴) که وصل به قرقره می باشد را به حرکت در آورده و در محفظه بازیابی(۳) جمع می شوند.

ساچمه ها در لوله توسط یک قطعه نگه دارنده (A) متوقف می شوند.

 

مدل دیگر

وقتی مولد گاز پیروتکنیک (۱) عمل می کند پیستون دندانه ای (۲) را به عقب می راند، این حرکت پیستون باعث می شود چرخ دنده متصل به قرقره کمربند ایمنی صندلی شروع به چرخیدن کند. به این ترتیب عمل پیش کشندگی صورت می پذیرد.

۱- مولد گاز

۲- پیستون دندانه ای

۳- چرخ دنده

۴- قرقره کمربند ایمنی

 

هشدار: عمل کردن پیش کشنده کمربند ایمنی ممکن است در خودروهای مختلف متفاوت باشد. به مستندات مربوطه مراجعه نمایید.

 

توصیه ها

فقط تکنسین های دوره دیده و کارآمد باید بر روی سیستم های ایربگ کار کنند. به مستندات فنی تعمیرات خودرو مراجعه نمایید.

برحسب مدل خودرو ممکن است عمل کردن پیش کشنده منجر به تعویض اسکلت صندلی گردد.

 

محدود کننده های بار 

محدود کننده های نیرو، فشار وارده توسط کمربندهای ایمنی به سینه و لگن خاصره را هنگام برخورد از روبرو تقلیل می دهند.

 

محدود کننده نیروهای وارد بر روی سینه

 • محدود کننده گسیخته شونده

 

قرقره اینرسی به یک صفحه قابل گسیختن متصل می باشد. وقتی فشار کمربند از daN 600 بیشتر شود، صفحه مربوطه از هم گسیخته شده و موجب آزادی کمربند می شود.

 

محدود کننده از نوع میل پیچشی

محدود کننده نیرو در قرقره اینرسی کمربند ایمنی جاسازی شده و با عبارت LEI (محدود کننده ی نیروی یکپارچه) نشان داده می شود.

محدود کردن نیرو توسط آزاد کردن کمربند انجام می شود. این آزاد شدن با تغییر شکل محدود کننده میل پیچشی انجام می پذیرد. میل پیچشی پایه قفل (۴) را به استوانه متصل می کند. در حین یک برخورد از جلو از طریق پایه قفل (۴)، قفل (۵) استوانه را ثابت میکند. هنگامی که بار وارد بر کمربند از حد معینی ۴۰۰ daN بیشتر می شود. از آنجایی که فیوز میله ای (۱) شکسته می شود، استوانه (۲) از طریق میل پیچشی موجب آزاد شدن کمربند می گردد.

هشدار: استفاده از محدود کننده نیرو ۴۰۰daNm یکپارچه باید همراه با ایربگ های با خروجی بالا (دریچه های کنترل شونده) باشد. هنگامی که تجهیزات خودرو بدون ایربگ باشد می بایست از محدود کننده نیرو یکپارچه ۶۰۰daNm استفاده کرد. در صندلی های عقب عدم وجود ایربگ به معنی الزام در استفاده از محدود کننده نیرو یکپارچه ۶۰۰ daNm می باشد.

 

محدود کننده های نیرو قسمت پایین کمربند

محدود کننده های نیرو از طریق نوار کمربند ذخیره

شامل یک نوار کمربند ذخیره می باشد که با دوخت باز شونده به قسمت اصلی کمربند دوخته شده است.

هنگامی که بار وارده بر کمربند پایینی از ۶۰۰daNm بیشتر شود، این دوخت پاره می شود.

 

محدود کننده بار از طریق پیش کشنده

پیش کشنده کمربند پایینی می تواند دارای یک محدود کننده نیرو باشد. در این حالت، کابل پیش کشنده (۱) به پیستون (۲) بوسیله یک مفتول نرم مارپیچی (۳) وصل می شود. وقتی باری که توسط سرنشین بر روی کمربند پایینی وارد می شود بیشتر از ۶۰۰daNm می باشد، مفتول در طراحی پیستون به حرکت در می آید.

این سیستم توسط مکانیزم معمول ساچمه ای در حالت قفل باقی می ماند.

 

ایربگ های مختلف

 

ایربگ های جلویی

 • ایربگهای با خروجی بالا

 

این ایربگ ها به منظور حفاظت از سر و سینه از نظر شکل انطباق یافته اند و از تکنولوژی دریچه های قابل کنترل بهره می برند.

این سیستم از خالی شدن باد ایربگ در حالتی که شخص با آن در تماس نیست جلوگیری می کند. هنگامی که فشار وارد بر شخص از ۳۰۰ daN بیشتر شد، محدود کننده نیرو کمربند ایمنی که در قرقره قرار دارد بطور تدریجی فرد را رها می کند و موجب خالی شدن باد کیسه هوا از طریق باز شدن دریچه های مربوط می شود.

 

 • ایربگ های دو حجمی

ایربگ های دو حجمی می توانند میزان باد شدن کیسه های هوا را با شدت ضربه و موقعیت صندلی های جلو تطبیق دهند. این سیستم به “ایربگ های سازگار” معروف می باشند.

 

هر ایربگ جلو دارای دو مولد گاز بوده که توسط دو مدار مجزای انفجاری عمل می کند.

 

کامپیوتر یک مولد را برای دستیابی به حجم کوچک و هر دو مولد را برای دستیابی به جچم بزرگ فعال می سازد. محل های اتصال به صورت مکانیکی و بوسیله رنگشان نمایان می باشد.

 

۱- حجم کوچکتر

۲- حجم بزرگتر

۳- دوخت باز شونده

 

ایربگ های جلو از دو کیسه که به هم دوخته شده اند تشکیل می شوند. در اثر انفجار مولد گاز دوم و پاره شدن این دوخت حجم بزرگتر به دست می آید.

 

توجه: کامپیوتر همیشه مولد دوم را بعد از مولد اول فعال خواهد ساخت. در حالتی که فقط حجم اول مورد نیاز می باشد، کامپیوتر فعال سازی حجم دوم را پس از یک تاخیر امکان پذیر می سازد یعنی هنگامیکه این حجم تاثیری بر روی سرنشینان ندارد. این عملکرد امکان فعالیت ایمن مامورین امداد را در حالتی که ایربگ های جلو از کار افتاده اند، فراهم می سازد.

 

 • سویچ کشویی موقعیت صندلی

 

به منظور تصحیح آستانه عمل کردن حجم دوم ایربگ، کامپیوتر موقعیت صندلی راننده و مسافر را در نظر می گیرد. این سویچ به پایه صندلی متصل می باشد و از ۲ مقاومت بهره می برد. لذا کامپیوتر فقط می تواند دو موقعیت صندلی را تعیین کند.

 

تست های ممکن:

 • دسته سیم ها، مقاومت
 • انطباق پارامترها توسط دستگاه عیب یاب

 

 • سویچ دوار

 

۱- سویچ دوار

۲- ایربگ دو حجمی

 

این سویچ یک اتصال متحرک را بین کامپیوتر ایربگ غربیلک فرمان بطور دائم برقرار می سازد تا بدین ترتیب از عمل کردن ایربگ اطمینان حاصل گردد. این سویچ متشکل است از یک نوار که سیم ها در آن قرار گرفته و طول آن بصورتی طراحی شده که حداقل ۲٫۵ چرخش فرمان به هر طرف را امکان پذیر می سازد. (قفل کامل فرمان)

 

هشدار: به منظور انجام هرگونه عملیاتی بر روی سویچ دوار، به مستندات فنی تعمیرات رجوع نمایید.

 

 • غیرفعال سازی ایربگ مسافر

در برخی از خودروها به منظور غیرفعال کردن ایربگ مسافر در هنگام قرار دادن صندلی کودک (در وضعیت رو به عقب) کلید مخصوصی وجود دارد که با تغییر وضعیت به وسیله دست یا با کلید خودرو عمل می کند.

 

۱- کلید غیرفعال کردن ایربگ

 

۱- کلید غیرفعال کردن ایربگ توسط کلید خودرو

 

یک چراغ مخصوص نشان می دهد که ایربگ مسافر غیرفعال شده است. برحسب مدل خودرو این امکان وجود دارد که غیرفعال سازی ایربگ مسافر همراه با غیرفعال کردن ایربگ جانبی، پیش کشنده قسمت پایین کمربند ایمنی یا ایربگ ضدسرخوردن باشد.

 

هشداربا این کلید تنها هنگامی که سویچ موتور خاموش است کار کنید. در غیر اینصورت، این احتمال وجود دارد که چراغ هشدار دهنده عیب ایربگ روشن شود.

 

تست های ممکن:

 • دسته سیم ها، مقاومت
 • انطباق پارامترها توسط دستگاه عیب یاب

 

کیسه هوای جانبی

این ایربگ به اسکلت صندلی جلو و یا صندلی عقب سمت در وصل می باشد و شامل یک مولد گاز می باشد. بر اساس نوع خودرو، کیسه های هوا یا سر و سینه را محافظت می کنند یا فقط سینه را. بعلاوه، برای محافظت از سر، خودرو می تواند مجهز به کیسه هوای پرده ای نیز باشد.

در این سیستم، کامپیوتر کیسه هوا براساس سیگنال دریافت شده از سنسورهای برخورد جانبی، کیسه های هوای بغل را فعال می سازد.

 

 • کیسه های هوای جانبی مستقل:

 

۱- سنسور پیروتکنیک (شامل جرقه زن)

۲- لوله های نانل (Nonel)

۳- کیسه هوا

۴- مولد گاز

۵- کلاهک ایمنی

 

صندلی شامل یک سنسور پیروتکنیک (۱)، دو لوله نانل (۲) (Nonel) و یک کیسه هوا (۳) می باشد.

در طی یک برخورد جانبی در خودرو از طریق تودری بر قاب کناری صندلی فشار وارد آورده و نهایتا موجب جرقه زنی سنسور پیروتکنیک (۱) می شود. این عمل موجب آتش گرفتن پودر داخل لوله (Nonel) (2) و سپس عمل کردن مولد گاز (۴) می شود. بدین ترتیب کیسه هوا عمل کرده و حین باد شدن روکش مدول، فوم و روکش صندلی را پاره می کند.

کلاهک ایمنی (۵) به منظور حفظ ایمنی در هنگام کار کردن بر روی صندلی می باشد. این کلاهک قسمت جرقه زنی را می پوشاند.

 

 • کیسه هوای پرده ای:

در بعضی خودروها، سرهای سرنشینان توسط کیسه های هوای پرده ای محافظت می شوند.

 

۱- مولد گاز انفجاری (پیروتکنیک)

۲- کیسه هوا

 

 • سنسورهای برخورد جانبی

این دو سنسور پیزوالکتریک در هر دو طرف خودرو قرار داشته و محل قرارگیری آنها یا در ستون های وسط و یا در رکاب داخلی می باشد.

 

این سنسورها شدت برخورد از کنار را به کامپیوتر اطلاع داده ولی درخواست عمل کردن ایربگ را نمی کنند.

 

برحسب نوع خودرو، در حین برخورد از بغل، کامپیوتر می تواند کیسه های هوای کناری و پیش کشنده ها را در سمتی که ضربه وارد شده، بسته به شدت ضربه، فعال سازد.

 

تست های ممکن:

 • دسته سیم ها، مقاومت
 • انطباق پارامترها توسط دستگاه عیب یاب

 

کیسه هوای ضد سرخوردن

این کیسه هوا سرخوردن سرنشین را محدود می نماید.

 

عمل کردن مولد گاز موجب تغییر شکل پاکت فلزی که در اینجا مشابه یک کیسه است، می گردد. این پاکت فلزی تغییر شکل یافته از سرخوردن سرنشین جلوگیری می نماید و بدلیل وجود کمربند ایمنی، سرنشین را به صندلی می چسباند.

 

هشدار: نحوه عمل کردن کیسه های هوا در خودروهای مختلف می تواند متفاوت باشد. به مستندات فنی مربوطه مراجعه نمایید.

 

توصیه ها:

فقط پرسنل کار آزموده و مجرب امکان انجام عملیات بر روی سیستم کیسه هوا را دارا می باشند. به مستندات فنی خودرو مراجعه کنید.

خودروهایی که مجهز به کیسه های هوای جلو، بغل و پرده ای می باشند بوسیله برچسب هایی در قسمت گوشه پایین در دو طرف شیشه جلو با عنوان “SRP AIRBAG” و “AIRBAG” بر روی غربیلک فرمان، داشبورد، پشت صندلی ها و بر روی آستری های ستون های عقب و جلو علامتگذاری شده اند. تمام این برچسب ها در یک مجموعه شماره گذاری شده در دسترس می باشند. در بعضی خودروها، تمام این علامت ها مستقیما بر روی شیشه جلو حک شده اند.

 

از وجود برچسب های ایمنی در مواقع قید شده در زیر اطمینان حاصل کنید:

 • هنگام هر سرویس
 • هنگام تعویض شیشه
 • هنگام فروش خودرو بعنوان یک خودرو دست دوم
 • هنگام ایجاد تغییر در خودرو (غیر فعال کردن دائم کیسه هوای مسافر)

 

هنگام تعویض یک مدول کیسه هوای مسافر، برچسب “چراغ هشدار دست نخوردگی سیستم” باید بوسیله یک برچسب آبی رنگ “خدمات پس از فروش” جایگزین شود.

هنگامیکه مدول کیسه هوا منفجر می شود. تغییر شکل ایجاد شده و آسیبی که به پایه های نگهدارنده وارد می شود ملزم می نماید که داشبورد، یا محفظه نگهدارنده یا اغلب هر دو بطور سیستماتیک تعویض شوند.

ایجاد تغییرات در صندلی و پیرامون آن برای نصب کیسه های هوای بغل الزامی است. چندین قطعه مخصوص برای این منظور وجود دارد.

برای این نوع صندلی ها، نباید از روکش صندلی استفاده کنید، از روکش های مخصوص باید استفاده کرد.

وقتی یک کیسه هوای بغل منفجر می شود، تغییر شکل و آسیب در پایه های صندلی ملزم می نماید، که اسکلت صندلی بطور سیستماتیک تعویض شود.

در بعضی خودروها، هنگامیکه مدول کیسه هوای پرده ای منفجر می شود، تغییر شکل ایجاد شده در اولین پایه نصب مدول، ایجاب می کند صفحه ای که بعنوان قطعه یدکی تدارک دیده شده بطور سیستماتیک نصب شود. به دستورالعمل های تعمیرات مراجعه نمایید.

 

صندلی ها:

صندلی ها قسمتی از سیستم جذب انرژی می باشند.

 

سرخوردن:

در حین برخورد ممکن است باسن از زیر قسمت پایین کمربند سربخورد. در این حالت کمربند پائینی بر روی شکم  که قسمتی حساس می باشد قرار خواهد گرفت: به این حالت، سرخوردن گفته می شود.

 

۱- میله عرضی ایربگ ضدسرخوردن

 

چهار جزء وجود دارد که این پدیده را محدود می سازد:

۱- برآمدگی که در اسکلت صندلی جلو و پانل کف در زیر نشیمنگاه صندلی عقب وجود دارد که از سرخوردن باسن جلوگیری می کند.

۲- عمل پیش کشنده که نه تنها حرکت بین سرنشین و کمربند را محدود می سازد بلکه از حرکت بطرف جلوی باسن نیز جلوگیری می کند.

۳- قسمت هایی از کمربند بالایی که بر روی ران قرار می گیرد.

۴- جهت بالابردن استحکام قفل کمربند هنگام برخورد بخش های مربوط به انتهای قفل کمربند کوتاه شده اند که البته تاثیری بر روی آسایش و راحتی نمی گذارند.

 

پشت سری:

 

پشت سری یک قطعه ضروری برای نگه داشتن سر می باشد که از جراحات سر هنگام ضربه های از عقب در سرعت های پایین می کاهد.

میله های پشت سری خمیده اند تا باعث نزدیک شدن پشت سری به سر در هنگام بالا آوردن آن شوند. برای راندمان حداکثر، قسمت بالای پشت سری باید تا حد ممکن به قسمت بالای سر نزدیک باشد.

 

 • پشت سری دو منظوره

 

این نوع پشت سری هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است. هنگام تصادف، این پشت سری از سر کودک محافظت می کند و آسیب های ناحیه گردن را محدود می سازد.

یک قسمت پشت سری (۱) امکان قرار گرفتن صحیح کمربند بر روی شانه را فراهم می سازد، و از حرکت شانه جلوگیری در نتیجه آسیب های سینه را محدود می سازد.

 

صندلی کودک:

سیستم ISOFIX امکان استاندارد کردن نصب صندلی کودک در خودرو را فراهم می سازد.

 

چندین سال است که خودروها مجهز به صندلی های کودک رو به پشت و نیز نقاط اتصال در صندلی عقب و صندلی جلو راست برای نصب صندلی کودک می باشند.

 

کمربندهای ایمنی

عملکرد

عملکرد کمربند ایمنی تحت قائده می باشد. یک کمربند ایمنی به دو طریق قفل می گردد:

۱- براساس سرعت حرکت نوار کمربند: در این حالت، هنگامیکه شتاب از حد آستانه بیشتر می شود (۰٫۸g تا ۲g) دیسک اینرسی باعث قفل شدن آن می شود.

۲- شتاب های مثبت منفی خودرو و موقعیت زاویه ای آن: در این حالت، نوار کمربند بوسیله یک ساچمه (۲) و یک اهرم (۳) که موجب حرکت مکانیزم قفل کننده (۴) در اثر اینرسی می شود، قفل خواهد گردید.

 

تست های ممکن:

 • عملکرد صحیح (جمع شدن، باز شدن، قفل شدن) وضعیت اجزاء و نوار کمربند ایمنی

 

قفل شدن برقی قرقره کمربند ایمنی

به دلیل راحتی، امکان دارد که پشتی صندلی های جلو شامل قرقره های اینرسی کمربند ایمنی باشند. به همین دلیل، مکانیزم قفل، در حین شتاب و یا شیب، بدلیل وضعیت قرار گرفتن پشتی صندلی ممکن است عمل نکند. بنابراین از قرقره هایی که قفل شدن آنها بطور الکتریکی کنترل می گردد، استفاده می شود.

 

نحوه عملکرد

یک واحد الکترونیکی قرقره های کمربند ایمنی را در شرایط زیر قفل می کند:

۱- ترمز شدید

۲- برخوردی که منجر به عمل کردن اجزاء انفجاری (پیروتکنیک) گردد.

۳- شیب یا انحراف بسیار زیاد خودرو

 

 

عملکرد آن مستقلا توسط سنسور نوری داخلی انجام می پذیرد. هر چند، هنگام برخوردی که منجر به عمل کردن اجزا انفجاری می گردد این کامپیوتر کیسه هوا می باشد که درخواست قفل شدن قرقره ها را ارسال می کند.

 

تست های ممکن:

 • تغذیه
 • انطباق پارامترها توسط دستگاه عیب یاب

 

سنسور واحد قفل کننده:

این سنسور به واحد کنترل امکان تشخیص تغییر در شتاب و شیب خودرو را می دهد. این سنسور شامل یک ساچمه می باشد که بر روی سطح شیب دار قرار گرفته است. هنگامیکه ساچمه بدلیل شتاب یا شیب تکان می خورد، سنسور نوری واحد قفل کننده را مطلع می سازد و باعث قفل شدن قرقره های کمربند می شود.

 

قرقره اینرسی جلو

قرقره های اینرسی جلو دارای یک مکانیزم قفل کننده الکترومغناطیسی می باشد.

 

مکانیزم مربوطه شامل اهرمی است که از طریق فنر متصل به آن می تواند چرخ دندانه دار را قفل کند. جهت باز کردن قفل سیستم، کامپیوتر شیر برقی ای را تغذیه می کند که باعث باز شدن اهرم می شود.

 

تست های ممکن:

 • دسته سیم ها، مقاومت سیم پیچ شیربرقی
 • تغذیه

 

سنسور حضور سرنشین

یادآورنده کمربند ایمنی: SBR

 

یک سنسور که در نشیمنگاه صندلی سرنشین قرار گرفته و به اسفنج صندلی وصل است می تواند حضور شخص را تشخیص داده و نتیجتا  یادآورنده کمربند ایمنی را فعال می سازد. این سنسور هشدار دادن خود را با کلید قفل کمربند ایمنی سرنشین کامل می کند.

 

تست های ممکن:

 • دسته سیم ها، مقاومت
 • انطباق با ابزار عیب یاب

 

توصیه ها:

خواندن برچسب کمربند ایمنی

 

۱- مشخصه کمربند ایمنی

۲- کشور تایید کننده

۳- شماره تاییده در کشور

۴- کمربند ایمنی باید همراه با یک ایربگ SRP باشد (بر روی غربیلک فرمان و داشبورد حک گردیده است)

 

 • مشخصه های کمربند ایمنی

Z بخشی از سیستم نگهدارنده (آشکار نیست، طبق تاییدیه)

A نوع کمربند ایمنی (A: کمربند ایمنی با سه نقطه اتصال، B: کمربند ایمنی زیر شکم، S:کمربند ایمنی ویژه)

e همراه با محدود کننده نیرو (LEI)

r4 با جمع کننده از نوع ۴ (مربوط به دیسک اینرسی می باشد)

M جمع کننده قفل اظطراری با چند حساسیت (مربوط به فعال شدن بوسیله ساچمه می شود)

P به یک پیش کشنده متصل می باشد.

 

هنگام تعویض کمربند صندلی های عقب و جلو، ضروری است که از کمربندهای ایمنی توصیه شده استفاده کنید.

هنگامیکه با پیش کشنده ها ترکیب شده باشد، قفل کمربند ایمنی و ملحقات آن خاص می باشد. آنها قادر به تحمل شتاب های پیش کشندگی می باشند بدون آنکه باز شوند و یا آسیب ببینند.

 

هشدار: پس از برخورد همراه با عمل کردن پیش کشنده، کمربندهای ایمنی استفاده شده باید بطور سیستماتیک تعویض شوند. حتی اگر شکی در مورد استفاده شدن یک کمربند دارید، آن کمربند باید تعویض شود.

 

میله های حفاظتی:

محافظت از سرنشینان در یک خودروی کروکی هنگام واژگون شدن ضروری می باشد.

به منظور حفاظت بهینه در قسمت عقب، خودرو مگان ۲ کروکی مجهز به میله های حفاظتی جمع شونده شده است. این میله ها هنگامی که کامپیوتر یک برخورد قریب الوقوع را تشخیص می دهد عمل می کنند.

این سیستم قادر است که در کمتر از ۵۰۰ هزارم ثانیه یک فاصله ایمنی (از بالای سر) برای سرنشین فراهم گردد.

 

فعال شدن این میله ها توسط کامپیوتری که پشت صندلی عقب و در وسط قرار گرفته کنترل شود.

 

این سیستم تشکیل شده است از سه عدد سنسور:

 • سنسور واژگون شدن از بغل، که میله ها را در زاویه ۵۰ درجه فعال می کند. (۱)
 • سنسور واژگون شدن از جلو و عقب، که میله ها را در زاویه ۶۷ درجه فعال می کند. (۲)
 • سنسور سقوط آزاد. (۳)

 

اگر تغذیه قطع شود (هنگام واژگون شدن در اثر برخورد از جلو) کامپیوتر یک انرژی ذخیره شده برای مدت ۵ ثانیه (۴) برای فعال کردن میله ها دارد.

کامپیوتر کنترل کننده میله ها به واحد کنترل سقف خودرو وصل می باشد و سیگنال عیب در میله را وقتی که عیبی بوجود بیاید ارسال می کند.

هنگام فعال شدن، کامپیوتر کنترل کننده میله ها یک آهن ربای الکتریکی را تغذیه می کند که باعث رها کردن فنر میله ها می شود.

 

نحوه ی نگهداری:

اگر میله های متحرک بطرز ناصحیح فعال شوند (برخورد ضعیف، سرعت گیر و غیره)، آنها می توانند بطور دستی از نو راه اندازی شوند.

برای این کار لازم است که اهرم مخصوص آزاد کننده کشیده شود و فشار بطرف پایین بر روی میله ها وارد گردد.

 

هشدار: تنها پس از قرار دادن کامپیوتر کنترل کننده میله های حفاظتی در محل خود در خودرو، اتصالات الکتریکی آن را وصل کنید.

عدم رعایت دستورالعمل فوق منجر به معیوب شدن کامپیوتر شده و در نتیجه باید تعویض گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *