به گزارش تارک خودرو: سیستم تزریق سوخت الکترونیکی توسعه بسیار زیادی یافته است این امر به این دلیل است که مشکل آلودگی یکی از مسائل اصلی در اروپا و حتی در سطح جهانی هست بر این اساس استاندارد های آلودگی به سرعت توسعه یافته اند و کارخانه های تولید کننده برای محصولات  پاک و بدون آلودگی در کوتاه مدت و میان مدت، تحت فشار قرار گرفته اند.

تعریف آلودگی

مجموعه مواد شناخته شده ای به صورت های جامد، مایع و گاز هستند که برای سلامتی جانداران و محیط زیست بسیار مضر هستند.

برای مثال می توان فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه ترکیبات شیمیایی نظیر فسفات ها و نیترات ها و گازهای آلوده که توسط کارخانه های صنعتی اتومبیل ها یا مواد زاید رها شده و فراموش شده در محیط زیست را نام برد.

سه عنصر آلوده کننده اصلی شناخته شده و مضر برای سلامتی انسان که به کارخانجات اتومبیل سازی مربوط می باشد و ایشان در جریان مبارزه با آنها هستند عبارتند از:

 • منو اکسید کربن CO
 • بخارات بنزین یا هیدرو کربن های نسوخته HC
 • اکسید نیتروژن NOx

 

آلایندها

تقسیم بندی گاز های اگزوز

تقسیم بندی آلاینده ها

هیدروکربن ها

هیدروکربن ها از موارد زیر ناشی می شوند:

 • روغن ها(نشتی تبخیر تعویض روغن)
 • بنزین (نشتی تبخیر پر نمودن باک بنزین)
 • احتراق غلیظ (رانندگی با موتور سرد، افزایش توان، ایراد در موتور).

هیدرو کربن ها باعث سوزش و تحریک اعضا تنفسی، چشم،  گلو و بینی می شوند.

اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن در اثر احتراق با دمای خیلی زیاد به وجود می آیند:

 • کارکرد موتور با مخلوط رقیق .
 • آوانس زیاد جرقه .

اکسید های نیتروژن باعث ایجاد موارد زیر می شوند .

 • خارش و تحریک در مجرای تنفسی و شش ها
 • ممکن است باعث ایجاد باران اسیدی و از بین رفتن جنگل ها و دریاجه ها شوند.
 • همراه هیدروکربن ها باعث ایجاد دود و مه می شوند

 

منو اکسید کربن

 

منو اسید کربن در اثر احتراق مخلوط غلیظ ایجاد می شود .

منو اکسید کربن می تواند باعث عوارض زیر شود :

 • سردرد
 • سرگیجه شدید
 • مشکل بینایی
 • ضعف جسمانی
 • خفگی

 

 

آلاینده های دیگر

سایر آلاینده ها نظیر ذرات معلق و ترکیبات گوناگون کربن به مقدار کم توسط موتورهای بنزینی تولید می شوند .

سرب که یک فلز سنگین است و به عنوان یک آلاینده محسوب می شود از بنزین حذف شده است و در برخی از موارد با پتاسیم جایگزین شده است سرب دارای ویژگی خاصی است که سطح موثر کاتالیست در کاهش آلودگی را می پوشاند و از انجام واکنش شیمیایی جلوگیری به عمل می آید .

کشور ایالات متحده اولین کشوری بود که به مشکل الودگی پی برد.

بنابراین اولین استاندارد الودگی خودرو تدوین شد . اروپایی ها نیز به دنبال آمریکایی ها قوانین  سخت آلودگی را که قابل استفاده در سایر کشور های عضو نیز می باشد تدوین نمودند.

 

تاریخچه استانداردهای آلودگی

استاندارد CEC1504

این استاندارد برای مدل های جدید خودروها تا تاریخ ۱۹۹۲/۰۷/۰۱ و برای خودروهای و برای خودروهای جدید تا تاریخ ۱۹۹۳/۰۱/۰۱ اجباری بود. این استاندارد برای یک سیکل رانندگی شهری با سرعت میانگین ۱۸/۸ کیلومتر بر ساعت تدوین شده است. در این استاندارد، برای گازهای سه گانه (منواکسید کربن، هیدروکربن های نسوخته و اکسید نیتروژن) سطوح آزمون با مقدار معینی بر حسب کیلومتر پیمایش، تعیین شده است.

این استاندارد همچنین بازیافت بخارات روغن را نیز شامل می شود.

تاریخ ها پیش بینی ها و مقادیر نشان داده شده فقط در خصوص خودروهایی با حداکثر وزن مجاز کمتر از ۲/۵ تن کاربرد دارد.

استاندارد CEE 88/76

در این استاندارد، کاهش گازهای آلاینده سه گانه در خودروهایی با حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ cm شده است. این استاندارد برای مدلهای جدید خودروها تا تاریخ ۱۹۸۸/۱۰/۰۱  و برای خودروهای جدید تا تاریخ ۱۹۸۹/۱۰/۰۱ اجباری شده بود. از جمله موارد دیگر در این استاندارد شامل استفاده از کاتالیست کانورتور در سیستم اگزوز نیز می باشد.

این استاندارد برای مدل های جدید خودروها از تاریخ ۱۹۹۲/۰۷/۰۱ و خودروهای جدید از تاریخ ۱۹۹۳/۰۱/۰۱ قابل اجراست. این استاندارد همچنین کاهش محسوسی در آلودگی تمام خودروهای شخصی متناسب با حجم موتور آنها داشت. تست اندازه گیری گازهای آلاینده برای هر دو سیکل شهری و خارج شهری، انجام می شود.

استاندارد Euro 96

این استاندارد برای مدل های جدید خودروها از تاریخ ۱۹۹۶/۰۱/۰۱ و خودروهای جدید از تاریخ ۱۹۹۷/۰۱/۰۱ قابل اجراست. این استاندارد تعریف جدیدی را برای مقادیر گازآلاینده دی اکسیدکربن در یک تست ۸۰۰۰۰ کیلومتری ارائه می دهد.

استاندارد Euro 2000 (Euro 3)

این استاندارد برای مدل های جدید خودروها از تاریخ ۲۰۰۰/۰۱/۰۱ و برای خودروهای جدید از تاریخ ۲۰۰۱/۰۱/۰۱ اجباری است و یک بار دیگر بیشترین مقدار مجاز آلاینده ها را که توسط ابزار اندازه گیری در هر لحظه احتراق اندازه گیری می کنند، کاهش داده است. این استاندارد همچنین شامل سیستم عیب یابی EOBD نیز می شود.

استاندارد Euro 2005 (Euro 4)

این استاندارد برای مدل های جدید خودروها از تاریخ ۲۰۰۵/۰۱/۰۱ و برای خودروهای جدید از تاریخ ۲۰۰۶/۰۱/۰۱، کاهش اجباری برای گازهای آلاینده در تست ۱۰۰۰۰۰ کیلومتری ارائه می کند.

تولید گازهای آلاینده در ارتباط با عملکرد موتور با مخلوط هوا و سوخت غلیظ

واحد PPM، یعنی جزء در میلیون

به عنوان مثال: ۱۰۰ PPM از گاز HC، یعنی در هر یک میلیون جزء گاز (آلاینده و غیره) مقدار ۱۰۰ جزء گاز آلاینده HC وجود دارد.

بازیافت بخارات روغن موتور

سیستم بازیافت بخارات روغن، روغن های موجود در بخارات محفظه میل لنگ را جدا نموده و بازیافت می کند.

این سیستم شامل دو سیستم جدا و کالیبره شده می باشد:

 • بالای دریچه گاز (بارهای متوسط و زیاد موتور): بخارات روغن به دلیل افت فشار در مسیر لوله های هوای ورودی، بازیافت می شوند.
 • پایین دریچه گاز (بارهای کم موتور): بخارات بنزین به دلیل افت فشار در مسیر بین دریچه گاز و موتور، بازیافت می شوند.

 

تست های ممکن:

 • بررسی صحیح بودن کالیبراسیون
 • مطابقت در مونتاژ قطعات

بازیافت بخارات بنزین

کنیستر از یک مخزن با ذرات فعال اسفنجی شکل برای جذب بخارات بنزین ساخته شده است، بخارات بنزین موجود در باک بنزین در این مخزن ذخیره می شود.

وقتی که شرایط عملکرد موتور، پایدار و تثبیت شده باشد، ورود بخارات بنزین به منیفولد هوا، توسط کامپیوتر سیستم انژکتور، کنترل می شود.

در صورت عدم تخلیه بخارات بنزین مخزن کنیستر، اشباع می شود و بخارات بنزین تحت فشار قرار گرفته و به مایع تبدیل می شوند.

فرمان تخلیه (تنفس) کنیستر

شیر برقی تخلیه (تنفس) کنیستر می تواند با دو روش زیر کنترل شود:

 • بطور ثابت
 • بطور ترتیبی که در این حالت مقدار بخار بنزین عبوری، متغیر می باشد.

شرایط فرمان شیربرقی کنیستر بطور دقیق در مستندات تعمیراتی، برای هر سیستم مشخص ارائه می شود.

 

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • مطابقت مجموعه پنیوماتیک

با استفاده از مولتی متر

 • پیوستگی و عایق بودن سیم ها بررسی شود.
 • مقاومت و عایق بندی شیر برقی بررسی شود.
 • منبع تغذیه بررسی شود.

با استفاده از اسیلوسکوپ

 • سیگنال کنترل مشاهده شود.

 

توجهایراد مکانیکی در شیر برقی کنیستر توسط دستگاه عیب یاب نشان داده نمی شود. اگر چه سیستم ها به تفکیک در حافظه سیستم عیب یاب EOBD وجود دارد.

 

بازگشت گازهای اگزوز

بازگشت گازهای اگزوز به هوای ورودی به منظور کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن انجام می شود.

با کاهش دمای محفظه احتراق، کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن را خواهیم داشت. به معنای ساده، با استفاده مجدد از گازهای سوخته شده اگزوز در درون موتور، از ورودی هوای لازم برای احتراق کاسته می شود و در نتیجه دمای احتراق کاهش می یابد. به دلیل اینکه گازهای اگزوز، گازهای سوخته هستند، موضوع ارسال گازهای اگزوز به منیفولد ورودی در لحظه بهینه موضوع اصلی است. (زیرا ورود این گازها به موتور باعث افت توان موتور می شود.)

کامپیوتر سیستم جرقه، شیربرقی سیستم EGR را کنترل می کند.

شیر الکترومغناطیسی سیستم EGR

مقدار باز شدن شیر برقی کنترل شده توسط کامپیوتر قابل تنظیم است.

شیر برقی الکتریکی سیستم EGR

شیر برقی سیستم EGR می تواند مستقیما از طریق کامپیوتر کنترل شود. یک پتانسیومتر موقعیت شیر را اندازه گیری می کند.

تست های ممکن:

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده از دستگاه عیب یاب استفاده کنید.
 • مطابقت مجموعه پنیوماتیک

با استفاده از مولتی متر:

 • پیوستگی و عایق بندی سیم ها بررسی شود.
 • مقاومت عایق بندی شیر برقی بررسی شود.
 • مقاومت و عایق بندی پتانسیومتر بررسی شود.

با استفاده از اسیلوسکوپ:

 • سیگنال کنترل مشاهده شود.

 

کاتالیست کانورتور

ترکیب و عملکرد

وظیفه این قطعه تبدیل گازهای خطرناک مضر به گازهای بی خطر است.

 • با اکسید نمودن منواکسیدکربن و هیدروکربن های سوخته.
 • با احیا نمودن اکسیدهای نیتروژن

کاتالیست کانورتور سه رابطه (کانورتور احیاء کننده)

کاتالیست کانورتور از یک محفظه فولادی مقاوم در برابر خوردگی، ساخته شده است. به منظور حفاظت شاسی و بدنه خودرو از حرارت ایجاد شده در کاتالیست در اثر انجام واکنش های شیمیایی، یک حرارت گیر بر روی کاتالیست، نصب شده است. استفاده از دو بلوک سرامیکی بجای یک بلوک سرامیکی بهتر است. در این حالت از خطر شکستگی بلوک در صورت استفاده از یک بلوک با طول زیاد جلوگیری می کند.

این قطعات که عملکرد کاتالیست را تضمین می کنند می بایست به دقت درون محفظه فولادی نگهداری شوند.

یک فلز احیاء کننده که در درون محفظه فولادی بین بلوک های سرامیکی قرار گرفته است، عملکرد صحیح کاتالیست را از خطر گرفتگی و فشار اضافی، تضمین می کند.

سطح تمامی بلوک های سرامیکی با ساختار لانه زنبوری، در حدود ۲٫۸ متر مربع است. اما با توجه به خاصیت مواد بکار رفته، سطح تماس موثر بین ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر مربع در هر بلوک سرامیکی است. سطح این بلوک های سرامیکی با فلزهای گرانبهای نظیر (پلاتینیوم، رادیوم و پالادیوم) پوشانیده شده است. این امر بدلیل انجام فرآیند اکسیداسیون و احیاء می باشد.

در شرایط استوکیومتریک مخلوط هوا و سوخت، گازهای آلاینده (NOx, HC, CO) بطور همزمان در یک کاتالیست تبدیل می شوند. این نوع کاتالیست سه راهه نامیده می شود.

در زمان تنظیم غلظت هوا و سوخت، مخلوط می تواند رقیق و غلیظ باشد.

در مرحله رقیق بودن مخلوط:

 • کاتالیست کانورتور HC , CO را اکسید می نماید و به گاز CO2 و بخار آب تبدیل می کند.

در مرحله غلیظ بودن مخلوط:

کاتالیست کانورتور گازهای NOx را احیا می نماید و به گاز N2 و CO2 تبدیل می کند.

راندمان کاتالیست کانورتور

راندمان کاری کاتالیست به دما بستگی دارد. از دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد شروع می شود و در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد به حداکثر می رسد.

راندمان کاری کاتالیست کانورتورها در دمای بسیار زیاد به سرعت کاهش می یابد. دما زمانی افزایش می یابد که نرخ تبدیل کاهش یابد. بدین ترتیب می توان گفت که راندمان کاری کاتالیست، بستگی به غلظت مخلوط هوا و سوخت دارد.

نرخ تبدیل سه گاز آلاینده، با غلظت هوا و سوخت مرتبط است.

برای افزایش سریع دمای کاتالیست و رسیدن به دمای شروع کارکرد، و عملکرد معمولی کاتالیست کانورتور، یک پیش کاتالیست در خروجی منیفولد اگزوز، نصب شده است.

تاثیرات کاتالیست کانورتور

کاتالیست کانورتور یک قطعه شکننده است که می تواند توسط عوامل زیر، صدمه ببیند.

 • عوامل مکانیکی
 • عوامل حرارتی
 • گرفتگی و مسدود شدن

عوامل مکانیکی

شکستگی و گسیختگی محفظه کاتالیست در برخی موارد در اثر:

 • اعمال فشار توسط سیستم اگزوز
 • خرابی ناشی از حرارت در اثر تغییر سریع دما در زمان استارت، در زمان کاهش سرعت یا ورود قطرات آب که می تواند باعث شکستگی بلوک های سرامیکی شود.

عوامل حرارتی

 • ذوب شدن پایه های نگهدارنده در گرمای بیش از حد بالاتر از ۱۰۰۰C باعث بوجود آمدن مقدار زیادی آلاینده می شود.

گرفتگی و مسدود شدن

سطح فعال کاتالیست کانورتور می تواند بصورت جزئی و یا کلی پوشانیده شود و یا بعبارت دیگر توسط رسوب های فلز سرب پوشانیده شود. این کار باعث فعال شدن کاتالیست کانورتور می شود و گازها نمیتوانند به مدت طولانی با سطح فعال در تماس باشند. سایر عوامل نظیر روغن، فسفرها و سولفورها می توانند باعث بروز مشکل مشابه شوند.

توجهراندن خودرو بدون بنزین کافی می تواند باعث خرابی کاتالیست کانورتور در اثر گرمای بیش از حد شود زیرا تغییر مخلوط رقیق تولیدی زیاد می شود و باعث آهسته تر شدن احتراق درون سیلندر شده، دمای گازهای اگزوز افزایش می یابد. تولید مقدار بسیار زیادی گاز HC (در اثر جرقه ناقص یا استارت زدن با مقدار زیاد سوخت) نیز می تواند باعث خرابی کاتالیست کانورتور شود.

تست های ممکن:

 • چک چشمی: کاتالیست کانورتور را بازرسی کنید و نشتی مسیر اگزوز را کنترل کنید. (آب بندی مسیر اگزوز)
 • مطابقت مقادیر گازهای تولیدی اگزوز با مقادیر استاندارد با کمک دستگاه آنالیز گازهای خروجی اگزوز.

تست مقادیر گازها در دور موتور ۲۵۰۰

تست ها باید زمانی انجام شوند که موتور گرم شده، کاتالیست فعالیت خود را آغاز نموده است و تنظیم غلظت هوا و سوخت بدرستی انجا شود.

تست مقادیر گازها در دور آرام موتور

وقتی مقادیر نشان داده شده برای گازهای O2, CO و HC صفر یا نزدیک به صفر باشد، نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم کنترل آلودگی هوا خواهد بود.

در این موارد به مقدار متناظر مرج برای خودرو در مدارک فنی مربوط مراجعه نمایید.

تزریق هوا در اگزوز

در برخی موارد برای پاسخگویی و رعایت استاندارد آلایندگی، ضروری است که سرعت گرم شدن کاتالیست کانورتور در حالت عملکرد موتور افزایش یابد.

در فاز عملکرد سرد موتور، مخلوط هوا و سوخت غلیظ است:

 • گازهای CO و HC به مقدار زیاد تولید می شوند.
 • اکسیژن کمی برای عمل اکسیداسیون CO و HC در کاتالیست موجود است.
 • کاتالیست کانورتور نیز سرد است.

با تزریق هوای اضافی (O2) به درون منیفولد اگزوز در این مرحله از عملکرد موتور، گازهای CO و HC اکسید می شوند. این فرآیند تولید گرما می کند و باعث می شود دمای کاتالیست کانورتور سریع تر افزایش یابد.

اکسیژن سنسور

اکسیژن سنسور یا لامبدا سنسور بر روی منیفولد اگزوز یا نزدیک به محل ورودی کاتالیست کانورتور نصب می شود.

۱- محافظ                                       ۶- کانکتور الکتریکی

۲- سنسور سرامیکی                       ۷- بلوک سرامیکی در تماس با گازهای اگزوز

۳- درپوش                                      ۸- بلوک سرامیکی در تماس با هوای محیط

۴- سوکت ارتباطی                          ۹- گرمکن الکتریکی

۵- سوکت عایق کاری

عملکرد سنسور اکسیژن براساس خاصیت سرامیک استفاده شده در سنسور و تولید یون اکسیژن در کمترین دمای کارکرد، تقریبا ۳۰۰ درجه سانتی گراد می باشد. (در مراحل معینی از عملکرد سنسور، دما به حد کافی زیاد نیست و ضروری است که سنسور بصورت الکتریکی گرم شود.)

توجه: یک یون، اتمی است که تعداد الکترونی جذب یا از دست می دهد.

یک طرف سنسور اکسیژن در تماس با گازهای اگزوز و طرف دیگر در تماس با هوای محیط می باشد. بالاتر بودن دمای گاز (تا حد ۹۵۰ درجه سانتی گراد) عکس العمل بهتری را در سنسور اکسیژن بوجود می آورد. اگر مقدار اکسیژن در دو طرف سنسور خیلی متفاوت باشد، خواص ویژه مواد استفاده شده در سنسور باعث افزایش فشار ناگهانی در دو طرف ضریب استوکیومتری می شود.

در اطراف ضریب استوکیومتری (عدد ۱)، یک تغییر کوچک در غلظت مخلوط هوا و سوخت باعث یک تغییر زیاد در فشار می شود. این تغییر وضعیت اجازه پیش بینی سریع را به کامپیوتر می دهد.

تست های ممکن

 • برای مطابقت تنظیمات کارخانه سازنده، از دستگاه عیب یاب، استفاده کنید.
 • پیوستگی و عدم قطعی
 • تغذیه گرمکن سیستم
 • بررسی سیگنال توسط دستگاه اسیلوسکوپ

 

 • پریود زمانی سیگنال باید ۵۰۰ میلی ثانیه یا حداکثر یک ثانیه باشد.
 • دامنه نوسان سیگنال باید ۶۵۰ میلی ولت با حداقل ۵۰۰ میلی ولت باشد.

کوتاه تر بودن پریود زمانی و زیادتر بودن دامنه نوسان در خصوص سیگنال ارسالی مناسب تر است.

وقتی که سیگنال توسط سنسور ایجاد نمی شود کامپیوتر غلظت مخلوط سوخت و هوا را افزایش و کاهش می دهد و سپس سیگنال ارسالی از سنسور را نمایان می سازد. اگر کیفیت سیگنال ارسالی در طی این تست، صحیح نباشد نتیجه گرفته می شود که سنسور ایراد دارد. این اطلاعات توسط دستگاه عیب یاب، منتقل می شود و سیستم وارد مد خطا می شود.

توجه: سنسور اکسیژن توسط سرب موجود در بنزین و مواد سیلیکونی، خراب می شود و راندمان سیستم ضد آلایندگی کاهش می یابد.

مدها (حالت های) مدار باز و مدار بسته

وقتی کامپیوتر سیستم سیگنالی را از  سنسور اکسیژن دریافت نمی کند:

سیستم به سمت حالت مدار باز ارجاع داده می شود.

سیستم تا زمانی که شرایط عملکرد با تنظیمات غلظت مخلوط قابل اجرا نباشد و دمای سنسور به حد عملکرد مناسب نرسیده باشد، در حالت مدار باز عمل می کند.

 • تاخیر در زمان جرقه (مخلوط غلیظ)
 • عملکرد در شرایط سرد
 • حالت تمام بار و تغییرات سریع بار موتور
 • قطع پاشش سوخت در شرایط کاهش شتاب
 • مد خطا (سنسور معیوب)

وقتی کامپیوتر سیستم سیگنالی را از سنسور اکسیژن دریافت می کند:

به این سیستم حالت مدار بسته گفته می شود.

حالت تنظیم غلظت مخلوط هوا و سوخت فعال است.

کامپیوتر خواهد توانست زمان پاشش را تنظیم کند و ضریب استوکیومتری را معادل عدد یک حفظ کند.

این تنظیمات توسط دستگاه عیب یاب، قابل رویت است.

مقدار خوانده شده برای تصحیح غلظت می تواند بین صفر تا ۲۲۵ و با میانگین ۱۲۸ باشد.

در عملکردهای معینی، واحد اندازه گیری می بایست متفاوت باشند (عنوان مثال اگر میانگین مقادیر عدد ۱ باشد) دما توضیح و تفسیر مقادیر خوانده شده نشان داده می شود.

وقتی مقدار بیشتر از ۱۲۸ است:

کامپیوتر فرمان افزایش غلظت مخلوط را با افزایش زمان تزریق صادر می کند. این امر بدلیل رقیق بودن مخلوط انجام می شود. (ولتاژ ارسالی سنسور کمتر از ۵۰۰ مینی ولت است.)

وقتی مقدار کمتر از ۱۲۸ است:

کامپیوتر فرمان کاهش غلظت مخلوط را با کاهش زمان تزریق، صادر می کند. این امر به دلیل غلیظ بودن مخلوط انجام می شود. (ولتاژ ارسالی بیشتر از ۵۰۰ میلی ولت است.)

مثال از تنظیمات غلظت مخلوط

انژکتورها، کند عمل می کنند. زمان تزریق اولیه محاسبه شده، برای حفظ ضریب استوکیومتری، ناکافی است.

کامپیوتر باید زمان تزریق را افزایش دهد. مقدار در عدد ۱۸۰ به مربع در نظر گرفته شده است، اما استوکیومتری حفظ شده است.

انژکتورها خیلی بیشتر کند عمل می کنند. کامپیوتر نمی تواند مقدار تصحیح بیشتر از ۲۵۵ را تامین کند و مخلوط خیلی رقیق می شود و ضریب استوکیومتری کمتر از ۱ سقوط می کند.

راندمان کاتالیست کانور کاهش می یابد و خودرو آلودگی تولید و منتشر می کند.

برای حفظ ضریب استوکیومتری، مقدار تصحیح غلظت می بایست دو عدد ۱۲۸ به عنوان مبنا باشد.

کارتوگرافی انژکتور نیز کاهش یابد.

=> این موارد عملکرد سیستم را مشخص می نماید.

تست های ممکن:

 • آنالیز گازهای اگزوز
 • مطابقت ضریب لامبدا

 

آنالیز اگزوز

سیستم عیب یابی EOBD

استاندارد EOBD

خودروهای مورد تایید سیستم استاندارد آلودگی Euro 2000 همگی دارای ابزار تجهیزات مورد نیاز سیستم EOBO می باشند. این استاندارد به طور مستقیم از قوانین آمریکا که در اروپا اجرا می شود برگرفته است.

این خودروها با خودروهای استاندارد Euro 96 در بازرسی های زیر تفاوت دارند:

موتور این خودروها برای کامل نمودن استاندارد ضدآلودگی Euro 2000 که تقریبا نصف استاندارد Euro 96 است، عملکرد سیستم کنترل آلودگی قوی تری دارند.

در طی انجام تست، کامپیوتر آنها قادر است ایرادی را که باعث افزایش آلودگی شده است، بررسی کند. آنها دارای آزمون های مشخصی برای اجزاء و قطعات سیستم کنترل آلودگی دارند.

اگر ایراد اختصاصی در سیستم آلایندگی در طی سه سیکل کاری متوالی، ایجاد شود، یک لامپ در صفحه نشان دهنده ها (پشت آمپر) روشن خواهد شد. (لامپ نشان دهنده ایراد یا لامپ EOBO) این لامپ به راننده می گوید که یک تغییر لازم است.

فعالیت صحیح انژکتور را می توان از طریق ارتباط EOBD و استفاده از پروتکل EURO 2000 که در تمام خودروهای تولیدی اروپا، استفاده شده است، نمایان ساخت.

وقتی یک خودرو در حال حرکت است، کامپیوتر آزمون های زیر را انجام می دهد:

 • نمایان ساختن متوالی و پیوسته احتراق های ناقص
 • راندمان کاری کاتالیست کانورتور
 • راندمان کاری اکسیژن سنسور بالایی

یافتن ایراد برای احتراق ناقص

احتراق ناقص نتیجه یک احتراق با کیفیت ضعیف در یک یا چند سیلندر، می باشد. این مشکل با استفاده از آنالیز نمودن گشتاور تولیدی از طریق سنسور (دور موتور) بررسی می شود.

سرعت دورانی (دور موتور) توسط سنسور دور موتور اندازه گیری می شود. (تغییر پریود زمانی)

یک احتراق ناقص با افت گشتاور اندازه گیری شده موتور به زیر محدوده ی تعریف شده، آشکار می شود. نرخ ۱۵ درصدی احتراق ناقص، باعث خرابی کاتالیست کانورتور می شود، لامپ اخطار سیستم EOBD در پشت آمپر، فورا شروع به چشمک زدن می کند و به راننده اخطار می دهد که کاتالیست کانورتور در خطر است.

نرخ احتراق ناقص کمتر از ۱۵ درصد، باعث تولید آلودگی می شود. در این حالت در صورتی که خطا در سه سیکل کاری پیوسته و متوالی، ظاهر می شود.

مهم: برای عملیات تست احتراق ناقص، برنامه حلقه تایم فلایریل موتور باید انجام شود. در این حالت نباید ایرادهای الکتریکی وجود داشته باشد و سیستم تنظیم غلظت مخلوط سوخت و هوا، باید فعال باشد.

برنامه حلقه تایم فلایویل، شامل شناختن تغییر شکل های حلقه می باشد. این تغییر ابعاد حلقه در هنگام رعایت تلرانس و دقت ماشین کاری، باعث تغییراتی در اندازه گیری کنساور موتور می شود. این مشکل می تواند آنالیز احتراق های ناقص را طولانی نماید.

برنامه ریزی باید در حالت های زیر دوباره تکرار شود:

 • تعویض کامپیوتر انژکتور
 • تعویض حلقه تایم فلایویل
 • تعویض سنسور سرعت دورانی موتور

پس از پاک نمودن خطا، برنامه ریزی باید در تست جاده، انجام شود.

برای این کار، باید چندین بار کاهش شتاب موفقیت آمیز، انجام شود.

توجه: برخی سیستم ها دارای عملکرد زیر هستند:

تعویض سیستم انژکتور در سیلندرها باعث احتراق ناقص می شود، عدم تطابق شکل ظاهری حلقه تایم فلایویل باعث ظاهر شدن ایراد می شود.

اگر تغییر شکل حلقه تایم فلایویل خیلی زیاد باشد، کامپیوتر سیستم انژکتور نمی تواند تصحیح درستی را برای بررسی احتراق ناقص، انجام دهد.

یافتن عیب کاتالیست کانورتور

توانایی کاتالیست کانورتور در ذخیره سازی اکسیژن وضعیت آن را نشان می دهد.

افزایش طول عمر کاتالیست کانورتور، توانایی آن را در ذخیره سازی اکسیژن و عملیات کاهش آلایندگی گازها، کاهش می دهد. تست کاتالیست کانورتور شامل تغییر دادن غلظت مخلوط برای ارسال موجی از اکسیژن به درون کاتالیست کانورتور می باشد. سپس کامپیوتر سیگنال ارسالی از اکسیژن سنسور پایینی را بررسی می کند. اگر کاتالیست خراب شده باشد، آن نمی تواند تمام اکسیژن را ذخیره کند و مقداری از آن برگشت داده می شود. این عمل باعث می شود سیگنال اکسیژن سنسور بالایی نوسان داشته باشد.

تست راندمان در هر سیکل وقتی که شرایط معینی مهیا شده باشد، فقط یکبار انجام می شود. (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای تعمیرات مراجعه نمایید.)

لامپ اخطار سیستم EOBD بطور دائم زمانی که یک ایراد در سه سیکل متوالی، بروز نماید روشن می شود.

توجهبعضی کامپیوترهای سیستم انژکتور، اجازه می دهند که کاتالیست کانورتور در حالت توقف خودرو نیز آزمایش شود.

عیب یابی سنسور اکسیژن بالایی

افزایش طول عمر کاتالیست کانورتور توسط پایین آمدن زمان ارسال پاسخ و لزوم افزایش زمان، نمایان می شود.

تست اکسیژن سنسور بالایی در هر سیکل وقتی شرایط مهیا شده باشد، فقط یکبار انجام می شود. (برای اطلاعات بیشتر به راهنمای تعمیرات مراجعه نمایید.)

لامپ اخطار سیستم EOBD در صورتی که در سه سیکل متوالی ظاهر شود، بطور دائم روشن می شود. ایرادات الکتریکی معینی نظیر (شیربرقی کنیستر، اکسیژن سنسورهای بالایی و پایینی) می توانند باعث تجاوز از محدوده ی EOBD شوند.

در این حالت نیز، لامپ اخطار سیستم EOBD در صورتی که در سه سیکل متوالی ظاهر شود، بطور دائم روشن می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید