لوگو تارک خودرو
سقف متحرک خودرو

سقف متحرک خودرو

اطلاعات عمومی

 

به گزارش تارک خودرو: این سقف از دو قسمت تشکیل شده است.

 • سقف (۱)
 • شیشه عقب (۲)

هنگامی که خودرو بصورت بدون سقف می باشد، قسمت های ۱ و ۲ داخل صندوق عقب قرار می گیرند. برای این منظور، درب صندوق عقب (۳) به دو صورت باز می شود.

هنگام جمع شدن سقف، یک صفحه محافظ بر روی قسمت زیرین صندوق عقب و به منظور محافظت از وسایل داخل صندوق عقب قرار می گیرد.

شرایط عملکرد

سقف برقی فقط در حالت زیر فعال می شود:

 • سویچ حداقل یک مرحله باز شده باشد. (مرحله تغذیه برق تجهیزات)
 • سرعت خودرو از ۳Km/h کمتر باشد.
 • صفحه محافظ صندوق عقب نصب شده باشد.
 • درب صندوق عقب بسته باشد.

هنگام حرکت سقف

 • درب صندوق عقب بطور دستی باز نمی شود.
 • شیشه ها حرکت نمی کنند.
 • گرمکن شیشه عقب عمل نمی کند.

باز شدن سقف

برای این منظور، صفحه محافظ صندوق عقب باید سر جایش نصب شده باشد.

هنگام باز شدن سقف با فشردن و نگه داشتن دکمه مربوط تمام ۴ شیشه جانبی بطور همزمان پایین می آیند.

درب صندوق عقب باز شده و قفل سقف آزاد می شود. سقف به داخل صندوق می رود. درب صندوق عقب بسته شده و توسط تاقچه روی قسمت های متحرک پوشیده می شود.

پس از پایان کار، یک صدای بیب از صفحه نشانگرها جهت اطلاع قفل شدن سیستم شنیده می شود. پس از شنیدن صدای بیب، برای بالا بردن شیشه ها، ابتدا کلید مربوطه را رها کرده و سپس دوباره آنرا فشار دهید (در همان جهت قبلی).

بستن سقف

در صورت فشردن کلید و نگه داشتن آن در جهت بسته شدن سقف، شیشه ها بطور همزمان پایین می آیند. درب صندوق عقب باز می شود. سقف از صندوق عقب خارج شده و پس از رسیدن به قاب شیشه جلو به آن قفل می شود.

درب صندوق عقب بسته شده و تاقچه جمع می شود.

پس از پایان، یک صدای بیب از صفحه نشانگرها جهت اطلاع قفل شدن سقف شنیده می شود.

پس از شنیدن صدای بیب، چنانچه کلید رها شده و مجددا در جهت قبلی فشرده نگه داشته شود، شیشه ها بطور همزمان بالا می روند.

توجه: به منظور جلوگیری از داغ شدن قطعات، سیستم سقف برقی به مدت سه دقیقه بطور دائم کار می کند و پس از آن فقط می توان سقف را بست. برای باز کردن مجدد سقف، باید حداقل سی دقیقه صبر نمود.

قطعات سیستم

تاقچه عقب و سوپاپ ها

 

۱- تاقچه عقب

۲- سوپاپ ها

تاقچه عقب در حالت سقف باز فضای بین درب صندوق عقب و دیواره پشت صندلی را می پوشاند و در حالت سقف بسته فضای بین داخل صندوق عقب و پشت صندلی را پوشش می دهد.

سوپاپ ها که در دو سمت تاقچه قرار دارند دریچه ها و لولاها را در حالت سقف باز می پوشانند. آنها از طریق ارتباط کابل با حرکت سقف در ارتباط هستند.

یونیت هیدرولیک

 

۱- شیر برقی محرک

۲- کنترل یونیت سقف برقی (UCT)

۳- رله پمپ

یونیت کنترل و کنترل یونیت سقف برقی (UCT) یک مجموعه هستند. یونیت هیدرولیک دارای دو شیر برقی می باشد. کنترل یونیت (UCT) به شبکه مولتی پلکس متصل است و سوپاپ های برقی و موتورهای قفل شونده را براساس سیگنال های دریافتی از سایر کنترل یونیت ها و سنسورها کنترل می کند.

پمپ هیدرولیک توسط رله پمپ که زیر یونیت هیدرولیک نصب شده است فعال می شود.

جک ها (عملگرهای هیدرولیک)

 

سیستم سقف برقی دارای پنج جک می باشد:

 • دو عدد جک حرکت درب صندوق عقب (۱)
 • دو عدد جک حرکت سقف (۲)
 • یک عدد جک قفل کننده سقف و شیشه جلو

این جک ها توسط شیر برقی یونیت هیدرولیک فعال می شوند.

سنسورها و قفل های الکتریکی

 

سنسورها و سویچ های مختلفی به کنترل یونیت سقف برقی (۱) در زمان کار اطلاع رسانی می کنند.

صندوق عقب توسط دو قفل الکترونیکی آزاد می شود. (۲)

یک سنسور اثر هال (۳) که سمت چپ جک صندوق عقب نصب شده است موقعیت آن را به UCT گزارش می دهد.

یک سنسور اثر هال دیگر (۴) که سمت چپ جک صندوق عقب نصب شده است موقعیت سقف را به UCT گزارش می دهد.

یک عدد سویچ (۶) که بالای شیشه جلو نصب شده است، مشخص می کند که سقف آماده برای قفل شدن می باشد.

یک عدد سویچ (۵)، قفل شدن صحیح سقف به شیشه جلو را نشان می دهد.

یک عدد سویچ (۷)، اجازه وارد شدن سقف به داخل صندوق عقب را می دهد.

یک عدد سویچ (۸)، اجازه حرکت کردن سقف را می دهد.

دستور باز یا بسته شدن سقف توسط کلید (۹) برای کنترل یونیت (UCT) ارسال می شود. و اجازه حرکت سقف توسط UCT زمان دریافت سیگنال قفل بودن صندوق عقب صادر می گردد.

عملکرد سیستم

عملکرد الکتریکی

دیاگرام

 

UCT به شبکه مولتی پلکس خودرو متصل است و با قسمت های زیر در ارتباط است:

 • کنترل یونیت ترمز ABS (سیگنال سرعت خودرو)
 • UCT (شیشه برقی ها و حرکت قفل اصلی درب صندوق عقب)
 • صفحه نشانگرها (اخطار صوتی و نمایش پیام ها)

UCT براساس اطلاعات دریافتی از سنسورها و سایر کنترل یونیت ها، دو شیر برقی خود را فعال می کند. همچنین قفل های جانبی نگهدارنده درب صندوق عقب را آزاد کرده و پمپ هیدرولیک را فعال می کند.

ورودی ها و خروجی های کنترل یونبت سقف برقی (UCT)

 

۸۵۴ کلید شیشه بالابر

۱۴۸۲ کلید سقف برقی

۱۴۸۱ سویچ سمت چپ سقف برقی

۱۴۸۰ سویچ سمت راست سقف برقی

۱۴۷۹ سنسور تشخیص وضعیت محافظ صندوق عقب

۱۴۷۸ قفل جانبی سمت چپ صندوق عقب

۱۴۷۷ قفل جانبی سمت راست صندوق عقب

۱۴۷۶ کنترل یونیت سقف برقی (UCT)

۱۴۸۸ سنسور جک صندوق عقب

۱۴۸۹ سنسور جک سقف

۱۴۸۴ شیر برقی ۱

۱۴۸۵ شیر برقی ۲

۱۴۸۷ رله پمپ هیدرولیک

۱۴۸۶ پمپ هیدرولیک

 

تست های ممکن:

 • برق تغذیه
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

سنسور جک ها

این سنسورها از نوع اثر هال بوده و دارای دو سیم می باشند.

وظیف آن، تشخیص وجود شاخص داخل پیستون جک در مقابل سنسور است.

UCT یک پالس جریان را برای سیم سنسور ارسال می کند.

هنگامی که شاخص درست مقابل سنسور قرار گیرد ولتاژ جریان دوم سنسور تغییر می کند.

 

تست های ممکن:

 • بررسی عدم قطعی مدار

عملکرد شیر برقی

 

هنگام فعالیت همزمان شیرهای برقی سه حرکت در عملکرد سقف متحرک ایجاد می شود:

A- درب صندوق عقب باز شده و سقف به شیشه جلو قفل می شود.

B- سقف باز یا بسته می شود.

C- درب صندوق عقب بسته شده و سقف به شیشه جلو قفل می شود.

تا زمانی که یک مرحله تمام نشده است، مرحله ی بعدی انجام نخواهد شد.

عملکرد سیستم هیدرولیک

مدار هیدرولیک از یک روغن مخصوص و متناسب با عملکرد آن استفاده می کند. جهت بیشتر به دستورالعمل های تعمیراتی برای شماره فنی آن مراجعه می شود.

۱-جک های صندوق عقب

۲- جک قفل کن سقف

۳- جک حرکت دهنده سقف

۴- سنسورها

۵- یونیت هیدرولیک

۶- رگولاتور تنظیم جریان روغن

۷- سوپاپ جدا کننده

۸- شیر برقی فعال کننده

۹- سوپاپ هیدرولیکی لغزشی

۱۰- پمپ هیدرولیکی

۱۱- مخزن

۱۲- محدود کننده فشار

تعمیرات

بررسی سطح روغن امکان پذیر می باشد ولی دستورالعملی برای تخلیه مدار وجود ندارد.

کاهش سطح روغن بیانگر وجود نشتی در مدار هیدرولیک می باشد.

حالت اضطراری نیمه اتوماتیک

در صورت بروز اشکال در هنگام بسته شدن سقف، حالت اضطراری نیمه اتوماتیک بکار می رود.

در این حالت اطلاعات ارسالی از سنسورهای مختلف نادیده گرفته می شوند.

بنابراین بدون توجه به ایراد، بسته می شود.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد به دستورالعمل های تعمیراتی خودرو مراجعه گردد.

هشدار: ضروری است که زمان بندی عملکرد نیمه اتوماتیک را در نظر داشته باشید. اگر بصورت صحیح انجام نشود، امکان صدمه دیدن اجزاء سیستم وجود دارد.

بستن سقف بصورت دستی

در صورتیکه سیستم به طور کامل از کار بیافتد مانند قطع شدن باتری و … طبق دستورالعمل های تعمیراتی خاص هر خودرو می توان بطور دستی سقف را بست.

لوله ایمنی پشت سری متحرک

جهت ایجاد بهترین شرایط محافظتی برای سرنشینان بزرگسال صندلی عقب در خودرویی مانند رنو Megane ll کوپه / کابریولت امکان نصب لوله ایمنی پشت سری متحرک وجود دارد. آنها در زمان برخورد توسط کامپیوتر فعال می گردند. آنها محافظتی به اندازه ۱۳۰ میلی متر را برای بالای سر در کمتر از ۵۰۰ میلی ثانیه ایجاد می کنند.

این پشت سری ها توسط کنترل یونیت نصب شده در عقب پشتی صندلی و ما بین دو سرنشین کنترل می شوند.

این سیستم دارای سه سنسور می باشد:

 • یک سنسور تشخیص انحراف مورب که پشت سری ها را با تشخیص زاویه حداقل ۵۲ درجه فعال می کند.
 • یک سنسور تشخیص انحراف جلو و عقب که پشت سری ها را با تشخیص زاویه حداقل ۶۷ درجه فعال می کند.
 • یک سنسور تشخیص سقوط آزاد.

در صورتی که به هر دلیل برق خودرو قطع گردد (مثلا در اثر وارد شدن ضربه به جلوی خودرو یا واژگون شدن)، کنترل یونیت دارای ولتاژ ذخیره شده تا ۵ ثانیه می باشد تا طی این زمان، پشت سری ها را فعال نماید.

کنترل یونیت پشت سری ها به کنترل یونیت سقف برقی متحرک متصل می باشد تا در صورت بروز ایراد، پیغام ایراد پشت سری ها را برای آن ارسال می کند.

هنگام عمل کردن پشت سری ها، کنترل یونیت پشت سری با ایجاد یک الکترومغناطیس، فنر نگهدارنده پشت سری را آزاد کرده و آنرا به بالا می برد.

۱- سنسور انحراف مورب

۲- سنسور انحراف عقب و جلو

۳- سنسور واژگونی (سقوط)

۴- ولتاژ ذخیره (اضطراری)

۵- الکترومغناطیس

۶- سویچ های لوله ایمنی پشت سری

تعمیرات

در صورتیکه لوله های ایمنی پشت سری ها در شرایط ناخواسته عمل کردند (مثل دست اندازها و برخوردهای ضعیف و …) می توان آنها را توسط دست به موقعیت اولیه برگرداند.

برای انجام این کار شما باید از اهرم آزاد کننده (۱) استفاده کرده و لوله های ایمنی پشت سری به سمت پایین (۲) فشار دهید تا قفل شوند (۳).

تست های ممکن:

 • بررسی عدم قطعی مدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *