لوگو تارک خودرو
برف پاک کن خودرو

برف پاک کن خودرو

به گزارش تارک خودرو: دو نوع برف پاک کن موجود می باشد:

 • نوع دستی
 • نوع اتوماتیک که مجهز به سنسور تنظیم سرعت برف پاک کن می باشد.

نحوه کنترل

برف پاک کن اتوماتیک

دسته برف پاک کن دارای چهار وضعیت می باشد البته با تفاوت در عملکرد یکی از آن ها:

 • خاموش (۰)
 • اتوماتیک (۱)

در این حالت با تشخیص وجود آب بر روی شیشه، برف پاک کن با سرعت مناسب فعال می شود. سرعت حرکت تیغه برف پاک کن توسط مکانیزم خاص در دسته برف پاک کن و بر حسب حساسیت سنسور باران قابل تنظیم است.

 • دور کند دائم
 • دور تند دائم

 

برف پاک کن دستی

دسته برف پاک کن دارای چهار وضعیت می باشد:

 • خاموش (۰)
 • حرکت متناوب (۱)

در این حالت بین دو رفت و برگشت تیغه برف پاک کن یک فاصله زمانی وجود دارد که در بعضی مدل ها این فاصله زمانی بوسیله مکانیزم خاصی روی دسته برف پاک کن قابل تنظیم است.

 • دور کند دائم (۲)
 • دور تند دائم (۳)

راننده توسط دسته برف پاک کن که سمت راست فرمان قرار دارد، می تواند برف پاک کن های جلو و عقب و همچنین شیشه شور را کنترل کند.

 

توجه: مکانیزم تنظیم کننده سرعت برف پاک کن بر اساس شدت بارش باران، در تمام مدل های مجهز به برف پاک کن اتوماتیک موجود نمی باشد.

 

کنترل مستقیم

در این مدل موتورهای الکتریکی برف پاک کن جلو و عقب، مستقیما توسط دسته برف پاک کن کنترل می شوند.

 

۱- دسته برف پاک کن

۲- کنترل یونیت تنظیم سرعت برف پاک کن

۳- موتور برف پاک کن

==> اتصالات سیمی

در حالت حرکت متناوب، سرعت حرکت تیغه های برف پاک کن توسط کنترل یونیت تنظیم سرعت تغییر می کند.

توجه: در بعضی از خودروها، مدیریت عملکرد برف پاک کن توسط UCH انجام می شود.

کنترل های غیر مستقیم

خودروهای مجهز به کنترل یونیت (مثلا UCH)

در این مدل ها، دستورات لازم به صورت سیگنال توسط دسته برف پاک کن برای UCH ارسال می گردد. UCH موتور برف پاک کن (جلو یا عقب) را مستقیما کنترل می کند.

 

۱- دسته برف پاک کن

۲- UCH

۳- موتور برف پاک کن

==> اتصالات سیمی

 

خودروهای مجهز به چند کنترل یونیت (مثلا UCH و UPC)

 

۱- دسته برف پاک کن

۲- UCH

۳- UPC

۴- موتور

==> اتصالات سیمی

<==> شبکه مولتی پلکس

در این مدل ها، دستورات لازم توسط دسته برف پاک کن برای UCH ارسال می گردد. UCH توسط شبکه مولتی پلکس دستورات لازم را برای کنترل یونیت دیگر ارسال می کند تا آن کنترل یونیت، باعث عمل کردن موتور برف پاک کن شود.

 

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • بررسی عدم قطعی مدار
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

 

قابلیت های اضافی

سیستم برف پاک کن هوشمند

در بعضی از خودروها، در صورت توقف خودرو (مثلا پشت چراغ قرمز)، به طور خودکار سرعت برف پاک کن از تند دائم به کند دائم یا از کند دائم به حرکت متناوب تغییر می یابد. این عمل توسط UCH و بر اساس سیگنال سرعت انتخاب می شود.

در صورتیکه برف پاک کن جلو فعال باشد و خودرو با دنده عقب حرکت نماید، بطور خودکار برف پاک کن عقب فعال می شود.

در صورت نیاز به عملکرد شیشه شور در زمانیکه برف پاک کن فعال نیست، سیستم ابتدا شیشه شور را فعال می کند و سپس موتور برف پاک کن فعال می گردد.

 

موتور برف پاک کن

موتور برف پاک کن معمولی

این یک موتور جریان مستقیم با سه ذغال می باشد. ذغال سوم برای حرکت دور تند می باشد.

موتور برف پاک کن معمولی رنو مدل Modus

 

یک سویچ تشخیص وضعیت تیغه های برف پاک کن در این موتورها وجود دارد.

در صورتیکه دسته برف پاک کن قبل از برگشت تیغه ها به حالت عادی (خوابیده) خاموش شود، توسط این سویچ، برق تغذیه موتور آنقدر تامین می گرد تا تیغه های برف پاک کن در وضعیت خوابیده (عادی) قرار گیرند.

 

۱- دسته برف پاک کن

۲- کنترل یونیت تنظیم سرعت

۳- موتور برف پاک کن

==> اتصالات سیمی

لازم به ذکر است که در سیستم های کنترل غیر مستقیم، تامین برق موتور در حالت فوق توسط کنترل یونیت انجام می شود.

 

۱- دسته برف پاک کن

۲- UCH

۳- UPC

۴- موتور برف پاک کن

==> برق تغذیه

==> کنترل

==> سیگنال وضعیت برف پاک کن خوابیده (توسط سیم)

<==> شبکه مولتی پلکس (کنترل و سیگنال وضعیت برف پاک کن)

 

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • بررسی عدم قطعی مدار
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

 

موتورهای دارای مدار الکترونیکی

خودروهای سری S مثلا رنو مدل Vel statis و Espace IV دارای موتورهای الکتریکی مخصوص (Reversible Pendulium) مجهز به مدول الکترونیکی داخلی هستند.

 

یک برق مثبت دائم (باتری) و یک برق مثبت بعد از سویچ برای موتور ارسال می گردد.

بر خلاف موتورهای معمولی، این موتور توسط سیگنال های ترکیبی ویژه کنترل می گردد. ارتباط بین کامپیوتر و موتور به نام خط سریال می باشد. وظایف عمده سیگنال مذکور عبارتند از ارسال اطلاعات زیر:

 • سرعت تیغه های برف پاک کن
 • موقعیت دسته برف پاک کن
 • موقعیت موتور برف پاک کن مثلا از حالت خوابیده، گیر کردن تیغه ها و …

عیب یابی این سیگنال با روش های معمولی امکان پذیر نمی باشد.

 

تست های ممکن:

 • بررسی عدم قطعی مدار
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

 

سنسور الکترونیکی تنظیم سرعت برف پاک کن اتوماتیک

نحوه عملکرد :

وظیفه این سنسور تشخیص وجود آب بر روی شیشه و فعال کردن موتور برف پاک کن با سرعت متناسب با مقدار آب می باشد. داخل سنسور باران و سنسور نور قطعات زیر موجود می باشند:

 • دیودهای نوری فرستنده و گیرنده
 • مدار الکترونیکی

کارکرد این سنسور به نحوه انعکاس نور مربوط می باشد.

 

سنسور، یک نور مادون قرمز ایجاد می کند که در شیشه منعکس می گردد. اگر روی شیشه آب نباشد تمام این نور در گیرنده جذب می شود.

زمانیکه آب روی شیشه باشد، خطوط نور در تمام جهات منعکس می گردند. در این حالت گیرنده تمام نور را جذب نمی کند.

سنسور در نتیجه وجود آب و مقدار آن، سرعت مناسب برف پاک کن را درخواست می کند.

 

سنسور باران دارای برق مثبت بعد از سویچ و اتصال بدنه می باشد. در صورت استفاده از موتور برف پاک کن معمولی، سنسور به UCH از طریق خط سریال متصل است و در صورت استفاده از موتور برف پاک کن الکترونیکی، خط سریال سنسور به خط سریال بین UCH و موتور برف پاک کن متصل می شود.

 

سیگنال خط سریال (۰ تا ۱۲ ولت)

 

تعمیرات

سنسور دارای سیستم عیب یاب داخلی می باشد که در صورت بروز ایراد، بطور خودکار پیغام خرابی خود را برای UCH ارسال می کند. همچنین ارتباط سنسور با دستگاه عیب یاب به واسطه UCH انجام می گردد.

توجه: خودروهای سری اول رنو Laguna ll مدل ۲۰۰۱، خط سریال مربوطه را ندارند. همچنین سنسور باران دارای سنسور تشخیص نور محیط نمی باشد. اما اصول عملکرد سنسور باران یکسان می باشد.

 

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • بررسی عدم قطعی مدار
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

 

شیشه شور شیشه های جلو و عقب خودرو و چراغ های جلو

شیشه شور

در اکثر خودروها از یک پمپ برای شیشه شور شیشه های جلو و عقب استفاده می شود که پمپ دو جهته می باشد. بر حسب درخواست با تعویض پایه های مثبت و منفی موتور شیشه شور، آب به سمت شیشه جلو یا عقب ارسال می گردد.

توجه: در این خودروها، نمی توان بطور همزمان شیشه شور شیشه های جلو و عقب را فعال نمود.

پمپ شیشه شور، به یکی از روش های زیر کنترل می شود:

 • مستقیما توسط دسته برف پاک کن
 • توسط یک رله
 • توسط یک کنترل یونیت مثلا UCH

 

شیشه شور چراغ های جلو

شیشه شور چراغ های جلو، با روشن شدن چراغ های نور پایین و با فعال شدن برف پاک کن، بطور اتوماتیک فعال می شود. در مدل های M2S مثلا رنو Vel satis و UCH، Espace IV شیشه شور چراغ های جلو را توسط یک رله نصب شده داخل UCH یا جعبه فیوز، فعال می کند.

در این مدل ها، هر دو چراغ بطور همزمان شسته می شوند.

در مدل های ساده تر مثلا رنو Modus ،Megane ll بدلیل ضعیف تر بودن پمپ شیشه شور چراغ های جلو، چراغ های چپ و راست بطور غیر همزمان و پشت سر هم شسته می شوند.

۱- موتور پمپ شیشه شور چراغ های جلو

۲- رله موتور شیشه شور چراغ های جلو

۳- UCH

پمپ شیشه شور چراغ های جلو برای هر دو چراغ مشترک می باشد. آن یک پمپ دو جهته و با دو خروجی است. بنابراین آب به نوبت برای چراغ های سمت چپ و راست ارسال می گردد. جهت انجام این کار UCH دو رله را یکی بعد از دیگری فعال می کند بوسیله معکوس کردن قطبیت پمپ.

 

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • بررسی عدم قطعی مدار
 • استفاده از دستگاه عیب یاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *