لوگو تارک خودرو
حافظه وضعیت صندلی راننده

حافظه وضعیت صندلی راننده

اطلاعات عمومی

حافظه صندلی راننده شامل موارد زیر است:

 • صندلی راننده
 • آینه های جانبی

 

برای ذخیره و بازخوانی اطلاعات از دکمه نصب شده روی صندلی راننده استفاده می گردد.

برای ذخیره سازی اطلاعات، باید دکمه را حداقل ۲ ثانیه فشرده نگه داشت که در این حالت یک صدای بیب شنیده می شود.

اطلاعات تنظیم صندلی راننده روی کارت خودرو ثبت می شود. بنابراین تعداد حافظه ذخیره سازی به حجم حافظه کارت بستگی دارد.

توجه: در رنو Vel satis تنظیمات ارتفاع در حافظه ثبت نمی شود.

بازخوانی اطلاعات وضعیت صندلی راننده

بازخوانی اتوماتیک: با باز شدن قفل درب ها (توسط ریموت کنترل امواج رادیویی) و باز شدن درب راننده، اطلاعات مذکور بازخوانی شده و صندلی راننده تنظیم می شود.

بازخوانی دستی: با فشردن مختصر دکمه حافظه، اطلاعات وضعیت صندلی راننده ثبت شده در کارت بازخوانی شده و صندلی در وضعیت تنظیم شده قرار می گیرد.

عملکرد

قسمت های تشکیل دهنده

سیستم حافظه وضعیت صندلی راننده از قسمت های زیر تشکیل شده است:

 • UCH جهت شناسایی کارت خودرو که همچنین با کنترل یونیت صندلی، صفحه کلیدهای تنظیم و مدول درب در ارتباط است.
 • کنترل یونیت نصب شده زیر صندلی که موتورهای الکتریکی تنظیم کننده صندلی و حافظه وضعیت صندلی را کنترل می کند.
 • صفحه کلیدهای تنظیم که دستورات صادر شده توسط راننده را برای کنترل یونیت ارسال می کند.
 • دو مدول الکترونیکی که داخل درب های جلو نصب شده و وظیفه تنظیم و ثبت موقعیت آینه در حافظه را بر عهده دارد.

توجه: مدول های درب ها داخل موتور شیشه بالابر نصب شده اند.

عملکرد

دیاگرام

در صورت فشرده نگه داشتن دکمه حافظه:

 • موقعیت صندلی در حافظه کنترل یونیت ثبت می شود.
 • موقعیت آینه های جانبی در حافظه مدول درب ثبت می شود.
 • دستورات توسط خط انتقال سریال به مدول درب راست و سپس توسط شبکه مولتی پلکس اختصاصی به مدول درب سمت چپ می رود.
 • دستور ثبت اطلاعات برای UCH ارسال می گردد تا داخل حافظه کارت ذخیره شود.

با باز شدن قفل درب ها و باز شدن درب راننده، UCH از طریق خط انتقال یک طرفه دستورات لازم را ارسال می کند. برای کنترل یونیت صندلی و مدول سمت راست سیگنال های زیر ارسال می شود:

 • سیگنال وضعیت درب راننده
 • اجازه بازخوانی حافظه (UCH این اجازه را در حالت حرکت خودرو نمی دهد)
 • شماره کارت خودرو

سپس کنترل یونیت، موتورها را طوری فعال می کند که صندلی در وضعیت مورد نظر قرار گیرد. این وضعیت توسط حافظه کارت مربوط و UCH مشخص می شود. مدول درب سمت راست این اطلاعات را از طریق شبکه مولتی پلکس اختصاصی برای مدول درب سمت چپ ارسال می کند.

مدول داخل درب ها، توسط موتورهای مربوطه، آینه های جانبی را برحسب اطلاعات موجود در حافظه کارت تنظیم می کنند.

جهت بازخوانی حافظه با فشردن مختصر دکمه روی صندلی:

 • کنترل یونیت صندلی درخواست را برای UCH ارسال می کند.
 • بقیه مراحل مانند حالت باز شدن درب راننده است.

تعمیرات

توسط دستگاه عیب یاب CLIP نمی توان حافظه صندلی را عیب یابی نمود. ولی با تعویض UCH باید با دستگاه عیب یاب آن را تعریف نمود.

تست های ممکن:

 • بررسی ولتاژ تغذیه
 • بررسی عدم قطعی مدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *