اخطار صوتی خودرو

اخطار صوتی خودرو

اخطار صوتی خودرو   اطلاعات عمومی به گزارش تارک خودرو: این سیستم در شرایط خاص اخطارهای صوتی را صادر می کند. این اخطارها عبارتند از: درب ها به درستی بسته نشده اند ایراد در موتور ایراد در گیربکس اتوماتیک ایراد در چراغ ها  و … قسمت های تشکیل دهنده عبارتند از: یونیت صوتی (SYP) دکمه …