گردش تایر، آمیختگی تایرها و ذخیره و انبار کردن تایر

گردش تایر، آمیختگی تایرها و ذخیره و انبار کردن تایر

  گردش تایر ( Tire Rotation ):   به گزارش تارک خودرو: تعویض محل چرخ ها در فواصل معین، از ضروری ترین بخش های تعمیر و نگهداری تایر می باشد. به دلیل اینکه نوعا هر یک از تایرهای خودروی شما تحت بار متفاوتی قرار دارند، و همینطور الگوی رانندگی شما باعث ساییده شدن زودتر یک …