چراغ های خودرو

چراغ های خودرو

چراغ های خودرو   به گزارش تارک خودرو: در حال حاضر دو نوع سیستم روشنایی مورد استفاده می باشد: سیستم هایی که در آن ها از لامپ هالوژن معمولی استفاده می گردد. در این سیستم ها تنظیم ارتفاع نور بطور دستی انجام می شود. سیستم هایی که در آن ها از لامپ تخلیه ایی استفاده …