تعمیرات کولر خودرو

تعمیرات کولر خودرو

تعمیرات کولر خودرو   توصیه های کلی و عمومی به گزارش تارک خودرو: قبل از شروع کار در تعمیرگاه، توجه به نکات زیر ضروری و مهم است: همیشه از دستکش و عینک ایمنی با محافظ های جانبی در حین کار با گاز کولر استفاده کنید. (خطر سوختگی و پرش مواد) همیشه در محیط هایی که …