علایم روی دیواره ی جانبی تایر

علایم روی دیواره ی جانبی تایر ( Side Wall Markings )

به گزارش تارک خودرو: در شکل بالا علائم دیواره ی جانبی تایر نشان داده شده است و در ادامه تعدادی از علامت های دیواره ی جانبی تایر توضیح داده می شود: ۱- M + S ( M & S یا M – S ) این علامت نشان دهنده ی آن است که تایر قابلیت عملکرد …