برف پاک کن خودرو

برف پاک کن خودرو   به گزارش تارک خودرو: دو نوع برف پاک کن موجود می باشد: نوع دستی نوع اتوماتیک که مجهز به سنسور تنظیم سرعت برف پاک کن می باشد   نحوه کنترل   برف پاک کن اتوماتیک دسته برف پاک کن دارای چهار وضعیت می باشد ...