قیمت روز خودرو خارجی 18 اردیبهشت 1400

قیمت روز خودرو خارجی 18 اردیبهشت 1400 قیمت خودروها براساس معاملات انجام شده در بیش از صد و پنجاه نمایشگاه فعال در سطح کشور، پایش، تجمیع و تحلیل قیمت های اعلام شده از سوی نمایندگی ها و نیز بررسی های میدانی در بازار خودرو و ...