کنترل فشار باد لاستیک ها

کنترل فشار باد لاستیک ها

کنترل فشار باد لاستیک ها اطلاعات کلی به گزارش تارک خودرو: این سیستم، حالات زیر را به اطلاع راننده می رساند: – کم باد شدن لاستیک ها – زیاد بودن بیش از حد باد لاستیک ها – نامناسب بودن سرعت خودرو برای باد لاستیک ۱- سنسور فشار باد لاستیک ۲- گیرنده ۳- کنترل یونیت ۴- …