سیستم های مربوط به درب ها و صندوق عقب

سیستم های مربوط به درب ها و صندوق عقب

سیستم های مربوط به درب ها و صندوق عقب مقدمه به گزارش تارک خودرو: توسط کنترل یونیت قفل مرکزی می توان به طور همزمان و به راحتی باعث باز یا قفل شدن درب ها، صندوق عقب و دریچه پمپ بنزین شد. با این عمل، راننده احساس آسایش بیشتری خواهد نمود. عملیات نظارت بر فعالیت سیستم …