10 ایراد رایج در خودروها

به گزارش تارک خودرو: در این مطلب چند ایراد رایج را که حداقل یک بار با آنها مواجه شده‌ایم، بررسی و علت‌ها و روش رفع عیب آن را ذکر خواهیم کرد. آمپر آب درجه حرارت بالایی را نشان می‌دهد در شمعک آب خودرو اتصالی به وجود آمده است، نسبت به تعویض آن اقدام کنید. آمپرمتر آب ایراد پیدا کرده است و اطلاعات غلط نشان می ‏دهد. در مدار خنک کاری اتصال کوتاه پیش آمده که باید بررسی و رفع عیب شود. درپوش رادیاتور و مخزن آسیب دیده و نشتی دارند. درپوش‌ها محکم در جای خود قرار نگرفته‏ اند. در مدارهای آب‏رسانی رسوبات بیش از حد باعث گرفتگی مسیرها و جلوگیری از گردش بی نقص آب شده ‏اند. توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است سوپاپ‌ها را در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری کنید. در صورتی که واشر سرسیلندر معیوب شده از جمله سوختگی، آن را تعویض کنید. اگر سوپاپ‌ها سوخته شده بودند یا خوردگی بیش از حد داشتند، سوپاپ‌های نو را جایگزین کنید. ...
خواندن ادامه