تعمیر ترمز ABS ای بی اس در تعمیرگاه تارک خودرو

تعمیر ترمز ABS (ای بی اس) در تعمیرگاه تارک خودرو ترمز ABS در کوتاهترین توضیح همان سیستم کمکی ترمز و در کلمه به معنی ترمز ضد قفل می باشد. سیستم اصلی ABS متشکل از یک قسمت الکترونیکی یونیت ABS ( شکل ۱ ) و یک قسمت مکانیکی ( بلوک ABS ) یا ...