سیستم های تکمیلی ESP

سیستم های تکمیلی ESP

سیستم های تکمیلی ESP

کنترل کم دورزنی (USC)

نسل دوم سیستم های ESP شامل سیستم USC نیز می باشد. این سیستم صرفا به جهت تصحیح کم دورزنی بوده و به عنوان مکمل برنامه ESP می باشد.

سیستم های تکمیلی ESP
سیستم های تکمیلی ESP

در هنگام پیش آمدن وضعیت کم دورزنی، سیستم باید زاویه انحراف خودرو را معین کند. در کم دورزنی، راننده غربیلک فرمان را نسبت به شعاع پیچ بیش از حد می چرخانند خودرو به انحراف خود ادامه می دهد. 

با مقایسه مسیر واقعی و مسیر دلخواه، کامپیوتر این زاویه را تشخیص می دهد. هر چقدر زاویه بزرگتر باشد، تصحیح بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

توسط تجهیزات الکترونیکی قوی تر و در نتیجه اندازه گیری دقیق تر زاویه انحراف، برنامه USC موجب بهینه شدن عملیات تصحیح می گردد. 

تصحیح کم دورزنی اکنون با کاستن از سرعت خودرو صورت می پذیرد. این عمل توسط اقدامات زیر انجام می گیرد.

  • کاهش گشتاور موتور
  • ترمزگیری 2 یا 4 چرخ در فشارهای مختلف (برحسب نوع سیستم)

اعمال ترمز بر چند چرخ به کاهش سرعت خودرو و حفظ بهتر پایداری خودرو کمک می کند.

کاهش گشتاور موتور، انتقال جرم را تسهیل کرده و بنابراین به بازیافتن چسبندگی چرخ های جلو منجر می شود.

سیستم های تکمیلی ESP
سیستم های تکمیلی ESP

 

توجه: بیش دورزنی همواره از طریق ترمزگیری در چرخ جلو سمت بیرون پیچ تصحیح می گردد.

 

با توجه به کاهش سرعتی که حین عملیات تنظیم کم دورزنی یا بیش دورزنی روی می دهد، روشن شدن چراغ ترمز ضروری می باشد که این کار از طریق یک رله صورت می پذیرد.

در حین عملیات تنظیم ESP (کم دورزنی یا بیش دورزنی)، چراغ های ترمز روشن نمی شوند.

 

سیستم کنترل کشش (ASR) (ضد بکسواد)

سیستم های تکمیلی ESP
سیستم های تکمیلی ESP

دو نوع کنترل کشش وجود دارد:

  • لغزش بر روی یک سطح با چسبندگی متقارن (چرخ های محرک بر روی یک سطح یکسان)
  • لغزش بر روی یک سطح با چسبندگی نامتقارن (چرخ های محرک بر روی سطوح مختلف)

 

با چسبندگی متقارن

در این حالت، هر دو چرخ با یک سرعت می چرخند. کامپیوتر ESP درخواست کاهش گشتاور موتور را به کامپیوتر سیستم تزریق سوخت ارسال می کند. این درخواست ادامه خواهد داشت تا چسبندگی لازم برقرار گردد.

 

با چسبندگی نامقارن

در این حالت چرخ های محرک با یک سرعت نمی چرخند (به عنوان مثال یک چرخ بر روی آسفالت و یک چرخ بر روی چمن).

کامپیوتر ESP موجب ترمزگیری چرخی که بکسواد می کند می گردد (براساس عملیات تنظیم ESP). سپس با بهره گیری از دیفرانسیل گشتاور اضافی به چرخی که چسبندگی بهتری دارد منتقل می شود. در صورتی که ترمزگیری کافی نباشد گشتاور موتور نیز کاهش داده می شود. برای انجام این عملیات سیستم ESP تنها از سنسورهای چرخ بهره می گیرد.

 

هشدار: در خودروهایی که مجهز به عملکرد کنترل کشش می باشند، در حین تست در تعمیرگاه، اگر تنها یکی از چرخ های محرک توسط موتور به حرکت در آید موجب حرکت خودرو خواهد شد. لذا در چنین مواردی کلیه چرخ های محرک (2 یا 4 چرخ) باید بالاتر از سطح زمین قرار گیرند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *