تعمیرگاه خودروهای هیبریدی | تعمیرگاه تخصصی تارک خودرو

تعمیرگاه خودروهای هیبریدی | تعمیرگاه تخصصی تارک خودرو

تعمیرگاه خودروهای هیبریدی

در خودروهای پلاگین هیبرید برقی (PHEV)، موتور برقی و بنزینی هر دو نصب شده؛ شارژ شدن موتور برقی با باتری انجام می شود و موتور بنزینی هم با بنزین کار می کند. باتری خودروهای پلاگین هیبرید را می توان با اتصال برق شهری یا ایستگاه های شارژ، موتور بنزینی یا فناوری بازیابی انرژی ترمزها شارژ کرد. معمولا این نوع خودرو در شرایط پیش فرض روی حالت برقی کار می کند تا زمانی که شارژ باتری بسیار کم و تقریبا تمام شود؛ در این حالت، خودرو به صورت خودکار با موتور برقی کار می کند.

مهم ترین قطعات در خودروی پلاگین هیبرید
مهم ترین قطعات در خودروی پلاگین هیبرید

مهم ترین قطعات در خودروی پلاگین هیبرید

باتری کمکی: در خودروی برقی، باتری کمکی انرژی مورد نیاز برای استارت و همچنین تجهیزات و امکانات رفاهی را فراهم می کند. این باتری پیش از اینکه پک باتری بزرگ به مدار برسد، در استارت خودرو نقش دارد.

درگاه شارژ: با استفاده از درگاه شارژ، خودرو را می توان به منبع انرژی خارجی متصل کرد تا پک باتری شارژ شود.

مبدل DC/DC: این مبدل برق ولتاژ بالای پک باتری را به ولتاژ پایین مورد نیاز خودرو تبدیل می کند؛ با استفاده از مبدل DC/DC، برق مورد نیاز تجهیزات و امکانات رفاهی خودرو تامین شده و همچنین باتری کمکی هم شارژ می شود.

ژنراتور برقی: ژنراتور برق خودروی پلاگین هیبرید، در هنگام ترمزگیری انرژی هدررفت را به برق تبدیل کرده و به پک باتری منتقل می کند. در برخی از خودروها سیستم ژنراتور برقی با موتور برقی ادغام شده و هر دو عمل تبدیل انرژی و حرکت خودرو را انجام می دهد.

موتور برقی: موتور برقی اصلی خودرو از پک باتری برق گرفته و چرخ ها را به حرکت در می آورد. در برخی از خودروها سیستم ژنراتور برقی با موتور برقی ادغام شده و هر دو عمل تبدیل انرژی و حرکت خودرو را انجام می دهد.

سیستم اگزوز: سیستم اگزوز، گازهای خروجی از موتور بنزینی را به بیرون هدایت می کند. در سیستم اگزوز یک کاتالیست سه راهه نصب شده که آلایندگی های خروجی از موتور را کاهش می دهد.

نازل سوخت: نازل بین مخزن سوخت و پخش کننده بنزین.

مخزن سوخت: باک بنزین که سوخت مورد نیاز خودرو در آن ذخیره می شود.

موتور احتراق داخلی: موتور بنزینی یا دیزلی که سوخت مورد نیاز آن به منیفولد ورودی یا محفظه احتراق تزریق و با هوا مخلوط می شود؛ مخلوط بنزین و هوا با جرقه ی شمع مشتعل می شود.

شارژر داخلی: شارژر داخلی پلاگین هیبرید، برق جریان متناوب از درگاه شارژ را گرفته و به برق جریان مستقیم مورد نیاز خودرو تبدیل می کند. همچنین این شارژر وظیفه ی بررسی مشخصه های باتری مثل ولتاژ، جریان برق، دما و حالت شارژ در هنگام شارژ کردن را هم بر عهده دارد.

کنترل کننده ی برق: واحد کنترل کننده ی برق، جریان انرژی برق رسیده از پک باتری را مدیریت می کند؛ کنترل سرعت کار کردن موتور برقی و گشتاور تولیدی اش هم بر عهده این واحد است.

سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده خودروی پلاگین هیبرید، بهترین دمای کارکرد برای موتور برقی و بنزینی و تمام قطعات و تجهیزات را حفظ می کند.

پک باتری: برق مورد نیاز برای موتور برقی در پک باتری ذخیره می شود.

سیستم انتقال قدرت: انتقال قدرت مکانیکی موتور بنزینی و موتور برقی از طریق سیستم انتقال قدرت انجام می شود.

خودروهای تمام برقی چگونه کار می کنند؟
خودروهای تمام برقی چگونه کار می کنند؟

خودروهای تمام برقی چگونه کار می کنند؟

خودروهای تمام برقی به جای موتور بنزینی، موتور برقی دارند. در این نوع خودروها، برق مورد نیاز موتور از پک باتری بزرگ تامین می شود و باید برای شارژ کردن آن، به درگاه برق شهری یا ایستگاه شارژ متصل شود. به دلیل اینکه انرژی مورد نیاز این نوع خودروها فقط برق است، هیچ آلایندگی از سیستم اگزوز خارج نمی شود و قطعات رایج موجود در خودروهای سوخت فسیلی مثل پمپ سوخت، اتصالات یا باک بنزین در آن ها وجود ندارد.

قطعات مهم خودروی تمام برقی

باتری کمکی: در حالت رانندگی تمام برقی، باتری کمکی برق مورد نیاز برای تجهزات و امکانات رفاهی کابین خودرو را فراهم می کند.

درگاه شارژ: از طریق درگاه شارژ می توان خودرو را به منبع برق خارجی متصل کرد تا پک باتری شارژ شود.

مبدل DC/DC: این مبدل برق ولتاژ بالای پک باتری را به ولتاژ پایین مورد نیاز خودرو تبدیل می کند؛ با استفاده از مبدل DC/DC، برق مورد نیاز تجهیزات و امکانات رفاهی خودرو تامین شده و همچنین باتری کمکی هم شارژ می شود.

موتور برقی: موتور برقی اصلی خودرو از پک باتری برق گرفته و چرخ ها را به حرکت در می آورد. در برخی از خودروها سیستم ژنراتور برقی با موتور برقی ادغام شده و هر دو عمل تبدیل انرژی و حرکت خودرو را انجام می دهد.

شارژر داخلی: شارژر داخلی پلاگین هیبرید، برق جریان متناوب از درگاه شارژ را گرفته و به برق جریان مستقیم مورد نیاز خودرو تبدیل می کند. همچنین این شارژر وظیفه ی بررسی مشخصه های باتری مثل ولتاژ، جریان برق، دما و حالت شارژ در هنگام شارژ کردن را هم بر عهده دارد.

کنترل کننده ی برق: واحد کنترل کننده ی برق، جریان انرژی برق رسیده از پک باتری را مدیریت می کند؛ کنترل سرعت کار کردن موتور برقی و گشتاور تولیدی اش هم بر عهده این واحد است.

سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده خودروی پلاگین هیبرید، بهترین دمای کارکرد برای موتور برقی و تمام قطعات و تجهیزات را حفظ می کند.

سیستم انتقال قدرت برقی: سیستم انتقال قدرت خودروی برقی، انرژی مکانیکی موتور برقی را به چرخ ها منتقل می کند.

خودروهای هیبرید چگونه کار می کنند؟
خودروهای هیبرید چگونه کار می کنند؟

خودروهای هیبرید چگونه کار می کنند؟

خودروهای هیبرید از موتور برقی و بنزینی استفاده می کنند و برق مورد نیاز آن ها هم در باتری ذخیره می شود. خودروی هیبرید را نمی توان از طریق درگاه به برق متصل کرد تا باتری شارژ شود؛ شارژ باتری با استفاده از فناوری بازیابی انرژی ترمز و البته موتور بنزینی انجام می شود. قدرت اندکی که موتور برقی خودروی هیبرید تولید می کند، می تواند رانندگی در ظرفیت پیمایش محدودی را پوشش دهد. باتری خودروی هیبرید می تواند برق مورد نیاز تجهیزات و امکانات رفاهی کابین خودرو را فراهم کرده و مدت زمان کار کردن درجای موتور بنزینی در توقف کامل را هم کمتر کند. این ویژگی ها باعث می شود تا بدون قربانی کردن عملکرد فنی، مصرف سوخت بهینه شود.

مهم ترین قطعات خودروی هیبرید

باتری کمکی: در خودروی هیبرید، باتری کمکی انرژی مورد نیاز برای استارت و همچنین تجهیزات و امکانات رفاهی را فراهم می کند. این باتری پیش از اینکه پک باتری بزرگ به مدار برسد، در استارت خودرو نقش دارد.

مبدل DC/DC: این مبدل برق ولتاژ بالای پک باتری را به ولتاژ پایین مورد نیاز خودرو تبدیل می کند؛ با استفاده از مبدل DC/DC، برق مورد نیاز تجهیزات و امکانات رفاهی خودرو تامین شده و همچنین باتری کمکی هم شارژ می شود.

ژنراتور برقی: ژنراتور برق خودروی هیبرید، در هنگام ترمزگیری انرژی هدررفت را به برق تبدیل کرده و به پک باتری منتقل می کند. در برخی از خودروها سیستم ژنراتور برقی با موتور برقی ادغام شده و هر دو عمل تبدیل انرژی و حرکت خودرو را انجام می دهد.

موتور برقی: موتور برقی اصلی خودرو از پک باتری برق گرفته و چرخ ها را به حرکت در می آورد. در برخی از خودروها سیستم ژنراتور برقی با موتور برقی ادغام شده و هر دو عمل تبدیل انرژی و حرکت خودرو را انجام می دهد.

سیستم اگزوز: سیستم اگزوز گازهای خروجی از موتور بنزینی را به بیرون هدایت می کند. در سیستم اگزوز یک کاتالیست سه راهه نصب شده که آلایندگی های خروجی از موتور را کاهش می دهد.

نازل سوخت: نازل بین مخزن سوخت و پخش کننده بنزین.

مخزن سوخت: باک بنزین که سوخت مورد نیاز خودرو در آن ذخیره می شود.

موتور احتراق داخلی: موتور بنزینی یا دیزلی که سوخت مورد نیاز آن به منیفولد ورودی یا محفظه احتراق تزریق و با هوا مخلوط می شود؛ مخلوط بنزین و هوا با جرقه ی شمع مشتعل می شود.

کنترل کننده ی برق: واحد کنترل کننده ی برق، جریان انرژی برق رسیده از پک باتری را مدیریت می کند؛ کنترل سرعت کار کردن موتور برقی و گشتاور تولیدی اش هم بر عهده این واحد است.

سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده خودروی هیبرید، بهترین دمای کارکرد برای موتور برقی و بنزینی و تمام قطعات و تجهیزات را حفظ می کند.

پک باتری: برق مورد نیاز برای موتور برقی در پک باتری ذخیره می شود.

سیستم انتقال قدرت: انتقال قدرت مکانیکی موتور بنزینی و موتور برقی از طریق سیستم انتقال قدرت انجام می شود.

خودروهای پیل سوختی هیدروژنی چگونه کار می کنند؟
خودروهای پیل سوختی هیدروژنی چگونه کار می کنند؟

خودروهای پیل سوختی هیدروژنی چگونه کار می کنند؟

مثل خودروهای تمام برقی، مدل های پیل سوختی هم از موتور برقی استفاده می کنند. برخلاف دیگر خودروهای برقی، در مدل های پیل سوختی با استفاده از پیل سوختی که از هیدروژن انرژی می گیرد برق تولید می شود و تامین برق تنها از باتری انجام نمی شود. در فرآیند طراحی خودرو، شرکت تولیدکننده با درنظر گرفتن اندازه موتور یا موتورهای برقی که برق از مجموعه ی باتری و پیل سوختی دریافت می کند، میزان قدرت خودرو را تعریف می کنند. اگر چه خودروسازها می توانند خودروی هیدروژنی طراحی کنند که قابلیت اتصال به برق برای شارژ باتری هم داشته باشد، اما بیشتر خودروهای هیدروژنی از باتری برای بازیابی انرژی هدررفت ترمزگیری و فراهم کردن قدرت بیشتر در شتاب گیری های کوتاه مدت و اولیه استفاده می کنند تا جریان انتقال قدرت از پیل سوختی روان شود؛ همچنین می توان در شرایطی که قدرت کمی در خودرو نیاز است، سیستم پیل سوختی را غیرفعال یا خاموش کرد. مقدار انرژی ذخیره شده در خودروهای هیدروژنی به اندازه مخزن هیدروژن بستگی دارد؛ از این منظر، خودروی برقی و هیدروژنی تفاوت دارند چرا که در مدل های تمام برقی، قدرت و انرژی هر دو به اندازه پک باتری بستگی دارد.

 باتری کمکی: در خودروی هیدروژنی، باتری کمکی انرژی مورد نیاز برای استارت و همچنین تجهیزات و امکانات رفاهی را فراهم می کند. این باتری پیش از اینکه پک باتری بزرگ به مدار برسد، در استارت خودرو نقش دارد.

پک باتری: انرژی بازیابی شده در سیستم ترمز در پک باتری ذخیره می شود. پک باتری مکمل موتور برقی در رساندن برق بیشتر هم محسوب می شود.

مبدل DC/DC: این مبدل برق ولتاژ بالای پک باتری را به ولتاژ پایین مورد نیاز خودرو تبدیل می کند؛ با استفاده از مبدل DC/DC، برق مورد نیاز تجهیزات و امکانات رفاهی خودرو تامین شده و همچنین باتری کمکی هم شارژ می شود.

موتور برقی: موتور برقی از پیل سوختی و پک باتری برق گرفته و چرخ های خودرو را به حرکت در می آورد. در برخی از خودروها سیستم ژنراتور برقی با موتور برقی ادغام شده و هر دو عمل تبدیل انرژی و حرکت خودرو را انجام می دهد.

واحد پیل سوختی: مجموعه ای از ترکیب غشا و الکترود که با استفاده از هیدروژن و اکسیژن، برق تولید می کند.

نازل سوخت: نازل بین مخزن سوخت و پخش کننده سوخت.

مخزن سوخت: هیدروژن مورد نیاز مجموعه پیل سوختی در مخزن سوخت ذخیره می شود.

کنترل کننده ی برق: واحد کنترل کننده ی برق، جریان انرژی برق رسیده از پک باتری را مدیریت می کند؛ کنترل سرعت کار کردن موتور برقی و گشتاور تولیدی اش هم بر عهده این واحد است.

سیستم خنک کننده: سیستم خنک کننده خودروی هیدروژنی پیل سوختی، بهترین دمای کارکردی برای موتور برقی و مجموعه پیل سوختی و تمام قطعات و تجهیزات را حفظ می کند.

سیستم انتقال قدرت: انتقال قدرت مکانیکی موتور برقی از طریق سیستم انتقال قدرت انجام می شود.

خودروهای بنزینی و دیزلی چگونه کار می کنند؟
خودروهای بنزینی و دیزلی چگونه کار می کنند؟

خودروهای بنزینی و دیزلی چگونه کار می کنند؟

نحوه کارکرد خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه است؛ هر دو نمونه از موتورهای احتراق داخلی استفاده می کنند. خودروهای بنزینی برخلاف مدل های دیزلی که از سیستم اشتعال تراکمی استفاده می کنند، به موتور احتراق داخلی با اشتعال شمع مجهز هستند. در سیستم مجهز به شمع، بنزین به محفظه ی تراکم تزریق شده و سپس با هوا مخلوط می شود؛ سپس مخلوط هوا و بنزین با جرقه ی شمع مشتعل می شود. با اینکه بنزین پر استفاده ترین سوخت در حمل و نقل بوده، با این حال چند سوخت دیگر هم وجود دارد که در سیستم ها و موتورهای مشابه خودروهای بنزینی کاربرد دارند.

 

مهم ترین قطعات خودروی بنزینی

باتری: باتری برق مورد نیاز برای استارت موتور و همچنین تجهیزات و امکانات رفاهی الکترونیکی کابین را فراهم می کند.

ماژول کنترل برقی (ECM): ماژول کنترل برقی یا ECM، تنظیمات مخلوط سوخت و هوا، زمان بندی اشتعال و سیستم آلایندگی را کنترل می کند. همچنین بررسی کارکرد کلی خودرو، محافظت از موتور در برابر نقص فنی و شناسایی و عیب یابی مشکلات کارکردی هم از از وظایف ماژول کنترل برقی است.

سیستم اگزوز: سیستم اگزوز گازهای خروجی از موتور بنزینی را به بیرون هدایت می کند. در سیستم اگزوز یک کاتالیست سه راهه نصب شده که آلایندگی های خروجی از موتور را کاهش می دهد.

نازل سوخت: نازل بین مخزن سوخت و پخش کننده بنزین.

سیستم تزریق سوخت: این سیستم سوخت را به محفظه های احتراق موتور هدایت می کند تا مشتعل شود.

اتصال سوخت به موتور: لوله و مجرای منعطف که سوخت را از باک به سیستم تزریق سوخت منتقل می کند.

پمپ سوخت: پمپ سوخت، سوخت را به وسیله ی اتصالات از باک به سیستم تزریق سوخت موتور ارسال می کند.

مخزن سوخت: باک بنزین که سوخت مورد نیاز خودرو در آن ذخیره می شود.

موتور احتراق داخلی: موتور بنزینی یا دیزلی که سوخت مورد نیاز آن به منیفولد ورودی یا محفظه احتراق تزریق و با هوا مخلوط می شود؛ مخلوط بنزین و هوا با جرقه ی شمع مشتعل می شود.

سیستم انتقال قدرت: انتقال قدرت مکانیکی موتور از طریق سیستم انتقال قدرت انجام می شود.

خودروهای دوگانه چگونه با اتانول کار می کنند؟
خودروهای دوگانه چگونه با اتانول کار می کنند؟

خودروهای دوگانه چگونه با اتانول کار می کنند؟

خودروهای دوگانه یا چندگانه سوخت، یک موتور احتراق داخلی دارند که قادر به سوزاندن بنزین و ترکیب بنزین با اتانول تا ۸۳ درصد است. سیستم سوخت رسانی در این نوع خودروها یک واحد بوده و بیشتر قطعاتش مشابه خودروهای بنزینی است. البته برای سازگاری با مواد شیمیایی و انرژی موجود در اتانول، برخی از قطعات اختصاصی در خودروهای چندگانه وجود دارد؛ مثلا پمپ سوخت و سیستم تزریق سوخت در این نوع خودروها با قطعات متفاوت از مدل های بنزینی ساخته می شود. ماژول کنترل موتور این نوع خودروها هم برای سازگار بودن با درصد بیشتر اکسیژن موجود در اتانول، تغییر می کند.

مهم ترین قطعات خودروی چندگانه سوخت

باتری: باتری برق مورد نیاز برای استارت موتور و همچنین تجهیزات و امکانات رفاهی الکترونیکی کابین را فراهم می کند.

ماژول کنترل برقی (ECM): ماژول کنترل برقی یا ECM، تنظیمات مخلوط سوخت و هوا، زمان بندی اشتعال و سیستم آلایندگی را کنترل می کند. همچنین بررسی کارکرد کلی خودرو، محافظت از موتور در برابر نقص فنی و شناسایی و عیب یابی مشکلات کارکردی هم از از وظایف ماژول کنترل برقی است.

سیستم اگزوز: سیستم اگزوز، گازهای خروجی از موتور بنزینی را به بیرون هدایت می کند. در سیستم اگزوز یک کاتالیست سه راهه نصب شده که آلایندگی های خروجی از موتور را کاهش می دهد.

نازل سوخت: نازل بین مخزن سوخت و پخش کننده بنزین.

سیستم تزریق سوخت: این سیستم سوخت را به محفظه های احتراق موتور هدایت می کند تا مشتعل شود.

اتصال سوخت به موتور: لوله و مجرای منعطف که سوخت را از باک به سیستم تزریق سوخت منتقل می کند.

پمپ سوخت: پمپ سوخت، سوخت را به وسیله ی اتصالات از باک به سیستم تزریق سوخت موتور ارسال می کند.

مخزن سوخت: باک بنزین که سوخت مورد نیاز خودرو در آن ذخیره می شود.

موتور احتراق داخلی: موتور بنزینی یا دیزلی که سوخت مورد نیاز آن به منیفولد ورودی یا محفظه احتراق تزریق و با هوا مخلوط می شود؛ مخلوط بنزین و هوا با جرقه ی شمع مشتعل می شود.

سیستم انتقال قدرت: انتقال قدرت مکانیکی موتور از طریق سیستم انتقال قدرت انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *