سیستم ترمز اضطراری (EBA)

سیستم ترمز اضطراری (EBA)

سیستم ترمز اضطراری (EBA)

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

در حال حاضر تمامی خودروهای رنو به این سیستم مجهز می باشند. راه حل های فنی متعددی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از تشریح طرز کار این سیستم ابتدا نگاهی به علت به کارگیری این سیستم می اندازیم.

 

علت استفاده از این سیستم

تحقیقات نشان داده است که در هنگام ترمزگیری اضطراری (خودروهای مجهز به سیستم ABS) خیلی از رانندگان به سرعت پدال ترمز را فشار می دهند ولی اعمال حداکثر نیرو توسط آنان بیش از حد طول می کشد. علاوه بر این نیرویی که اعمال می کنند تا زمان توقف خودرو ثابت نمی ماند.

این تاخیرها موجب افزایش مسافت توقف خودرو می شود، چرا که از حداکثر ظرفیت سیستم ترمز استفاده نشده است. بنابراین می بایست دو مشکل توسط این سیستم حل شود:

  • رسیدن سریع به حداکثر ظرفیت ترمزگیری (تنظیم فشار ABS)
  • حفظ این حداکثر ظرفیت تا زمان توقف کامل خودرو

 

راه حل های فنی

دو نوع سیستم EBA در خودروهای رنو مورد استفاده قرار می گیرد.

  • الکتریکی
  • مکانیکی

سیستم الکتریکی توسط کامپیوتر ABS مدیریت می شود. (مدل CONTINENTAL TEVES)

سیستم های مکانیکی کاملا بطور مجزا عمل می کنند. (مدل های TRW ,BOSCH ,CONTINENTAL TEVES)

حضور این سیستم مستلزم وجود سیستم ABS در خودرو می باشد.

سیستم EBA بطور یکپارچه در سیستم تقویتی ترمز (یا بوستر) قرار گرفته است. یک برچسب نشاندهنده وجود این سیستم است.

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

مرور سیستم تقویت ترمز معمول (سیستم بوستری)

در حالت استراحت

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

در این حالت با توجه به اینکه پیستون (۳) و شیر تنظیم فشار (۶) به یکدیگر فشرده اند، هر دو محفظه B و A در معرض فشار خلاء موتور می باشند.

 

مرحله ی ترمزگیری

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

هنگامی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد، میل کنترل (۱) پیستون (۳) را به جلو فشار می دهد. به همین ترتیب واشر (۵) دیسک (۴) را فشار می دهد. در این حالت هوای با فشار جو قادر خواهد بود تا از طریق شیر تنظیم فشار (۶) وارد محفظه عقبی (B) گردد. حال با توجه به اختلاف فشار بین دو محفظه دیافراگم به سمت چپ حرکت خواهد کرد.

 

مرحله ی حفظ فشار

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

هنگامی که راننده پای خود را بر روی پدال ثابت نگه می دارد، فشار بر روی دیسک (۴) برداشته شده و موجب حرکت بدنه ی شیر (۸) نسبت به پیستون (۳) می گردد. شیر تنظیم فشار (۶) بسته شده و موجب جلوگیری از ورود هوا با فشار جو به محفظه عقب می گردد.

 

بازگشت به حالت استراحت

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

هنگامیکه راننده پدال ترمز را رها می کند، فنر برگشت (۲) پیستون (۳) را به سمت شیر تنظیم فشار (۶) فشار می دهد. مجرای ارتباطی بین دو محفظه باز می شود. اختلاف فشار از بین می رود. فنر دیاگرام (۹) موجب بازگشت بدنه ی شیر (۸) به محل قبلی خود (حالت استراحت) می شود.

 

اصول عملکرد سیستم EBA

همانطور که در صفحات قبل مشاهده شد، وقتی که راننده فشار وارده بر پدال را ثابت نگه می دارد ورود هوا با فشار جو به محفظه ی عقب متوقف می گردد، بنابراین نیروی تقویت ترمز محدود می گردد. نقش تمامی این سیستم ها (مکانیکی و الکترونیکی) باز نگه داشتن این شیر بطور مستقل از نیروی اعمال شده توسط راننده می باشد. در این حالت سیستم نحوه فشرده شدن پدال ترمز را در نظر نمی گیرد.

بدون در نظر گرفتن نوع سیستم، چنانچه ایرادی وجود داشته باشد، کل مجموعه ی سیستم تقویتی ترمز باید تعویض گردد.

 

مثالی از عملکرد سیستم EBA مکانیکی (TEVES)

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

در این سیستم، اصول عملکرد بر اساس روی فشرده نگه داشتن دیسک (۴) از طریق سیستم ساچمه ای است. در اثر این عمل پیستون (۳) باز باقی می ماند. هوا با فشار جو به ورود خود به محفظه عقب ادامه می دهد.

 

مثالی از عملکرد سیستم EBA الکتریکی (TEVES)

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

 

در این نوع، اصول عملکرد سیستم بدین گونه است که یک شیر برقی (A) به موازات پیستون قرار گرفته که بطور همزمان موجب عمل کردن یک شیر (B) می گردند که به نوبه ی خود باعث باز نگه داشتن ورودی هوا با فشار جو به داخل محفظه ی عقب می گردد.

فعال شدن سیستم به دو عامل بستگی دارد:

  • سرعت فشرده شدن پدال ترمز
  • نیروی اعمال شده بر پدال ترمز

 

مشخصات ویژه سیستم EBA الکتریکی

سیستم EBA الکتریکی برای عمل کردن از ۳ قطعه الکتریکی بهره می گیرد.

  • یک سنسور حرکت پدال ترمز
  • یک میکروسویچ
  • شیر برقی بوستر

تمام این اجزاء به کامپیوتر ABS متصل هستند. در واقع کامپیوتر ABS مدیریت سیستم را بر عهده دارد. این سیستم به عنوان مثال در خودروهای رنو لاگونا ۲ و ول ساتیس نصب شده است.

 

توجه: سیستم ESP با سیستم EBA الکتریکی انطباق دارد.

 

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

سیستم ترمز اضطراری (EBA)
سیستم ترمز اضطراری (EBA)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *