سیستم های نگهدارنده خودرو

سیستم های حفاظتی رنو (RPS) سیستم حفاظتی رنو یک سیستم کامل است که ترکیبی از پیش کشنده کمربند ایمنی، محدود کننده های نیرو و ایربگ های جلو می باشد. این اجزاء طوری طراحی شده اند که برحسب شدت برخورد بصورت جداگانه یا دسته جمعی فعال شوند. 1- نسل اول سیستم حفاظتی رنو متشکل از: پیش کشنده های قفل کمربند ایمنی جلو محدود کننده های نیرو تا 600 daN ایربگ های جلویی برای حفاظت سر 2- نسل دوم سیستم حفاظتی رنو متشکل از: پیش کشنده های قفل کمربند ایمنی جلو محدود کننده های نیرو تا 400 daN ایربگ های نگهدارنده که علاوه بر کمربند ایمنی با عملکردهای وسیع تر به نگهداری سر و سینه کمک می کند. ایربگ مورد استفاده در این حالت که تقریبا جدید می باشد دارای مجراهای (سوراخ های ریز) قابل کنترل می باشد که در پشت آن قرار گرفته و از شدت برخورد به سرنشین می کاهد. 3- نسل سوم سیستم حفاظتی رنو، که خود را با شدت برخورد تطبیق می دهد،...
خواندن ادامه

ساختار خودرو

بدنه متشکل از اجزایی است که جهت: 1- جذب انرژی جنبشی (در اطراف قسمت سرنشین) 2- حصول اطمینان از اینکه قسمت سرنشین تغییر شکل ندهد. طراحی شده است. برخورد برای افزایش راندمان در ساختار برخورد بدنه خودروها از فولادهایی با قابلیت کشش بالا، بسیار بالا و مافوق بالا استفاده می شود. این ورقه های فلزی انرژی بیشتری را هنگام تغییر شکل جذب می کند. موارد فوق بدون وجود سیستم های نگهدارنده سرنشین موثر نخواهد بود. جذب انرژی، صلب بودن محفظه سرنشین بار ناشی از ضربه های کناری و مقابل را پراکنده می کند. از باز شدن درها جلوگیری می کند و جذب انرژی به هنگام ضربه مداخله می کند. بار برخورد از مقابل را پراکنده می کند و نفوذ اجسام به داخل از بخش کناری را محدود می کند. جلوگیری از ورود اجسام به داخل محفظه سرنشین این قلاب ها درب موتور را در هنگام تصادف نگه داشته و از امکان نفوذ آن به قسمت سرنشین می کاهند.* این بالشتک ها در ارتفاعی بالاتر از لگن خاصره قرار دارند. هنگام ضربه از کنار،...
خواندن ادامه

قوانین فیزیکی خودرو

انرژی که حین ضربه جذب می شود برابری بین انرژی که توسط یک سرنشین در حین برخورد جذب می شود و یک ساختمان که فرو می ریزد. مثال: یک ساختمان با ارتفاع 32 متر وقتی می افتد، از نظر جذب انرژی مانند یک برخورد با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت می ماند. هر مقدار که سرعت خودرو بیشتر شود انرژی که باید هنگام برخورد جذب شود بیشتر افزایش می یابد. E: انرژی جنبشی به واحد ژول (j) m: جرم (کیلوگرم) V: سرعت به متر بر ثانیه نتیجه: اگر سرعت را دو برابر کنید، جذب انرژی چهار برابر می شود. اگر جرم را دو برابر کنید، جذب انرژی دو برابر می شود. لوله های فولادی در اثر فشرده شدن در حین برخورد تغییر شکل می دهند. نحوه رفتار هر خودرو می تواند در هنگام تصادف بوسیله یکی از این لوله ها همانند سازی شود.  ...
خواندن ادامه

سیستم های ایمنی غیرفعال: مقدمه

اختصارات سیستم ترمز ضد قفل ABS برنامه پایدار الکترونیکی ESP محدود کننده ها LEI سیستم محافظ و نگهدارنده PRS فولاد با قابلیت کشش بالا HTS فولاد با قابلیت کشش بسیار بالا VHTS فولاد با قابلیت کشش مافوق بالا UHTS سویچ با تیغه فنری ILS یادآورنده کمربند ایمنی SBR پیش کشنده پیروتکنیکی  کمربند بالایی PPB پیش کشنده پیروتکنیکی کمربند پایینی PPV قرقره اینرسی کمربند ایمنی ELR مقدمه: آگاهی عمومی باعث آن شده که بعضی از سازندگان اصلی خودرو، ایمنی را در صدر مسائل تحقیقاتی خود قرار دهند. ایمنی خودرو به سمت قسمت تقسیم می شود: ایمنی فعال (اولیه): شرح: به روش هایی گفته می شود که از تصادفات جلوگیری می کنند. بخش ها: سیستم فرمان و تعلیق، ارگونومی، میزان دید، آگاهی راننده مثال ها: سیستم ABS، ESP، اکسل ها، غربیلک فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع، هشدار دهنده سخن گو و غیره. ایمنی غیرفعال (ثانویه) شرح: به روش هایی گفته می شود که از سرنشینان خودرو در حین تصادف و برخورد حفاظت می کند. بخش ها: ساختار خودرو، سیستم های نگهدارنده مثال: کیسه های هوا، پیش کشنده های کمربند ایمنی، اجزا تقویتی در مقابل نفوذ...
خواندن ادامه