سیگنال پایه: سرعت خودرو

سیگنال پایه: سرعت خودرو   اصول عملکرد سیستم الکترونیکی ترمزگیری براساس محاسبه میزان لغزش هر چرخ می باشد. قبلا مشاهده کردیم که بهترین حالت موازنه (پایداری / نیروی ترمزی) در محدوده 20 درصد لغزش رخ می دهد، نقش سنسورها تدارک یک تصویر الکتریکی از سرعت چرخ هاست. با استفاده از این سیگنال ها، کامپیوتر لغزش …

مفاهیم فیزیکی پایداری خودرو

مفاهیم فیزیکی پایداری خودرو   پایداری خودرو بطور پیوسته به سه عامل زیر بستگی دارد: راننده خودرو سطح جاده هنگامی که به علت شرایط جاده نیاز به کاهش سرعت یا توقف کامل خودرو باشد (ترمزگیری معمولی یا اضطراری) راننده باید بر روی اجزاء زیر عمل کند: پدال ترمز غربیلک فرمان برای اجتناب از مانع روبرو …

سیستم های تکمیلی ABS

سیستم های تکمیلی ABS   سیستم توزیع نیروی ترمزی الکترونیکی (EBD) این سیستم در واقع یک قابلیت اضافی در سیستم ABS می باشد. به جای استفاده از سیستم های معمولی جبران کننده (توزیع کننده نیروی ترمز) این سیستم تعادل در حین ترمزگیری را با استفاده از اجزاء زیر انجام می دهد: واحد هیدرولیکی سنسورهای چرخ …

سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)

سیستم هشداردهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)   مقدمه بیشتر برخوردها هنگام پارک خودرو به دلیل زیر می باشد: عدم تشخیص صحیح فاصله موانع با خودرو راننده موانع را نمی بیند. به این دلیل، خودروهای رنو مجهز به سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب و سنسورهای مربوط می باشند. این سیستم …

اخطار صوتی خودرو

اخطار صوتی خودرو   اطلاعات عمومی این سیستم در شرایط خاص اخطارهای صوتی را صادر می کند. این اخطارها عبارتند از: درب ها به درستی بسته نشده اند ایراد در موتور ایراد در گیربکس اتوماتیک ایراد در چراغ ها  و …   قسمت های تشکیل دهنده عبارتند از: یونیت صوتی (SYP) دکمه قطع یا تکرار …

حافظه وضعیت صندلی راننده

حافظه وضعیت صندلی راننده   اطلاعات عمومی حافظه صندلی راننده شامل موارد زیر است: صندلی راننده آینه های جانبی   برای ذخیره و بازخوانی اطلاعات از دکمه نصب شده روی صندلی راننده استفاده می گردد. برای ذخیره سازی اطلاعات، باید دکمه را حداقل 2 ثانیه فشرده نگه داشت که در این حالت یک صدای بیب …

چراغ های خودرو

چراغ های خودرو   در حال حاضر دو نوع سیستم روشنایی مورد استفاده می باشد: سیستم هایی که در آن ها از لامپ هالوژن معمولی استفاده می گردد. در این سیستم ها تنظیم ارتفاع نور بطور دستی انجام می شود. سیستم هایی که در آن ها از لامپ تخلیه ایی استفاده می گردد. در این …

برف پاک کن خودرو

برف پاک کن خودرو   دو نوع برف پاک کن موجود می باشد: نوع دستی نوع اتوماتیک که مجهز به سنسور تنظیم سرعت برف پاک کن می باشد   نحوه کنترل   برف پاک کن اتوماتیک دسته برف پاک کن دارای چهار وضعیت می باشد البته با تفاوت در عملکرد یکی از آن ها: خاموش …