سقف متحرک خودرو

سقف متحرک خودرو   اطلاعات عمومی این سقف از دو قسمت تشکیل شده است. سقف (۱) شیشه عقب (۲) هنگامی که خودرو بصورت بدون سقف می باشد، قسمت های ۱ و ۲ داخل صندوق عقب قرار می گیرند. برای این منظور، درب صندوق عقب (۳) به دو صورت باز می شود.   هنگام جمع شدن …

سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)

سیستم هشداردهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)   مقدمه بیشتر برخوردها هنگام پارک خودرو به دلیل زیر می باشد: عدم تشخیص صحیح فاصله موانع با خودرو راننده موانع را نمی بیند. به این دلیل، خودروهای رنو مجهز به سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب و سنسورهای مربوط می باشند. این سیستم …

اخطار صوتی خودرو

اخطار صوتی خودرو   اطلاعات عمومی این سیستم در شرایط خاص اخطارهای صوتی را صادر می کند. این اخطارها عبارتند از: درب ها به درستی بسته نشده اند ایراد در موتور ایراد در گیربکس اتوماتیک ایراد در چراغ ها  و …   قسمت های تشکیل دهنده عبارتند از: یونیت صوتی (SYP) دکمه قطع یا تکرار …

حافظه وضعیت صندلی راننده

حافظه وضعیت صندلی راننده   اطلاعات عمومی حافظه صندلی راننده شامل موارد زیر است: صندلی راننده آینه های جانبی   برای ذخیره و بازخوانی اطلاعات از دکمه نصب شده روی صندلی راننده استفاده می گردد. برای ذخیره سازی اطلاعات، باید دکمه را حداقل ۲ ثانیه فشرده نگه داشت که در این حالت یک صدای بیب …

چراغ های خودرو

چراغ های خودرو   در حال حاضر دو نوع سیستم روشنایی مورد استفاده می باشد: سیستم هایی که در آن ها از لامپ هالوژن معمولی استفاده می گردد. در این سیستم ها تنظیم ارتفاع نور بطور دستی انجام می شود. سیستم هایی که در آن ها از لامپ تخلیه ایی استفاده می گردد. در این …

برف پاک کن خودرو

برف پاک کن خودرو   دو نوع برف پاک کن موجود می باشد: نوع دستی نوع اتوماتیک که مجهز به سنسور تنظیم سرعت برف پاک کن می باشد   نحوه کنترل   برف پاک کن اتوماتیک دسته برف پاک کن دارای چهار وضعیت می باشد البته با تفاوت در عملکرد یکی از آن ها: خاموش …