انواع استانداردهای ایمنی خودرو

انواع استانداردهای ایمنی خودرو   تاییدیه: به گزارش تارک خودرو: تست های مختلفی به منظور بررسی کردن عملکرد بعضی عناصر مکانیکی، ساختاری و حفاظتی بر روی خودرو در حین برخورد انجام می شوند. اولین مسئله اصلی محدود کردن ...

سیستم های نگهدارنده خودرو

سیستم های نگهدارنده خودرو سیستم های حفاظتی رنو (RPS) به گزارش تارک خودرو: سیستم حفاظتی رنو یک سیستم کامل است که ترکیبی از پیش کشنده کمربند ایمنی، محدود کننده های نیرو و ایربگ های جلو می باشد. این اجزاء طوری طراحی شده اند که ...

سیستم پیروتکنیک (انفجاری)

سیستم پیروتکنیک (انفجاری) نمودار ساده رابطه اجزاء به گزارش تارک خودرو: کامپیوتر شدت ضربه را ارزیابی می کند و مدول های انفجار مختلف مانند کیسه های هوا و پیش کشنده ها را راه اندازی می کند.  یک عملکرد عیب یابی در این واحد ...

ساختار خودرو

ساختار خودرو به گزارش تارک خودرو: بدنه متشکل از اجزایی است که جهت: ۱- جذب انرژی جنبشی (در اطراف قسمت سرنشین) ۲- حصول اطمینان از اینکه قسمت سرنشین تغییر شکل ندهد. طراحی شده است. برخورد برای افزایش راندمان در ساختار برخورد ...

قوانین فیزیکی خودرو

قوانین فیزیکی خودرو انرژی که حین ضربه جذب می شود به گزارش تارک خودرو: برابری بین انرژی که توسط یک سرنشین در حین برخورد جذب می شود و یک ساختمان که فرو می ریزد. مثال: یک ساختمان با ارتفاع ۳۲ متر وقتی می افتد، از نظر جذب انرژی ...

سیستم های ایمنی غیرفعال: مقدمه

سیستم های ایمنی غیرفعال: مقدمه اختصارات سیستم ترمز ضد قفل ABS برنامه پایدار الکترونیکی ESP محدود کننده ها LEI سیستم محافظ و نگهدارنده PRS فولاد با قابلیت کشش بالا HTS فولاد با قابلیت کشش بسیار بالا VHTS فولاد با قابلیت کشش مافوق ...