سقف متحرک خودرو

سقف متحرک خودرو سقف متحرک خودرو   اطلاعات عمومی به گزارش تار ک خودرو: این سقف از دو قسمت تشکیل شده است. سقف (۱) شیشه عقب (۲) هنگامی که خودرو بصورت بدون سقف می باشد، قسمت های ۱ و ۲ داخل صندوق عقب قرار می گیرند. برای این منظور، ...

سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)

سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک) سیستم هشداردهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)   مقدمه به گزارش تارک خودرو: بیشتر برخوردها هنگام پارک خودرو به دلیل زیر می باشد: عدم تشخیص صحیح فاصله موانع با خودرو راننده ...

اخطار صوتی خودرو

اخطار صوتی خودرو   اطلاعات عمومی به گزارش تارک خودرو: این سیستم در شرایط خاص اخطارهای صوتی را صادر می کند. این اخطارها عبارتند از: درب ها به درستی بسته نشده اند ایراد در موتور ایراد در گیربکس اتوماتیک ایراد در چراغ ها  و ...

حافظه وضعیت صندلی راننده

حافظه وضعیت صندلی راننده   اطلاعات عمومی حافظه صندلی راننده شامل موارد زیر است: صندلی راننده آینه های جانبی   برای ذخیره و بازخوانی اطلاعات از دکمه نصب شده روی صندلی راننده استفاده می گردد. برای ذخیره سازی اطلاعات، ...

چراغ های خودرو

چراغ های خودرو   به گزارش تارک خودرو: در حال حاضر دو نوع سیستم روشنایی مورد استفاده می باشد: سیستم هایی که در آن ها از لامپ هالوژن معمولی استفاده می گردد. در این سیستم ها تنظیم ارتفاع نور بطور دستی انجام می شود. سیستم هایی ...

برف پاک کن خودرو

برف پاک کن خودرو   به گزارش تارک خودرو: دو نوع برف پاک کن موجود می باشد: نوع دستی نوع اتوماتیک که مجهز به سنسور تنظیم سرعت برف پاک کن می باشد   نحوه کنترل   برف پاک کن اتوماتیک دسته برف پاک کن دارای چهار وضعیت می باشد ...