سیستم های تکمیلی ESP

سیستم های تکمیلی ESP کنترل کم دورزنی (USC) نسل دوم سیستم های ESP شامل سیستم USC نیز می باشد. این سیستم صرفا به جهت تصحیح کم دورزنی بوده و به عنوان مکمل برنامه ESP می باشد. در هنگام پیش آمدن وضعیت کم دورزنی، سیستم باید زاویه انحراف ...

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)   دو تامین کننده اصلی سیستم ABS در خودروهای رنو عبارتند از: بوش (BOSCH) برای خودروهای Megane ll ،Clio ll و … کنتیناتال توس (CONTINENTAL TEVES) برای خودروهای Vei Satis ،Laguna ll و …   توجه: برخی از خودروهای تجاری رنو ...

سیستم ترمز اضطراری (EBA)

سیستم ترمز اضطراری (EBA) در حال حاضر تمامی خودروهای رنو به این سیستم مجهز می باشند. راه حل های فنی متعددی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از تشریح طرز کار این سیستم ابتدا نگاهی به علت به کارگیری این سیستم می ...

سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (ESP)

سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو (ESP) علت استفاده از این سیستم این سیستم موجب بهبود عکس العمل خودرو در شرایط بحرانی در محدوده قوانین فیزیکی می شود. خیلی از رانندگان درکی از مفاهیم رانندگی نداشته و بنابراین نمی دانند ...

سیگنال پایه: سرعت خودرو

سیگنال پایه: سرعت خودرو به گزارش تارک خودرو: اصول عملکرد سیستم الکترونیکی ترمزگیری براساس محاسبه میزان لغزش هر چرخ می باشد. قبلا مشاهده کردیم که بهترین حالت موازنه (پایداری / نیروی ترمزی) در محدوده ۲۰ درصد لغزش رخ می دهد، ...

مفاهیم فیزیکی پایداری خودرو

مفاهیم فیزیکی پایداری خودرو   به گزارش تارک خودرو: پایداری خودرو بطور پیوسته به سه عامل زیر بستگی دارد: راننده خودرو سطح جاده هنگامی که به علت شرایط جاده نیاز به کاهش سرعت یا توقف کامل خودرو باشد (ترمزگیری معمولی یا ...

سیستم های تکمیلی ABS

سیستم های تکمیلی ABS   سیستم توزیع نیروی ترمزی الکترونیکی (EBD) به گزارش تارک خودرو: این سیستم در واقع یک قابلیت اضافی در سیستم ABS می باشد. به جای استفاده از سیستم های معمولی جبران کننده (توزیع کننده نیروی ترمز) این سیستم ...