کشش تایر ( Tire Traction )

کشش تایر ( Tire Traction )

به گزارش تارک خودرو: کشش، به اصطکاک مابین عضو محرک و سطحی که بر رویش حرکت می کند – در جایی که برای فراهم شدن حرکت، وجود اصطکاک لازم است – نسبت داده می شود. برای اهدافی که از حرکت وسیله نقلیه ی دارای چرخ حاصل می شود، وجود اصطکاک زیاد عموما مطلوب است؛ چرا …

درجه ی نشان دهنده ی فشار باد تایر

به گزارش تارک خودرو: درجه اندازه گیر فشار تایر، گیج فشار مورد استفاده برای اندازه گیری فشار باد داخل تایرهای وسایل نقلیه می باشد. از آنجایی که هر تایر در فشار باد معینی، تحمل بار مشخصی را دارد، از این رو تنظیم فشار باد تایر در مقدار بهینه ی توصیه شده از طرف کارخانه سازنده، …

باد تایر

باد تایر ( Air Pressure )

به گزارش تارک خودرو: فشار باد تایر به نوع تایر، نحوه ی استفاده از آن و مقدار نیرویی که به آن وارد می شود، بستگی دارد. فشار باد تایرهای خودروهای سواری در محدوده ۲۲ تا ۳۶ پوند بر اینچ مربع ( ۱٫۵۵ تا ۲٫۵۳ اتمسفر ) ( ۱۵۲ تا ۲۴۸ کیلو پاسکال ) می باشد. …

سوپاپ ( والو ) هوای تایر

سوپاپ ( والو ) هوای تایر

به گزارش تارک خودرو: هوا از طریق سوپاپ وارد تایر یا تیوب می شود. در تایرهای تیوب دار، سوپاپ به تیوب متصل می باشد، در حالی که تایرهای بدون تیوب نیز سوپاپ جداگانه ای دارند که در سوراخ کف رینگ نصب می شود. معمولا بر روی سوپاپ درپوشی می بندند تا گرد و غبار و …

انواع تایر بر اساس تیوب گذاری

۱- تایر تیوب دار ( Inter Tube Tire ): به گزارش تارک خودرو: در این تایرها از یک تیوب در داخل تایر بهره می برند، که هر دوی آن ها بر روی رینگ قرار می گیرند. تیوب یک محفظه ی لاستیکی حلقوی است که هوای فشرده را در خود نگه می دارد، و برای ساختن …

انواع تایر بر اساس لایه گذاری

انواع تایر بر اساس لایه گذاری

به گزارش تارک خودرو: دو نوع اصلی ساختار تایر که در سطح وسیعی کاربرد دارند، تایرهای رادیال و بایاس می باشند. تایرهای بایاس در سال های گذشته به عنوان محصولی استاندارد در صنایع خودروسازی آمریکا مورد استفاده قرار می گرفتند، و تا حدود دهه ی ۱۹۶۰ که مزایای تایرهای رادیال به اثبات رسید، بکار برده …

ساختمان تایر

ساختمان تایر ( Tire Construction )

نیروهای وارد بر تایر نیروی کششی: این نیرو در هنگام شتاب گیری از طرف تایر بر سطح جاده وارد می شود. نیروی فشاری: این نیرو در هنگام ترمز کردن از طرف جاده و شاسی بر تایر وارد می شود. نیروی جانبی: این نیرو در هنگام دور زدن خودرو در تایر بوجود می آید، و از …

ویژگی های تایر خودرو

ویژگی های تایر خودرو

  به گزارش تارک خودرو: ویژگی های تایر خودرو عبارتند از:   ۱- تایر بخشی از شاسی می باشد که وزن خودرو را تحمل کرده، و موجب حرکت خودرو می شود. ۲- تنها تایرهای خودرو می باشند که با سطح جاده در تماس هستند. ۳- در سرعت های بالای خودرو، جاده های لغزنده و بار …

ولکانش ( Vulcanization )

ولکانش ( Vulcanization )

به گزارش تارک خودرو: ولکانیزه کردن یا عمل آوری لاستیک، فرآیندی شیمیایی است که در آن مولکول های یک پلیمر با مولکول های پلیمر دیگری از طریق برقراری پل های اتمی، مرتبط می گردند. مولکول های قابل ارتجاع لاستیک می توانند با برقراری اتصالاتی، پیکربندی بزرگتر یا کوچکتری را شکل دهند. این کار می تواند …

معرفی لاستیک ( Rubber )

معرفی لاستیک ( Rubber )

به گزارش تارک خودرو: لاستیک یک پلیمر هیدروکربنی الاستیک است که از شیره ی کلوئیدی درونی ( شیرابه یا لاستیک خام که به نام لتکس ( Latex ) شناخته می شود ) گونه ی مختلفی از درختان بدست می آید. لاستیک را همچنین می توان از طریق روش های غیر طبیعی یا به عبارتی مصنوعی …