سیستم های ضدآلودگی

سیستم های ضدآلودگی

سیستم های ضدآلودگی به گزارش تارک خودرو: سیستم تزریق سوخت الکترونیکی توسعه بسیار زیادی یافته است این امر به این دلیل است که مشکل آلودگی یکی از مسائل اصلی در اروپا و حتی در سطح جهانی هست بر این اساس استاندارد های آلودگی به سرعت توسعه یافته اند و کارخانه های تولید کننده برای محصولات  …

پاشش (تزریق) بنزین

پاشش (تزریق) بنزین

پاشش (تزریق) بنزین به گزارش تارک خودرو: سیستم های انژکتوری مختلف که شما در طی این بخش ملاحظه خواهید نمود: این سیستم به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای آلودگی به مدت طولانی نشد. سیستم الکترونیکی تزریق سوخت، از اطلاعات دریافتی از منابع فوق می تواند موارد زیر را تنظیم نماید: تزریق بنزین زمان جرقه سطح …

سیستم جرقه

سیستم جرقه

سیستم جرقه اطلاعات عمومی به گزارش تارک خودرو: وظیفه سیستم جرقه، آغاز احتراق مخلوط سوخت و هوا در محفظه احتراق موتور و در مناسب ترین زمان ممکن می باشد. با آغاز احتراق، مخلوط سوخت و هوا تولید حرارت کرده و سبب منبسط شدن گاز داخل سیلندر و وارد نمودن فشار به پیستون و حرکت آن …

سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی وظایف: به گزارش تارک خودرو: وظیفه سیستم سوخت رسانی، ارسال سوخت از باک بنزین برای انژکتورها می باشد. این سیستم از قسمت های زیر تشکیل شده است: – باک بنزین – suction strainer – پمپ بنزین – فیلتر بنزین – رگولاتور تنظیم فشار سوخت – ریل سوخت – ضربه گیر – انژکتورها …

مدار هوای ورودی به موتور

مدار هوای ورودی به موتور

مدار هوای ورودی به موتور اصول کارکرد به گزارش تارک خودرو: وظیفه این مدار، ارسال هوای فیلتر شده توسط فیلتر هوا به داخل موتور می باشد.   این مدار شامل قطعات زیر می باشد: فیلتر هوا دریچه گاز مکانیکی یا الکتریکی ( تعیین کننده مقدار هوای ورودی به موتور ) سنسور هوای ورودی ( اندازه …

گشتاور، توان، احتراق، سوخت و عدد اکتان

گشتاور، توان، احتراق، سوخت و عدد اکتان

گشتاور، توان، احتراق، سوخت و عدد اکتان به گزارش تارک خودرو: قوانین کنترل آلودگی هوا در استاندارهای ملی و اروپایی، در خصوص میزان آلودگی موتور خودروها دارای سختگیری های متعددی می باشند. از سوی دیگر، کارخانجات تولید کننده خودرو می بایستی خواسته مشتریان خود را در خصوص میزان مصرف سوخت حداقل، گشتاور و قدرت موتور …

هدف استفاده از کنترل یونیت موتور

هدف استفاده از کنترل یونیت موتور

هدف استفاده از کنترل یونیت موتور به گزارش تارک خودرو: هدف استفاده از کنترل یونیت موتور، تنظیم دقیق مقدار بنزین ورودی به محفظه احتراق می باشد. این عمل در تمام شرایط رانندگی و مطابق انتظار راننده و منطبق با استاندارهای آلودگی محیط زیست باید به درستی انجام گردد. انتظارات راننده عبارتند از رانندگی در شرایط …