اجزاء مدار سرمایش

اجزاء مدار سرمایش

اجزاء مدار سرمایش   سیال مبرد به گزارش تارک خودرو: مبردها ترکیبات طبیعی نمی باشند. آنها از روش های سنتتیک ساخته می شوند و خاصیت ویژه ای دارند که می توانند حرارت زیادی را جذب کنند. در سال ۱۹۹۴ یک نظریه برای اولین بار قوت گرفت که انباشت کلر ناشی از انتشار CFC (کلر و …

تعمیرات کولر خودرو

تعمیرات کولر خودرو

تعمیرات کولر خودرو   توصیه های کلی و عمومی به گزارش تارک خودرو: قبل از شروع کار در تعمیرگاه، توجه به نکات زیر ضروری و مهم است: همیشه از دستکش و عینک ایمنی با محافظ های جانبی در حین کار با گاز کولر استفاده کنید. (خطر سوختگی و پرش مواد) همیشه در محیط هایی که …

معرفی سیستم تهویه مطبوع و کولر خودرو

معرفی سیستم تهویه مطبوع و کولر خودرو

معرفی سیستم تهویه مطبوع و کولر خودرو   تاریخچه به گزارش تارک خودرو: در اوایل سال ۱۹۵۰، سازندگان با استفاده از حرارت موتور، سیستم حرارتی بخاری خودرو را در کابین سرنشینان طراحی کردند. اما سرنشینان همچنان از گرمای تابستان رنج می بردند. در سال ۱۹۷۰ بود که اولین خودرو رنو یعنی رنو ۱۶ مجهز به …