انرژی که حین ضربه جذب می شود

به گزارش تارک خودرو: برابری بین انرژی که توسط یک سرنشین در حین برخورد جذب می شود و یک ساختمان که فرو می ریزد.

مثال: یک ساختمان با ارتفاع ۳۲ متر وقتی می افتد، از نظر جذب انرژی مانند یک برخورد با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت می ماند.

هر مقدار که سرعت خودرو بیشتر شود انرژی که باید هنگام برخورد جذب شود بیشتر افزایش می یابد.

E: انرژی جنبشی به واحد ژول (j)

m: جرم (کیلوگرم)

V: سرعت به متر بر ثانیه

نتیجه:

اگر سرعت را دو برابر کنید، جذب انرژی چهار برابر می شود.

اگر جرم را دو برابر کنید، جذب انرژی دو برابر می شود.

لوله های فولادی در اثر فشرده شدن در حین برخورد تغییر شکل می دهند. نحوه رفتار هر خودرو می تواند در هنگام تصادف بوسیله یکی از این لوله ها همانند سازی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید