سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

 

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

دو تامین کننده اصلی سیستم ABS در خودروهای رنو عبارتند از:

 • بوش (BOSCH) برای خودروهای Megane ll ،Clio ll و …
 • کنتیناتال توس (CONTINENTAL TEVES) برای خودروهای Vei Satis ،Laguna ll و …

 

توجه: برخی از خودروهای تجاری رنو (مانند خودرو Trafic) مجهز به سیستم TRW ABS می باشند.

 

علت استفاده از ABS

هر چند در نظر عامه ABS به عنوان یک سیستم ایمنی ضروری شناخته شده است، لیکن طرز کار و نقش این سیستم خوب شناخته نشده است.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

اولین وظیفه سیستم ABS دادن امکان حفظ هدایت خودرو به راننده حتی در هنگام ترمزگیری شدید و ناگهانی می باشد. همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، خودرویی که مجهز به ABS می باشد توانسته است از تصادفات با خودرویی که در روبروی آن ظاهر شده است (خودرو آبی) اجتناب کند.

 

طرز کار سیستم

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

در هنگام ترمزگیری شدید، سیستم ABS باید میزان لغزش چرخ ها را در حد 20 درصد نگاه دارد. برای این کار، سیستم تلاش می کند تا فشار ترمز را به محض اینکه لغزش چرخ ها به اندازه مشخص رسید، ثابت نگهدارد. خارج از این اندازه هدایت پذیری خودرو به شدت کاهش می یابد. سپس چنانچه لغزش به افزایش خود ادامه دهد، سیستم ABS فشار ترمز را کاهش خواهد داد تا لغزش را به میزان کمتر از 20 درصد کاهش دهد.

در کل مرحله تنظیم ABS عمل فوق تکرار می گردد.

 

نمودار روابط اجزاء

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

 

واحد ABS

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

واحد (ABS) (1) از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

 • کامپیوتر (3)
 • واحد هیدرولیک (2)

برحسب مدل، این دو قطعه قابل تعویض بصورت مستقل خواهند بود.

 

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

واحد هیدرولیک

واحد هیدرولیک شامل اجزاء زیر می باشد:

 • 8 شیر برقی مربوط به چرخ ها (1)
 • پمپ هیدرولیک (2)

هر چرخ دارای دو شیر برقی می باشد:

 • یکی به عنوان ورودی که در موقعیت استراحت باز است.
 • یکی به عنوان خروجی که در موقعیت استراحت بسته است.

در موقعیت استراحت در حالیکه هیچگونه عملی بر روی پدال ترمز انجام نمی گیرد.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

1- پدال ترمز

2- بوستر

3- سیلندر اصلی ترمز

4- مدار اولیه

5- مدار ثانویه

6- پمپ هیدرولیک

7- شیرهای یکطرفه

8- شیر برقی های ورودی جلو چپ و راست

9- شیر برقی های خروجی جلو چپ و راست

10- شیر برقی های خروجی عقب چپ و راست

11- شیر برقی های ورودی عقب چپ و راست

12- چرخ جلو چپ

13- چرخ عقب راست

14- چرخ جلو راست

15- چرخ عقب چپ

16- انباره های فشار

 

ترمزگیری معمولی

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

در این حال سیستم ABS نقشی ندارد. فشار ترمزی در کل واحد برقرار می گردد.

شیر برقی های ورودی در موقعیت استراحت باز بوده و شیر برقی های خروجی بسته هستند. فشار بطور یکنواخت در هر دو مدار برقرار می گردد.

 

ترمزگیری در حالت تنظیم ABS: مرحله حفظ فشار

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

در این وضعیت لغزش چرخ ها تمایل به گذر از حد آستانه دارد.

کامپیوتر بسته شدن شیر برقی ورودی (8) را کنترل می کند و ارتباط سیلندر اصلی ترمز (3) را با کالیپر چرخ (12) قطع می کند.

افزایش فشار ترمزی در این چرخ ناممکن خواهد شد.

 

ترمزگیری در حالت تنظیم ABS: مرحله افت فشار

در این وضعیت لغزش چرخ ها علی رغم حفظ فشار به افزایش خود ادامه می دهد.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

شیر برقی ورودی (8) بسته باقی می ماند. بطور همزمان کامپیوتر باز شدن شیر برقی خروجی (6) را کنترل می کند و پمپ هیدرولیک (6) فعال می گردد.

افت فشار به عقب وجود انباره فشار (16) به سرعت رخ می دهد. عمل پمپ موجب تخلیه مایع انباره شده در انباره به سیلندر اصلی ترمز می گردد: “پدال ترمز اندکی بالا می آید”.

طی مرحله افزایش فشار بعدی، پدال کمی پایین خواهد رفت. سپس طی مرحله افت فشار بعدی، پدال کمی بالا خواهد آمد.

این توالی مراحل به این معنی می باشد که طی عملیات تنظیم ABS پدال ترمز ارتعاش خواهد داشت.

 

عملیات تنظیم فشار ABS

این سه مرحله حفظ فشار، افت فشار و افزایش فشار بر روی هم عملیات تنظیم فشار ABS را تشکیل می دهند. هر چه تعداد این عملیات بیشتر باشد، تنظیم فشار دقیق تر خواهد بود.

در سیستم های فعلی تنظیم فشار می تواند 30 تا 50 بار در ثانیه صورت بگیرد.

 

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

هنگامی که فشار سیلندر اصلی ترمز و کمتر از فشار پیستون کالیپر می شود، شیر (A) باز می شود.

بالا آمدن سریع پدال ترمز در حین عملیات تنظیم فشار: Ps > Pe

 

سرویس تعمیر و نگهداری: هواگیری واحد هیدرولیک

واحدهای هیدرولیک در هنگام تعویض از قبل پر شده اند.

برای اطمینان از عملکرد قسمت هیدرولیکی سیستم، عملیات هواگیری لازم می باشد.

هواگیری به شیوه معمولی صورت می گیرد. برای تایید عملکرد صحیح سیستم هیدرولیک، تست جاده که همراه با انجام عملیات تنظیم فشار ABS باشد ضروری است.

چنانچه رفتار پدال ترمز تغییر می کند (وجود هوا در سیستم)، واحد هیدرولیکی باید توسط دستگاه عیب یاب هواگیری گردد.

به جهت اطمینان از تخلیه صحیح هوا از داخل سیستم، مراحل هواگیری در راهنمای تعمیرات آورده شده است که این مراحل باید به طور کامل رعایت گردد. این مراحل برحسب نوع سیستم متفاوت می باشد.

 

کامپیوتر

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

کامپیوتر سیستم ABS تشکیل شده است از:

 • سیستم مدیریت الکترونیکی (1)
 • سیم پیچ های کنترل شیر برقی ها (2)

کامپیوتر وظایف زیر را انجام می دهد:

 • عملیات تنظیم فشار

بر حسب سیگنالی که از سنسورهای سرعت چرخ دریافت می شود، کامپیوتر ABS میزان لغزش هر چرخ را مشخص می کند. به محض اینکه یکی از چرخ ها شروع به قفل شدن می کند، کامپیوتر کنترل شیرهای برقی واحد هیدرولیک را به دست می گیرد.

 

 • کنترل اجزاء سیستم

پس از روشن شدن موتور به محض اینکه سرعت خودرو از یک مقدار مشخص (حدود 10 کیلومتر بر ساعت) گذر کند، کامپیوتر اجزاء زیر را کنترل می کند:

 • 8 شیر برقی
 • موتور پمپ هیدرولیک

این کار موجب کنترل عملیات واحد هیدرولیکی می گردد ارتعاش پدال ترمز در حین این کنترل ها در زیر پا احساس خواهد شد.

 

 • ضبط کدهای خط

پس از باز شدن سویچ موتور، کامپیوتر کلیه اجزاء الکترونیکی و سیگنال های دریافتی را بررسی می کند. این عمل موجب روشن شدن چراغ هشدار دهنده ABS بر روی صفحه نشانگرها می گردد. چنانچه هیچ گونه خطایی تشخیص داده نشود، چراغ هشدار دهنده پس از سه ثانیه خاموش می شود. وقتی چراغ هشدار دهنده روشن است، کامپیوتر دیگر عملیات تنظیم فشار را انجام نداده ولی ترمزگیری معمول قابل انجام می باشد.

 

فعال سازی خودکار چراغ های فلاشر

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

برحسب میزان شدت کاهش شتاب که توسط کامپیوتر محاسبه می گردد، چراغ های فلاشر ممکن است برای چند ثانیه روشن شوند. این عمل به رانندگان دیگر نسبت به ترمزگیری ناگهانی صورت گرفته هشدار می دهد.

هر بار که کاهش شتاب به حد آستانه مشخص خود رسید، کامپیوتر ABS از طریق شبکه مولتی پلکس یک درخواست برای فعال سازی فلاشر به UCH ارسال می کند. UCH عمل فعال سازی و غیرفعال سازی مجدد را بطور خودکار کنترل می کند.

 

توجه:

 • این قابلیت تنها هنگامی فعال می شود که سرعت خودرو بیشتر از 50 کیلومتر بر ساعت باشد.
 • از طریق دستگاه عیب یاب می توان این قابلیت را بطور کامل غیر فعال نمود (در UCH)

 

سیگنال سویچ چراغ ترمز

این سیگنال به کامپیوتر ABS این اجازه را می دهد که شروع ترمزگیری را مشخص کرده تا بدین طریق عملیات تنظیم فشار پیش بینی گردد. به همین طریق در پایان ترمزگیری، این سیگنال به کامپیوتر اجازه می دهد که از حالت تنظیم فشار خارج شود (بویژه در مرحله حفظ فشار)

 

توجه

کامپیوتر ABS وظیفه کنترل چراغ های ترمز را به عهده ندارد.

 

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

سویچ چراغ ترمز شامل یک سیستم تنظیم خودکار کورس حرکت می باشد. کار بر روی این قطعه نیاز به دقت فراوانی دارد. به آگهی فنی مربوطه مراجعه نمایید.

این نوع سویچ دارای دو کنتاکت می باشد:

 • یکی برای باز شدن
 • یکی برای بسته شدن

سویچ دو تغذیه متفاوت دریافت می کند. این موضوع امکان ارسال سیگنال های پشتیبان را به آن می دهد.

 

تست های ممکن:

 • سویچ چراغ ترمز
 • دو تغذیه (برای سویچ دوگانه)
 • کورس حرکت سویچ
 • سیستم جبران کننده خودکار
 • موقعیت بر روی پدال

 

احتیاط های اولیه به منظور عملکرد صحیح سیستم

در هنگام تعویض کامپیوتر ABS پیکربندی تشریح شده در “راهنمای تعمیرات” را انجام دهید.

در هنگام تعویض کل واحد ABS، علاوه بر پیکربندی کامپیوتر باید سیستم را هواگیری نیز نمود.

 

صفحه نشانگرها

سیستم ABS می تواند موجب نمایش چراغ های هشدار دهنده و پیغام های متعددی بر روی صفحه نشانگرها گردد. این علائم در حال کار بودن سیستم را به راننده اطلاع می دهند.

نقش کامپیوتر ABS خاموش نگه داشتن این چراغ های هشدار دهنده است. به همین دلیل است که هنگامی که کامپیوتر قطع می شود، چراغ های هشدار دهنده روشن می گردند.

جدول زیر بطور خلاصه علت روشن شدن چراغ های هشدار دهنده را شرح می دهد:

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

* چشمک زن با فرکانس 2 هرتز

** چشمک زن با فرکانس 8 هرتز

 

شبکه مولتی پلکس

کامپیوترهای ABS به طور روز افزون به شبکه مولتی پلکس خودرو متصل می گردند که این امر امکانات زیر را ممکن می سازد:

 • تبادل سیگنال ها
 • عیب یابی کامپیوتر

چنانچه عملیات تست جاده خودرو در حالیکه دستگاه عیب یاب به کامپیوتر ABS متصل است، انجام گیرد. دو وضعیت زیر ممکن است رخ دهد:

 • در بالاتر از سرعت آستانه (10 کیلومتر بر ساعت) کامپیوتر ABS از ادامه عملیات عیب یابی خودداری می کند تا سیستم ABS بتواند وظیفه خود را انجام دهد (مانند سیستم BOSCH5.3)
 • کامپیوتر در وضعیت عیب یابی باقی می ماند، لیکن وظایف ABS دیگر قابل انجام نیست (Teves MK60)

 

توجه: در حالت دوم ذکر شده در بالا احتیاط های لازم باید صورت پذیرد.

 

خودروهای چهار چرخ محرک (Scenic RX4)

در خودروهای چهار چرخ محرک سیستم انتقال قدرت خودرو به هر چهار چرخ مرتبط است.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

در حین ترمزگیری شدید بر روی سطوح با چسبندگی کم، چرخ های جلو و عقب قفل می شوند در حالیکه خودرو همچنان در حرکت است. مشکلی که در این وضعیت بوجود می آید تشخیص ثابت بودن یا در حرکت بودن خودرو توسط کامپیوتر می باشد.

برای اصلاح این وضعیت، یک سنسور شتاب سنج ویژه در نزدیکی مرکز ثقل خودرو نصب می گردد (زیر کنسول وسط) که به محاسبه سرعت خودرو کمک می کند.

 

تست های ممکن:

 • سنسور شتاب سنج
 • تغذیه
 • جهت نصب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *